Orosházi Evangélikus Gyülekezet Levéltára

A levéltári anyag mennyisége: 82,64 ifm. Évköre: 1744–1999.

Orosházát 1744-ben földbirtokosa Harruckern Ferenc báró a Tolna megyei Zombáról érkező evangélikus telepesekkel népesítette be, ekkor alakult a gyülekezet is. Nagyobbrészt dunántúli magyarok telepedtek ide, akik között számos kisnemes volt. A gyülekezet máig is a legnagyobb magyar nyelvű evangélikus egyházközség hazánkban.

1990 őszétől kezdődött meg az itt található igen megviselt iratok számbavétele, rendezése, Vető Béla, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatójának útmutatása alapján. Az anyag rendezettsége középszintű. A levéltár 1999-ben nyilvános magánlevéltári minősítést kapott.

Nagyrészt az egyházközségre vonatkozó iratokat őrzik, az itt keletkezett esperesi iratokat 1957-ben átadták az Evangélikus Országos Levéltárnak, s csak az ezt követő évek esperességi anyagai vannak itt.

1744-től napjainkig őriznek anyakönyveket: keresztelési, esketési, halotti, eljegyzési és konfirmációi köteteket. Az első anyakönyv bevezető része a település mai napig is egyedüli hiteles forrása, amelyet az első itteni lelkész, Horváth András jegyzett fel, magyar nyelven. A kitértek-betértek anyakönyve is értékes forrás a 19–20. sz. fordulójáról. Érdekesség a katonai személyek anyakönyve 1830–1857 közöttről. Külön említendő iratritkaság az eljegyzések és móringolások könyve 1788–1835-ig, amelyet Verasztó Antal dolgozott fel Móringkönyv címen. Az anyakönyvekhez regiszterek is íródtak, a kezdetektől 1895-ig. A köteteket restaurálták, mikrofilmeztették.

Jegyzőkönyvek 1818-tól, gazdasági (háztartási) iratok 1823-tól találhatók a gyűjteményben. Érdekesek a hirdetőkönyvek (1850-től), köztük házassági és halotti hirdetők is, amelyek sok és értékes adatot tartalmaznak. Érdemes belelapozni a Százados alapítvány (1844) és az Adományok könyve köteteibe is. Az iskolai iratok közül a Tankötelesek összeírása emelhető ki, 1880-tól. (Naplók nem kerültek a levéltárba.)

Az iratállományhoz új raktári jegyzék és fondjegyzék is készült, valamint rendelkezésre áll a levéltárban őrzött bibliák, énekeskönyvek, egyháztörténeti, teológiai, missziós, helytörténeti és egyéb könyvek katalógusa is.