3024 találat (0,383 másodperc)

Találatok

1. Veress Gyuláné Flezsár Irma
[...] Testvérei Flezsár Ágoston nejével Flezsár Sámuel nejével Flezsár Viktória Anyósa Özv Cserepes Mihályné Sógorai Veress László nejével és gyermekeivel Veress Sándor Bánatos férje VERESS GYULA ev ref tanító A megboldogult édes anyja Özv Flezsár Sámuelnél Számos rokonok nevében is Áldás [...]
2. Fodor László: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása (321. oldal)
[...] Hodász Lakatos Mihály mint kiskorú Veress Sámuel gyámja fel­lebbezéssel él azon végrehajtás [...] Sándor ügyvéd elismeri hogy a Veress Sámuel érdekében a Nagykárolyi Önsegélyező Népbank [...] a tiszti ügyész vizsgálja meg Veress Sámuel vagyoni viszonyait intézkedjen az annak [...] Hodász Lakatos Mihály gyámi elszámolása Veress Sámuel bevé­tele 1882 augusztusától 60 forint [...]
3. Fodor László: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása (323. oldal)
[...] Szatmárnémeti A törvényszék perre utasítja Veress Sámuel örökö­seit a birtokban levőkkel szemben [...] törvényszék végzésére hivatkozva kere­setet indít Veress Sámuel hagyatékát illető törvényes öröksége tárgyában [...] végrendeletet megtámadja mivel azt szerinte Veress Sámuel önkívületi állapota alatt Lakatos Polixénia [...] Dánielné ellen benyújtott keresetét mely­ben Veress Sámuel végrendeletét megtámadta 70 1896 XII [...]
4. KÖNYVISMERTETÉSEK – BÜCHERBESPRECHUNG • Szász Zoltán: A budai egyetemi nyomda román kiadványainak dokumentumai, 1780-1848. A dokumentumokat gyűjtötte, összeállította és ismertetőkkel ellátta Veress Endre. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta Domokos Sámuel. Bp., 1982. 627-628 (627. oldal)
[...] gyűjtötte összeállította és ismertetőkkel ellátta Veress Endre Válogatta sajtó alá rendezte a bevezető tanulmányt írta Domokos Sámuel Budapest 1982 Akadémiai Kiadó 465 [...] a szakmai körökben jól ismert Veress Endre évtizedeken át munkálkodott a [...] Egyetemi Nyomda archívumából A Domokos Sámuel által sajtó alá rendezett kötet [...]
5. Fodor László: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása (322. oldal)
[...] Mihály gyámi számadása mely szerint Veress Sá­muel vagyonának bevételei 888 89 ben [...] 55 1891 III 31 Nagykároly Veress Sámuel kéri az árvaszéket utalja ki [...] Nagykároly Az árvaszék kifizetni rendeli Veress Sámuelnek a gyámpénztárban kezelt 146 forintját 58 1892 XII 31 Hodász Veress Sámuel betegsége miatt halálát közelinek érezve [...]
6. Névmutató (429. oldal)
[...] Veress Benedek bihari 304 311 Veress család bihari 303 Veress Eszter 320 Veress Eszter Dobos Mózesné 322 Veress Eszter Sarkadi Józsefné 320 323 Veress Gusztáv 320 Veress György 312 Veress Györgyné Lövey Erzsébet 312 Veress [...] 311 Veress Márton kovácsi 312 Veress Mihály 312 Veress Sámuel 308 320 323 Verner 43 [...]
7. KISEBB KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONS • IZSÁK Sámuel: Paul Ehrlich kolozsvári vonatkozásai (97. oldal)
PAUL EHRLICH KOLOZSVÁRI VONATKOZÁSAI IZSÁK SÁMUEL Az első világháború második évében [...] tanítványa és későbbi utóda Dr Veress Ferenc írta aki hangsúlyozta hogy [...] venerológia tanára szóról szóra megismételte Veress említett nekrológja Marschalkó tevékenységét méltató [...] szeptember 27 437 sz 2 Veress Ferenc magántanár ezredorvos a harctéren [...]
8. Fodor László: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása (320. oldal)
[...] Mátészalka Ménasághy Erzsébet Mária és Veress István újabb végrehajtást kér Lakatos [...] Miklósnénak Erzsébet Sarkady Józsefhénak Anna Veress Istvánné gyermekeinek azaz Veress Gusztávnak Eszternek és Istvánnak Lakatos [...] és végül néhai Lakatos Erzsébet Veress Lajosné gyermekének Veress Sámuelnek 16 1876 XI 28 Hodász [...]
10. Fodor László: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása (308. oldal)
[...] ben unokaöccse a megárvult bihari Veress Sámuel gyámja lett Gyámi számadásainak gondos [...] szemben is 1892 ben azonban Veress Sámuel röviddel halála előtt végrendeletet tett [...]
11. ÉRTEKEZÉSEK • Bakó Botond: Fenichel Sámuel életútja és emlékei Nagyenyeden (64. oldal)
FENICHEL SÁMUEL NYOMTATÁSBAN MEGJELENT ÍRÁSAI Nem teljes [...] dec 25 Levelei Új Guineából Veress Endréhez Vasárnapi Újság 1892 XXXIX [...] In Memóriáin Lajos Bíró and Samuel Fenichel Acta Zoologiea Aeademia Scientiarum [...] on March 12 lh 1893 Samuel Fenichel the first Hungarian researcher [...]
12. Források 1585–1860 • III. Aláíró diákok (850. oldal)
[...] Istvániskola mester Lepsény Veszprém 12 Veress Sámuel 21 Helveticae confessionis Magyar EgresSomogyCsurgó [...] kereskedő Révfalu Győr 14 Gál Sámuel 22 Helveticae confessionis BöhönyeSomogy Losontzatya [...] confessionis Búts EsztergomPosony gondviselő Dómján Sámuel lelki pásztor Aranyos Komárom 2 [...]
14. (83. oldal)
[...] olvasó egylet ügyeit vezette Szabó Sámuel tanár alelnök volt Geréb Márton [...] rencz osztály vezető pónztárnok Dancs Sámuel osztály vezető választmányi tagok Farczádi [...] Veres József II ó b Veress Sámuel II é b Solymosi Endre [...]
15. (2750. oldal)
[...] Cezar Bolliac Bonyhai Benjámin Bras­sai Sámuel Csernátoni Gyula Dáné Károly Deák [...] Pál Hiador Jókai Mór Kerekes Sámuel Kertbeny Károly Mária Kéry Gyula [...] Miklós Ida ifj Varga Zsigmond Veress Antónia Walton Róbert Zerffy Gusztáv [...] Balázs Szabó Dénes Varjas Béláné Veress Ferenc Zoltán Miklós felvételei Arany [...]
16. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (606. oldal)
[...] Bádogosok Spengler Friedmann Salamon Friedmann Sámuel Fischbein Lajos Ivohn Ignác Nyúl [...] rt Bőrkereskedők Lederhändler id Franki Sámuel ifj Franki Sámuel Klein Gyula Lővy B xSehwimmer [...] Márton Tripsó Gyula Valencsik János Veress Gyula Veress Imre Veress László Vig Lajos Weisz Éliásné [...]
17. Dokumentumok • 1709 (172. oldal)
Stephanus Révész Junior Samuel Belényessi Joannes Móricz Michael Jenei [...] Erdős Relicta Francisci Homolya Stephanus Veress Samuel Bagoly Relicta Petri Pataki Joannes [...]
18. Fodor László: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása (315. oldal)
[...] Zsigmond Komoróczy György Szűcs Dánielné Veress István Eördögh István Kulin István [...] Bakay László Géczy Györgyné Szikszay Sámuel Szeöcs István Komoróczy Ferencné Iklódy [...] Krisztina levélben írja sógo­rának Szikszay Sámuelnek hogy ha ő júliusban a [...] Ferenc István György Julianna Szikszay Sámuelné és Lakatos Krisztina Pápay Istvánné [...]
19. 1883-05-10 / 38. szám (151. oldal)
[...] jeleztetik mind ez által Kisantal Sámuel T a n ü g [...] viszálykodás volt Nekrolog Lengyel Borbála Veress Györgyné nevelt leánya Lengyel Lujza [...] Gödri Ferenczné s gyermekei árkosi Veress Ferencz és Veress Sámuel valamint ifj Göncz Mózes és [...] előkelő egyház tag hites ügyvéd Ve­ress Györgynek folyó hó 6 án [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 6Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 2Békés Megyei Könyvtár 391Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 31Budapest Főváros Levéltára 139Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 6Budapesti Történeti Múzeum 7Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda, Románia) 2Csorba Győző Könyvtár 57Damjanich János Múzeum 3Dornyay Béla Múzeum 1Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 69Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 3Erkel Ferenc Múzeum 4Erzsébetváros Önkormányzata 1Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 1Evangélikus Országos Könyvtár 72Evangélikus Országos Levéltár 28Érc- és Ásványbányászati Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 17Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 357Göcseji Múzeum 1Hajdúsági Múzeum 11Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 5Herman Ottó Múzeum 3HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 29Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 156Jósa András Múzeum 4József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 13József Attila Múzeum 6Katona József Könyvtár (Kecskemét) 12Kecskemét megyei jogú város 3Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 2Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 1A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 2Laczkó Dezső Múzeum 13Magyar Ferences Levéltár 16Magyar Földrajzi Múzeum 4Magyar Hidrológiai Társaság 1Magyar Levéltárosok Egyesülete 1Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 5Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 7Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 48Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 17Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Múzeum 5Magyar Természettudományi Múzeum 1Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 6Móra Ferenc Múzeum 2Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 543Munkácsy Mihály Múzeum 1Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 2Országgyűlési Könyvtár 39Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 307Országos Széchényi Könyvtár 15Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 1Osztrák Állami Levéltár 138Pápai Református Gyűjtemények 79Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 41Petőfi Irodalmi Múzeum 34Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 7Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 25Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 12Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 3Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 88Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 9Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 4Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 8Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 31Wosinsky Mór Múzeum 1Xantus János Múzeum 3
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Archivistica 1Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 25Acta Patakina 3Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 7Anjou okmánytár 5Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 2Arrabona 1959-2007 2Állami zárszámadás 9Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 1A Bányászat, Kohászat és Földtan Klasszikusai 7-10 1Békés 1869-1937 33Békés Megyei Hírlap 1971-2010 282Békési Élet 1966–1981 6Békésmegyei Közlöny 1877–1938 57Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 2A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 1Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve 1Borsodi Levéltári Füzetek 2Budai Napló 1914-1938 5Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 136Budapest Története I-V 1Budapest története képekben 1Budapest történetének bibliográfiája 4Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 158A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 6Budapesti Negyed 1993-2010 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 32Címjegyzékek 1712-1868 19Címjegyzékek 1867-1942 14A Csíki Székely Múzeum Évkönyvei 2004-2008 2A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 3Dél-Alföldi Évszázadok 2Délmagyarország 1910-2010 88Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 1Discussiones Neogradienses 1-9 1Dunántúli Napló 1944-2004 57Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 20Eger - hetilap 1863-1914 2Eger - napilap 1915-1944 11Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvei 1Egyéb kiadványok 2Egyéb okmánytárak 2Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 1Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 10Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 2Evangélikus egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvek 2Evangélikus Egyházi Értesítő 1Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 26Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 1Evangélikus Élet 13Evangélikus Élet - Baciu 1Evangélikus gyülekezeti névtárak 7Evangélikus gyülekezettörténetek 3Evangélikus lap 5Evangélikus Népiskola 1889–1942 3Evangélikus Őrálló 1905–1918 9Evangélikusok lapja 3Észak-Magyarország 1956-2009 29Északkelet 1909-1914 10Északkeleti Újság 1909-1919 3Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 3Fejér Megyei Levéltár közleményei 1Fejér Megyei Történeti Évkönyv 1Felső-Szabolcs 1920-1925 1Felsőbányai Hírlap 1896-1918 7Folia Archaeologica 2Folia Historica 2Forrás 1969-2018 3Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 2Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1-14 3Főrendiházi irományok (1865–1918) 4Fővárosi Hírlap 1912-1938 1A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 2Független Budapest 1906- 1938 1Gazdasági címtárak 1842-1932 110Gazdák Lapja 1903-1910 4Gyakorlati Teológia 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 3A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 1-72 4A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1-10 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 5A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 3Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 2Harangszó 1918–1939 11Hegyen épített város 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heti Szemle 1899-1914 8Heves Megyei Hírlap 1953-2018 18A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 2A Hét 1957-1996 4Hidrológiai Közlöny 1A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Iskolai Értesitők - Csiksomlyó 4Iskolai Értesitők - Csikszereda 5Iskolai Értesitők - Gyulafehérvár 14Iskolai Értesitők - Kolozsvár 101Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 49Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 11Iskolai Értesitők - Szamosújvár 1Iskolai értesítők - Békéscsaba 9Iskolai értesítők - Budapest 3Iskolai értesítők - Debrecen 21Iskolai értesítők - Eger 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Igló 2Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Miskolc 11Iskolai értesítők - Munkács 2Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Nagykároly 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 5Iskolai értesítők - Nyíregyháza 29Iskolai értesítők - Pápa 10Iskolai értesítők - Sárospatak 14Iskolai értesítők - Selmecbánya 4Iskolai értesítők - Szarvas 7Iskolai értesítők - Székesfehérvár 3Kassák múzeum kiadványai 1Kiskunhalasi helyi lapok 2Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusa 1Klasszikus orvosi könyvek 25Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 13Könyvek Esztergomról 3Körösvidék 1920–1927 17Közérdek 1908-1916 7Kővárvidék 1904-1918 57Levéltári Közlemények 1923–2015 4Levéltári leltárak 1-89 6Levéltári Szemle 1951–2016 1Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 1Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 2A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV. 1Magyar Református Egyház Javainak Tára 1Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 1A Makói Múzeum Füzetei 1-112 6Mátészalka 1909-1915 16Mátészalka és Vidéke 1911-1912 3Mátészalkai Ujság 1914 3Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 94A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 1MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 2A MOL segédletei 1-28 4A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 2A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 1MTI - Magyar Országos Tudósító 3MTI - Napi hírek 12Muzeális könyvek 1Nagybánya 1903-1931 20Nagybánya és Vidéke 1899-1918 36Nagybányai Hírlap 1908-1919 12Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 3Nagykároly és Vidéke 1899-1919 19Nemere 1871-1884 14Nemzetgyűlési irományok (1920–1926) 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 12Nemzetgyűlési naplók (1944–1947) 9Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 9Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 6A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 3Nyírvidék 1882–1942 143Országgyűlési almanach 3Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 1Orvostörténeti Közlemények 12Pápa és Vidéke 1923–1944 2Pápai Hirlap 4Pápai Közlöny 1892–1921 5Pápai Lapok 1874–1919 3Pápai Múzeumi Értesítő 1988-2008 3A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 31Pest Megyei Hírlap 1957-1995 41Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 4A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 28Petőfi Népe 1950-2011 12Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 11Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 122Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 8Ranglisten Heeres 1914-1918 19Rákos Vidéke 1901-1937 4Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 15Református egyházkerületi névtárak 31Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 12Református konventi jegyzőkönyvek 11Régészeti Füzetek 1955-1989 1Sárospataki Füzetek 1997-2017 3Schematismus 1874-1949 9Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 9Somogy vármegye Hivatalos Lapja 9Sorozaton kívüli 44Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 1Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 15Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 1Szabolcs 1874-1876 1Szamos 1899-1919 76Szatmár-Németi 1899-1912 21Szatmár 1899-1911 7Szatmár és Bereg 1923-1931 7Szatmár és Vidéke 1899-1919 24Szatmár Vármegye 1905-1913 6Szatmári Est 1913-1914 2Szatmári Friss Újság 1902-1903 4Szatmári Gazda 1909-1919 1Szatmári Hírlap 1902-1919 5Szatmári Közlöny 1910-1911 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 16Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 15Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 2A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 1Szinérváralja 1904-1914 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 31Tabula 1900-1948 7Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 7Tanulmányok Heves megye történetéből 1Technikatörténeti szemle 2Theologia 1Theologiai Szaklap 1902–1918 2Tisicum 1973-2011 3Tiszavilág 1-5 1Tolna Megyei Levéltári Füzetek 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 5Tolnamegyei Közlöny 2Tolnamegyei Ujság 1Uj Budapest 1921-1938 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 25URBS Várostörténeti Évkönyv 2006-2013 1Új Kelet 1994-1998 1Új Szatmár 1912 2Új Szó 1948–2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 2Vendéglősök Lapja 1896-1940 1A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 1A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Független Hirlap 2Vízügyi szakkönyvek 2Vízügyi Történeti Füzetek 1-17 1Zalai Múzeum 1-19 1Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 5