3. oldal, 14731 találat (0,382 másodperc)

Találatok

42. Sántháné Antal Sára: Nagy-Budapest kérdésének irodalma, 1893-2001 : [bibliográfia] 351-381 (380. oldal)
[...] Elemér 32 41 51 PROPPER Sándor 123 RADOS Kornél 225 RÁNKI [...] György 130 SZÁLKA Miklós 436 SZANISZLÓ József 291 SZEGVÁRI Péter 363 [...] 132 SZILÁGYI Hugó 17 SZILÁGYI Sándor 23 SZIRMAI Viktória 324 408 [...]
43. NAGYGYÖRGY Zoltán: Horgos helytörténetének kutatása és kultúrájának helyzete (368. oldal)
[...] a kutatást ahol egy Rózsa Sándor balladát is találtak Aztán 29 [...] kapcsolatban volt Baranyai Zol­tánnal Nyilasy Sándor 1837 1934 szegedi festőművésszel aki [...] a világra kezdetű dal mellett Szaniszló Matild 18 éves 1888 1946 [...]
44. KATKÓNÉ BAGI Éva: Zászlószentelő szegedi polgárok a millennium idején. Zászlórudak díszszögein szereplő névsor közlése (274. oldal)
[...] József Sándorfalvi Mezőgazdák Egyes Széli Sándor Nagy Matild Sándorfalvi Olvasókör Szenes [...] Sutus Terike Tary Imre Pataki Sándor Süli János Vitéz Tassi Sándor Perlusz Pál Süveges Ancika Vitéz [...] Ifj Tóth István Rosta József Szaniszló Imi Tóth János Róvó Szilveszter Szaniszló István Tóth János Sándorfalva és
45. Kováts Lajos: Az Érmellék madarai, különös tekintettel az Ér mocsarai lecsapolásának ökológiai következményeire (244. oldal)
[...] forgatagában utolsó emberként beszélt Petőfi Sándorral és az erő­szakosságig próbálta menekülésre kérni magával vinni SZANISZLÓ ALBERT Diószeg 1844 Nagyenyed 1913 [...]
46. Makó Várossában lévő Reformata Ekklésiáról különösen • Az Ekklésiának régibb, és mostani tagjairól (80. oldal)
[...] Jósef Paku Mihály Szoboszlai Mihály Szaniszló János Áts Sándor Szirbik János Horvát István Kelemen [...] Peretz Péter Sepsei János Szentpéteri Sándor Bódi András Kristó Jánosné Fazekas [...]
47. TERMÉSZETTUDOMÁNY • Csongor Győző: A készülő Jókai-növényszótárról (213. oldal)
[...] virágkultusz törté­nete Bpest 1932 Bálint Sándor Szegedi Szótár I II Akadémiai [...] nyomtat­vány után Csapody Vera Priszter Szaniszló Magyar növénynevek szótára Mezőgazdasági Kiadó [...]
48. MŰVÉSZETTÖRTÉNET • Rózsa Gábor: Csontváry Kosztka Tivadar egyik nagybácsija. Kosztka Károly (1814-1887) mérnök Szentesen (250. oldal)
[...] bicsaklott amikor Kosztka Péter fiait Szaniszlót és Lászlót Mátyás király alatt [...] ácsra 2 BARCSAI István Farkas Sándor gyógyszerész Szentes első múzeumának tulajdonosa [...] RÓZSA Gábor A MAGYARSÁGÉRT Farkas Sándor magánmúze­uma Szentesen Tárlatvezető és forgatókönyv [...]
49. HELY- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNET • Halmágyi P.: „Hatvan éve történt”. Lengyel katonák Magyarcsanádon 1939 őszén (49. oldal)
[...] vezetőivel Borcsányi Nándor főjegyzővel Bellovai Sándor jegyzővel Irlanda Dezső református Lucái [...] talált és családot alapított Guzy Szaniszló emlékezett A mai 60 évforduló [...]
50. Kávássy Sándor: A régi Szatmár táji tagolódása (133. oldal)
[...] amennyiben a kissé távolabb fekvő Szaniszlót Reszegét Mezőpetrit is ide vonják [...] megyei földrajzi olvasókönyv Szerk Frisnyák Sándor Nyíregyháza 1975 28 1 7 [...]
51. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK • A szikszói őshazakereső. Turkolly Sámuel (72. oldal)
[...] István Kereskényi István és Pál Szaniszló Ish án Csuti György Bágyi [...] a kollégium növendéke Körösi Csorna Sándor ké­sőbbi keleti útjának Vörösmarty Mihályt [...]
52. Irodalmi rész (21. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] 18 Szilveszter decz 31 j Szaniszló püspök május 7 I Szidónia [...]
53. Kalauz (83. oldal)
83 Ettyek Plébános Nyirák Sándor Káplán Szauer László Kis Torbágy [...] Márton Rácz Keresztur Plébános Pfriem Sándor Boros Jenö Plébános Kállinger Lajos [...] a megyei fegyenczek lelkésze Soóty Szaniszló Ünnepi hitszónok és csöszi helyettes [...]
54. Kalauz (114. oldal)
[...] Valentini János Selmeczy Imre Grabovszky Szaniszló Hidegh József Gazdasági kör Székhelye [...] és Hochstädter Ign Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh József Elnök Sterbeczky [...] Pap Mihály Simon József Hegedűs Sándor Torsok János Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sándor Kemenczky József Kemenczky Kár A [...]
55. Irodalmi rész (25. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] febr 18 Szilveszter decz 31 Szaniszló püspök május 7 Szidónia jun [...]
56. Irodalmi rész (25. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 1 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] febr 18 Szilveszter decz 31 Szaniszló püspök május 7 Szidónia jun [...]
57. Kalauz (124. oldal)
[...] János Stockin­egylet mint szövetkezet ger Sándor Kozak Janos Pup Mihály Simon József Hegedűs Sándor Torsok Janos Alapittatott az 1872 [...] elején Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sándor Kemenczky József Kemenczky Kár Székhelye [...] és Hochstädter lgn Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh Józeef Velenozei kölcsönös [...]
58. Irodalmi rész (25. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] febr 18 Szilveszter decz 31 Szaniszló püspök május 7 Szidónia jun [...]
59. Kalauz (163. oldal)
[...] Titkár Schwartz Lipót Pénztárnok Marton Sándor Ж gyesült ipartársulat Székhelye Lovasberény [...] és Török János Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh József Nádasd Ladány [...] János Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sán­dor Kemenczky József Kemenczky Károly védnök [...] 0 VáC 3 János Grabovszky Szaniszló Konráth Karoly JegjoJan 0 S [...]
60. Kalauz • Fejérvármegye (169. oldal)
[...] Választmányi tagok Török J Grabovszky Szaniszló Konráth Károly Me nil er [...] Igazgató Brunkala Imre Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivö Hidegh József Nádasd Ladányi [...] Elnök Tóth János gazgatók Herczeg Sándor Reiznauer Ág ritkár és könyvelő [...] Titkár Schwartz Lipót Pénztárnok Marton Sándor Egyesült Ipartársulat Székhelye Lovasberény Elnök [...]