A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica 6. (Szeged, 2003)

NAGYGYÖRGY Zoltán: Horgos helytörténetének kutatása és kultúrájának helyzete

éjszakára Balázs édesanyjánál szállt meg. Erről a Szegedi Híradó 1906. augusztus 28-i száma röviden így ad hírt Bartók Béla Szegeden címmel: Érdekes vendége van tegnap óta Szegednek, Bárók Béla, a jeles ifjú magyar zeneszerző és zongoraművész személyében... most pedig népdalgyűjtési körúton van, és egész Magyarországot be­járva, kutat oly magyar nóták után, amelyek nyomtatásban eddig nem jelentek meg és tősgyököres magyar jellegűek. Bartók Béla Palicsról (!- helyesbítve Kamarásról) jött Szegedre, és kutatásait Bauer tanárjelölt társaságában Alsóvároson kezdette meg. Bartók, akinek kutatói munkásságában Szegeden a helybeli zeneiskola kiváló igaz­gatója, König Péter is segédkezik, holnap Horgoson folytatja tanulmányútját. Tehát Barókék 27-én Szeged-Alsóvároson kezdek meg a kutatást, ahol egy Rózsa Sándor balladát is találtak. Aztán 29-én ismét a Horgoshoz tartozó Kama­rásra utaztak, Baranyaiékhoz. így ingázva szeptember 4-ig gyűjtötték a népda­lokat. Bartók az idő legnagyobb részében a Baranyai családnál lakott Kamaráson. Ezt igazolja az onnan írott egyetlen képeslap, amelyet 1906. augusztus 28-án adtak fel Szegeden. A címzése: Vésztő (Békés megye), Szilád puszta, özv. Bartók Béláné Úrnőnek. A lapon négy kézírás található: Baranyainé írja szívbéli barátnő­jének, Bartók édesanyjának, és nagynénjének Voit Irmának (1849-1941), akivel évtizedekig együtt lakott, id. Bartók Béla halála után: Édes Paulám és Irmám! Nem vagyok egészen megelégedve a Bélával, bár roppant örülök, hogy itt van: ugyanis sokat járnak ide-oda s mi minduntalan meg vagyunk fosztva tőle. Sokszor ölel Műitek. A másik kézirat ifj. Bartók Béláé: K.M. (értsd: Kedves Mindannyian) sajnos nem lehetek 30-án Budapesten, 3-áig Szögedének környékén dolgom van. Cs (értsd: Csók) 73. (értsd: Béla) A további másik két kézírás Baranyaié: Szíves üd­vözlet és kézcsók Baranyai, és a fiáé: Kezeit csókolja Baranyai Zoltán. Baranyai Gyula egyike volt a korabeli kamarási fotósoknak. Amatőr fotói több korabeli ké­peslapon is megjelentek. Ezen a perdöntő képeslapon is az ő három felvett látképe látható: „Baranyai Gy. amatőr-fényképe" jelzettel. A képen a Baranyai-villa (a saját villája), a Bagolyvár és a kamarási tórészlet látható. Bartók a rózsafákkal beültetett Kamarásra később is mindig szívesen elláto­gatott a szegedi tartózkodásai idején. Barátságos kapcsolatban volt Baranyai Zol­tánnal, Nyilasy Sándor (1837-1934) szegedi festőművésszel, aki ezen években (Trianonig) kamarási műtermében alkotott (műterme az Orgonás út bal oldalán, a negyedik parcellán állt, de ma már puszta szántóföld). Szívesen tartózkodott Brauswetter Ottó (1858-1919) híres szegedi órásmester villájában is (az épület ma Halász György tulajdonában van, felújítás alatt áll). A gyűjtés idején is épp a villában vendégeskedett, amikor a birtok fehérre meszelt karós mintaszőlőjéből, amely körülvette az órás-villát, egy szép hangon énekelt dallam ütötte meg a fülét: Kedves édesanyám,... Bartók nyomban lement és megkérte a munkásokat „jelent­kezzen, aki énekelt". Egy leány volt, aki ezután még sok mindent énekelt, de Bartók számára csak ez az egy dal volt az ismeretlen. Bartók gyűjtőlapján a jegy­zetelésében a Kedves édesanyám, mért szültél a világra... kezdetű dal mellett „Szaniszló Matild, 18 éves" (1888-1946) megjegyzés szerepel. Amióta Bartók ezt a népdalt lejegyezte, közismert lett a magyar népzenében. Bartókék ekkor több énekesnél is jártak, mindig „szépen éneklő nagymamákat keresve", de a Bartók-archívumban a horgosi jelzettel szereplő 40 lejegyzett dalnak a gyűjtőlapján egyedül csak a fent említett dal mellett szerepel az énekes

Next

/
Oldalképek
Tartalom