A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Naturalia 1. (Szeged, 1999)

Kováts Lajos: Az Érmellék madarai, különös tekintettel az Ér mocsarai lecsapolásának ökológiai következményeire

IRINYI JÓZSEF /Albis, 1822- Pest, 1859/ - Irinyi János, a gyufa feltalá­lójának testvéröccse - újságíró, műfordító, politikus. Az 1848-as márciusi fiatalok egyik vezetője, részt vett a 12 pont megszövegezésében, néhány hónapig kor­mánytanácsos Teleki László mellett Párizsban. Haynau halálra ítélte, később ke­gyelmet kapott. GYALOKAI LAJOS /Érszalacs, 1825 - Nagyvárad?, 1899/ Bem József hadsegéde, őrnagy, a Fehéregyházi-csata résztvevője, aki 1849. Július 31-én, az elvesztett csata forgatagában utolsó emberként beszélt Petőfi Sándorral, és az erő­szakosságig próbálta menekülésre kérni, magával vinni. SZANISZLÓ ALBERT /Diószeg, 1844 - Nagyenyed, 1913/ egyetemi ma­gántanár, gazdasági író, a mezőgazdasági kártevők zoológus kutatója. FRÁTER LÓRÁNT /Érsemjén, 1872 - Budapest, 1930/ huszárkapitány, országgyűlési képviselő, dalszerző. ADY ENDRE /Érmindszent, 1877 - Budapest, 1919/ a 20. század magyar költészetének forradalmi megújítója, a legnagyobb magyar költők egyike. 44.ábra: Ady Endre ADY LAJOS /Érmindszent, 1881 - Budapest, 1940/, Ady Endre testvér­öccse, irodalomtörténész. Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy az érmelléki mocsárvidék népe, hagyo­mányőrzésben és az általános művelődésben betöltött tevékenységével, joggal vár­hatja el a jelenkor figyelmét és tiszteletét. Ugyanakkor remélhető és kívánatos,

Next

/
Oldalképek
Tartalom