59 találat (0,250 másodperc)

Találatok

1. Szemelvények • Átirányítások (124. oldal)
[...] Filmművészeti Főiskolai jelentkezésemet visszavontam Sz István Szombathely 1952 július 14 PTE [...] Osztály vezető helyettesének válasza Sz István kérelmére részlet Kérésére válaszolva tájékoztatom [...] Filmművészeti Főiskola Tanulmányi Osztályához Amennyiben kérése teljesül a döntésről megfelelő időben [...] Felvételi ügyek 6 c Sz István levele a PTE Állam és [...]
2. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1926/27. tanév (19. oldal)
[...] budapesti egyetemi magántanár dr Késmárky István pécsi jog és államtudomány kari [...] költségére a minisztériumtól költségvetési fedezet kérése 26 A következő évi költségvetés [...]
3. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1926/27. tanév (21. oldal)
[...] egyetemi tanácsülés napirendi pontja Felhatalmazás kérése dr Pékár Mihály részére az [...] 27 tanévre Anatómia Tanszék Molnár István orvostanhallgató díjas gyakornoki kinevezése 1927 [...]
4. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1927/28. tanév (48. oldal)
[...] Kálmánnak pályadíjak kitűzésért 10 Referátum kérése a Szegedi Egyetem javaslatáról az [...] 2 számának megérkezése 15 Ruda István kitiltása az összes egyetemről és [...]
5. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1929/30. tanév (76. oldal)
[...] beadványok kiállítása tárgyában 7 Oblics István bölcsészhallgató kitiltása a budapesti egyetemről [...] városi temető rendezése tárgyában vélemény kérése 13 Egyetemi Társaskör alakítása érdekében [...]
6. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1930/31. tanév (99. oldal)
[...] folytatott tárgyalások ismertetése 13 Javaslat kérése a gazdasági szakoktatás egységes megszervezése [...] honosítása ügyében 29 Dr Nagy István és dr Schwarcz László orvosi [...]
7. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (150. oldal)
[...] Élettani Intézet 22 Dr Riedlmayer István díjtalan gyakornoki megválasztása 1934 10 [...] intézet 23 Dr Künsztler János kérése 150 pengő havi illetékének felvétele [...]
8. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (158. oldal)
[...] Konrád megjelent tanulmányának költségeihez segély kérése a minisztertől 18 Az Országos [...] orvosi szigorlati reform tárgyában javaslat kérése Rendkívüli tanári címre való felterjesztés [...] Magántanári képesítések 12 Dr Szacsvay István magántanári szóbeli értekezletre bocsátása 13 [...]
9. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (161. oldal)
9 Dr Szacsvay István és dr Balog Pál képesített [...] felvehető hallgatók létszámának megállapításához javaslat kérése 161
10. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1935/36, tanév (165. oldal)
[...] kormányzóhoz benyújtott kérelme 13 Csányi István orvostanhallgató kormányzóhoz benyújtott kérelme Bejelentések [...] részére 800 pengő tanulmányi segély kérése tárgyában 15 A Balogh Kálmán [...]
11. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1935/36, tanév (179. oldal)
[...] tanévre felvehető hallgatók létszámára javaslat kérése 19 Meghívó Tallinba az V [...] Kórtani Tanszék 30 Dr Szacsvay István fizetéses adjunktusi megválasztása 1936 09 [...]
12. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1936/37. tanév (191. oldal)
[...] Sebészeti Tanszék 23 Dr Riedlmayer István szabadsága tárgyában Folyó ügyek 24 Dr Neuber Ernő kérése a Sebészeti Klinikához fül orr [...]
13. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1937/38. tanév (216. oldal)
[...] 28 A szigorlati díjosztalékból adomány kérése menzasegély számára 29 Brichta György [...] Hügl Ádám tanársegéd és Szabó István altiszt lakbér kiutalási kérelme tárgyában [...]
14. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1938/39. tanév (226. oldal)
[...] 11 Dr Geiger Ernő magántanár kérése tárgyában hogy külföldi előadásai miatt [...] Belorvostani Tanszék 19 Dr Andik István díjas gyakornoki megválasztása 1939 03 [...]
15. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1939/40. tanév (248. oldal)
[...] 31 Közegészségtani Tanszék 26 Szabó István díjas gyakornoki megválasztása 1940 06 [...] Károly fizetéstelen tanársegédi megválasztása segélydíj kérése mellett 1940 09 01 1941 [...]
16. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1974/42. tanév (283. oldal)
[...] osztályú állás terhére kari javaslattétel kérése Tanszéki segédszemélyzeti ügyek 22 Lichner [...] Közegészségtani Tanszék 29 Dr Dorsics István fizetéses tanársegédi megválasztása 1942 07 [...]
17. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1942/43. tanév (291. oldal)
Folyó ügyek 21 Dr Falcsik István egyetemi segédtitkár előléptetése tárgyában 22 [...] és irodahelyiségeinek parkettázására költségvetési támogatás kérése Hallgatói ügyek 24 A hanyag [...] felvételének jóváhagyása 10 Hindi Kiss István II o altiszti kinevezésének jóváhagyása [...]
18. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1942/43. tanév (294. oldal)
[...] Örök Alapítványa ügyében 10 Balogh István altiszt elleni fegyelmi határozat ismertetése [...] Vargha Damján köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából 15 [...] Duzár József köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából 16 [...] oktatása tárgyában 19 Véleményes jelentés kérése a Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem [...]
19. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1943/44. tanév (305. oldal)
[...] számának megállapítása tárgyában 5 Javaslat kérése a hadapródiskolái érettségi bizonyítvány képesítőhatályára [...] halálának bejelentése 10 Dr Palecskó István a Sebészeti Klinika tanársegéde halálának [...]
20. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1945/46. tanév (335. oldal)
[...] munkálatokra vonatkozólag 3 Véleményes javaslat kérése az orvosképzés reformja tárgyában december [...] 6 Véleményes javaslat a Györffy István Kollégium memoranduma tárgyában 7 Rendelet [...] Rektori átiratok 8 Száva Schüller István volt bölcsészettan hallgató fegyelmi ügyében [...]