9 találat (0,259 másodperc)

Találatok

1. Levéltári Szemle, 59. (2009) 4. szám • MŰHELYMUNKÁK • BORBÉLY TAMÁS: Alexandersohn Jonathán hejőcsabai rabbi peranyaga (40_26. oldal)
[...] Horn Ede Máriabesenyő Gödöllő 2007 BÜCHLER SÁNDOR A sidók története Budapesten [...] ig Bp 1901 MlSKOLCZY 2007 BÜCHLER 1901 26
2. Levéltári Szemle, 48. (1998) 4. szám • Kaszás Marianne: A magyar levéltárak kiadványainak bibliográfiája 1997-ben / 67–78. o. (40_78. oldal)
[...] leadása után érkezett kiadványok 174 Büchler Sándor Kohn Sámuel Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sá­muel történetírói [...]