42 találat (0,249 másodperc)

Találatok

1. Betűrendes névmutatók (170. oldal)
[...] József Bednárik Károly Bolemán Iván Bozóky Mihály Csányi László özv Fábiánná [...] Smetana Aladár Stadel Zsuzsámra Steiner István Szalay Kálmán Székely Csaba Toldi [...] Ida Bertalanffy Valér Betegh Péter Bozóky István Bőczy Ilona Brösztl Mihály Csere [...] Fabricius Imre Farkas Andor Farkas István Fazekas Edit Füredi Mária Fürstner [...]
2. Egyetemi hallgatók (1_69. oldal)
[...] József 89 I II Bónis István 87 I 11 Bonits Ferencz [...] ogi 89 I 11 Borcsányi István 89 I II Bordács István o rvosi 87 I 11 [...] János j ogi 88 II Bozóky Adám 85 I Bozóky Árpád 1 1 87 I I 11 Bozóky Dezső o rvosi 89 II [...]
3. Egyetemi hallgatók (1_65. oldal)
[...] rvosi 8 b II Boronkay István j ogi 84 I II [...] rvosi 85 I ii Bosnyák István 81 I ii Bóta Géza [...] jo gi 81 I ii Bozóky Ádám 85 I ii Bozóky Ede 85 I ii Bozóky Endre b ölcsészeti 84 I Bozóky Jenő orvosi 84 I ii [...]
4. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Egyetemi hallgatók (5_65. oldal)
[...] o rvosi 86 ii Boronkay István j ogi 84 I ii [...] orvosi 85 I ii Bosnyák István 5 5 81 I it [...] Béla jogi 81 I ii Bozóky Ádám 55 85 I ii Bozóky Ede 55 85 I ii Bozóky Endre bölcsészeti 84 I Bozóky Jenő o rvosi 84 I [...]
5. Egyetemi hallgatók (1_67. oldal)
[...] nyári a k i Boronkay István j ogi 84 I II [...] jogi 84 I II Borsos István b ölcsészeti 86 I II [...] Lajos orvosi 86 I II Bozóky Ádám jogi 85 I II Bozóky Árpád 87 I II Bozóky Jenő o rvosi 84 I [...]
6. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1887 • Egyetemi hallgatók (1_66. oldal)
[...] 1 86 I II Boronkay István n 8 4 I II [...] ogi 84 I H Borsos István b ölcsészeti 86 I II [...] orvo si 86 I ii Bozóky Ádám j ogi 85 I ii Bozóky Ede 1 1 85 I Bozóky Jenő orvo si 84 I [...]
7. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_67. oldal)
[...] j ogi 88 I II Bozóky Ádárn 85 1 II Bozóky Árpád 87 I II Bozóky Jenő orvosi 84 I 11 [...] Bölcsházy Béla 87 I Bölcsházy István b ölcsészeti 87 I II [...] ogi 88 I II Brükler István 88 I II Brüll Lajos [...]
9. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1862-63 (Buda, 1863) (3_11. oldal)
[...] 59 Beliczay Lajos 62 Boleman István orv 60 Beliczky Győző Ti [...] 59 Benkö Kálmán V Ti Bozóky Alajos Ti 62 Bérezik Árpád Ti Ti Bozóky Antal Ti 60 Berczelly Jenő [...] Csávásy Gyula jogt 7 Blaskovich István jogt 62 Cseh Valér 7 [...]
10. Egyetemi hallgatók (1_64. oldal)
[...] ogi 84 I II Boronkay István 84 82 I II Borossy [...] Géza 84 I II Bosnyák István o rvosi 81 I II [...] Béla jogi 81 I II Bozóky Endre b ölcsészeti 84 84 I II Bozóky Jenő o rvosi I II [...]
11. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Egyetemi hallgatók (4_64. oldal)
[...] ogi 84 I II Boronkay István 84 82 I II Borossy [...] Géza 84 I 11 Bosnyák István o rvosi 81 I II [...] Béla jogi 81 I II Bozóky Endre b ölcsészeti 84 84 I II Bozóky Jenő o rvosi I II [...]
12. Egyetemi hallgatók (1_155. oldal)
[...] II Botos Kornél 97 I Bozóky Béla 97 I II Bozóky Gyula 97 I II Bradácb [...] Virgil 97 I II Bugarszky István dr 97 I II Burkovich [...]
13. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_171. oldal)
[...] Bolfa Jenő 99 I II Bozóky Béla 97 I 11 Bozóky Gyula 97 I II Brankovits [...] 7 I II Dr Bugarszky István 97 I Burnbal József 9 [...]
14. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1900-1901 • Egyetemi hallgatók (2_174. oldal)
[...] Borzsák Endre 900 I II Bozóky Béla 9 7 I 11 Bozóky Gyula 97 I II Bőke [...] Gusztáv 900 I II Darvas István 99 I II David Kornél [...]
15. Egyetemi hallgatók (1_165. oldal)
[...] Kornél 9 7 I II Bozóky Béla 9 7 I I II Bozóky Gyula 9 7 I II [...] 7 I ii Dr Bugarszky István 9 7 I ii Burián [...]
16. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1900-1901 • Egyetemi egyesületek (2_88. oldal)
[...] Lakatos Géza Tahi Endre Kétly István Zombory Dezső Zsembery István Nagy Ferencz Fábry Géza Bossányi [...] Lajos Szinnyei József Bénárd Ágost Bozóky Gyula
17. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1891-1892 • Egyetemi hallgatók (3_69. oldal)
[...] János Boca Pál szamosu Bocskay István Bodor József Bodor Salamon Bognár [...] Bőin Babtiszt Bojthor Ambrus Bokor István Bolemán Sándor Bolgár Dezső Bonitz [...] János bál Boros Ernő Boros István Boros Iván Boros József Borota [...] József Botzenhardt Ferencz Botzenhardt János Bozóky Dezső Bödy Zoltán Böhm Ödön [...]
18. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1891-1892 • Egyetemi hallgatók (3_126. oldal)
[...] Zoltán bölcs I II Ascher István jogi I II Duscbek Vilmos jogi I 11 Augusztin István II Dzián Kálmán orv I [...] II Edelmann József II Ágoston István 77 I II Egyed István jogi ír Bahocsay Béla 77 [...] II Gberba Gusztáv 77 I Bozóky Jenő orvosi II Glaser Károly [...]
19. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1912-1913 • Egyetemi hallgatók (2_214. oldal)
[...] György 911 I II Bogdándy István 908 I II Bognár Béla [...] Jenő 910 I II Bosányi István 910 I Boskovitz Gyula 910 [...] Bozán Zoltán 911 I II Bozóky János 908 I II Bózsó István 912 I II Bögel József [...]
20. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_210. oldal)
[...] Emil 909 1 ii Biró István 910 i I Birtok Sándor [...] György 911 I íi Bogdándy István 908 1 ii Bognár Béla [...] Jenő 910 i ii Bosányi István 910 i íi Boskovitz Gyula [...] Zoltán 9 11 i ii Bozóky János 908 i ii Bozsán [...]