5. oldal, 102 találat (0,158 másodperc)

Találatok

81. 1928-08-05 / 32. szám
[...] soproni alsó ev egyházmegye esperese Farkas Elemér ek­kor avatta fel a [...] övéi 20 P néhai Simon Sándorné Kis Rozália emlékére Simon Jenő [...] György emlékére gyászolói 20 P vitéz Csuka József és neje Boros [...]
82. 1944-10-08 / 41. szám
[...] bevonult Tarján Bé­la délszabolcsi lelkész Vitéz Molnár Já­nos a marosvásárhelyi missziói [...] csákvári egyházközséget má­sodfelügyelőjének nemes nagyjókai Far­kas Jenő ny vezérkari ezredesnek vá­ratlan [...] szertartást Ró­nay B Gyula és vitéz Balogh Ernő lel­kész végezték Dr [...] Sopron Németh Jenő Győr Hargitai Sándorné Gyömrő 2 20 2 20 [...]
83. 1915-01-10 / 13. szám
[...] szavalata A vén Ambrus fia Farkas Imrétől Áldás Közének Katonák hálája [...] a lelki örömöt mely szegény vitézeink lelkét eltöl tötte midón az [...] Németh Jánosné Szabó Károlyné Lengyel Sándorné 2 2 drb 6 6 [...] Hajas Ida Sebestyén Károlyné Szűcs Sándorné Csizmazia Róza Szabó Mariska Csizmazia [...]
84. 1935-02-17 / 8. szám
[...] Szécsény Huszti Mária Békéscsa­ba özv Farkas Jánosné Bezi Kozma Lajos Börcs [...] Kovács Sándor Kiilsövat özv Mészáros Sándorné Répcelak Balassa Sámuel Csánig 30 [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza vitéz Szabó és Uwaly könyvcyomdavállalat Győr [...]
85. 1938-12-11 / 50. szám
[...] mű­sort változatossá tette Ávor Margit Farkas Irma és Viszló Gyula szavalata [...] gyülekezetben 9 napos evangélizációt tartott vitéz Sréter Fe­renc bányakerületi missziói lelkész [...] 000 pengős adományá­val özvegy Nyiry Sándorné elhalt szülei emlékére szerzett be [...]
86. 1924-01-13 / 3. szám
[...] Jenő és Vándor Iván elbeszéléseit Vitéz Madarász László és Porko­láb István [...] Győr Pribav Ferencné Dombóvár Mórotz Sándorné Vasvár Ko­vács János Szergény Mihály [...] János Szany 1 1 ezer Farkas Sándor Kőszeg 600 özv Mester­házy [...]
87. 1942-06-28 / 26. szám
[...] Zoltán egyetemi m tanár és vitéz Sréter Ferenc lelkész tar­tott 13 [...] kassai ev vallástanító lelkész és Farkas Piroska szfőv tanítónő folyó hó [...] templomban házasságot kötöt­tek Halálozás Vida Sándorné sz Németh Karolin a Harangszó [...]
88. 1927-07-24 / 30. szám
[...] Feilitzsch báró kommendátor vezetése mellett vitéz nagy­bányai Horthy István lovassági tábornokot [...] László Ádám Veszprémvarsány özv Bellon Sándorné Szombathely Szepper Katalin Mecseksza bolcs [...] Gyula Boba László István Pápa Farkas János ECCLESIA Egyházmüvészeti és Áruforg [...]
89. 1937-01-31 / 5. szám
[...] Körmenden volt január 24 én Farkas Szabó András földbirtokos ja­nuár 19 [...] Im­re Szarka János Celldömölk dr vi­téz Vida Elemérné Pápa Rácz Róza [...] id Róth Sándor Kőszeg Bejczi Sándorné Körmend Györgyi Sándor Meszlen 60 [...]
90. 1936-05-17 / 21. szám
[...] kellékek beszerzését hatá­rozta el Dr Farkas Gyuláné a kegysze­rek részére takarót [...] Bakos Gyuláné két kehelytakarót Balogh Sándorné két asz­talkendőt Bakos Gyula és [...] Gretzár Margit Nagy Lidia és vitéz L Székely Anna énekhármasa mű­ködött [...]
91. 1938-09-11 / 37. szám
[...] Rákospalota Buda Mihályné Molnaszecsőd Bejczy Sándorné Kör­mend Kotsis Sándor Szombathely dr [...] Pécs özv Saly Józsefné Martonvásár vitéz Lenky János Nagy­kőrös özv Szalay [...] Kőszeg Varga Erzsébet Sop­ron özv Farkas Antalné Körmend Mi­hályka László Egyházashetye [...]
92. 1926-07-25 / 30. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] 20 Dane Jolánka 5 Dane Sándorné 5 Nemes Sán­dor és Nemecskó [...] fényképező gépek és cikkekről Hatschek Farkas 2 10 Budapest IV Károly [...]
93. 1923-06-24 / 26. szám
[...] 200 Lenkey János és neje Farkas Julia 200 K gyüleke­zeti fenntartási [...] 4 szál oltárgyertyát özv Nagy Sándorné sz Csik Eszter 18 szál [...] Sándor püspök végezte Tanuk voltak vitéz Nagy Pál báró gyalogsági tábornok [...]
94. 1927-06-05 / 23. szám
[...] Szombathely Holzhammer János Bősárkány Nemecskó Sándorné Du nafö dvár Rúzsa Ferenc [...] István Győrság 1 1 P vitéz Nagy Lajos Szombathely 12 f [...] Celldömölk 2 40 P dr Farkas Elemér Sirkeresztur Arlner Lajos Répcelak [...]
95. 1926-04-04 / 14. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] 4 özv Bel Ion 119 Sándorné 20 Sarkady Károly 10 Nltschin [...] János 2 Bakai Aladár 2 Farkas Jánosné 4 Sig ray István [...]
96. 1930-06-22 / 25. szám
[...] József győri püspöki másodlelkész ÚJDONSÁGOK Vitéz jákfai Gömbös Gyula honvé­delmi minisztert [...] a skótok fukarságáról szóló történeteket Farkas Imre a másik kedvelt költö [...] Sopron Kalmár Lajos Győr Erdős Sándorné Győr Berényi Lajosné Szfvár Kováts [...]
97. 1925-04-05 / 14. szám
[...] boldogult édes anyjának gróf Vigyázó Sándorné sz báró Podmaniczky Z üzsánna [...] márvány em éktáblára fájdalom 800 vitéz evang hős katona nevét kellett [...] és ere­deti felfogással mutatta be Farkas Imre Vén cigányát Egressy Klapka [...]
98. 1928-04-01 / 14. szám
[...] Sán­dor Kiskőrös 52 f Forgó Sándorné Dom­bóvár 20 f Németh Márton [...] 32 f Németh István Celldömölk vitéz Nagy Lajos Szom­bathely Sikter Gvörgy [...] magyaros j AJlyQ könyv Irta Farkasáé Kenessev Gizella Ár a rv [...]
99. 1951-02-11 / 6. szám
[...] egyéb mint elpuhult gyávaság A farkas és a róka A farkas irigyelette az oroszlán vi­téz hírét s alkalomra leseit megví [...] Jobban mint véltem felel a farkas bizony derék legény csak alig [...] 8 forin ért kapható Lovass Sándorné Dévavónya Szederkerti Is­kola ISFiV Bundáját [...]
100. 1944-06-25 / 26. szám
[...] Beyer Aurél nagyváradi hitoktató lelkész vitéz Molnár János egyházmegyei s lelkész [...] rich Nándorné Szombathely 2 Francsics Sándorné Szombathely 2 Németh Ilonka Szombathely [...] sőt éppen a nyájat pusztító far­kasok pártjára állt Tudva vagy tudat­lanul [...]