3. oldal, 102 találat (0,379 másodperc)

Találatok

41. 1934-01-07 / 2. szám
[...] a bizottság titkáránál rekla­málható dr vitéz Csia Sándor máv ig főorvos [...] Kiskúnhalas Fleischhacker Istvánná Ajka Forgó Sándorné Dombóvár Hollós Ida Budapest Szekeres [...] özv Pillér Ferencné Szombathely dr Farkas Bé láné Győr dr Kapp [...] Reinhardt Júlia Nagybajom özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Novák István Zalatárnok özv [...]
42. 1932-07-17 / 29. szám
[...] Zsigmond Farad özv Fo dór Sándorné Kemenesmagasi özv Nagy Sándorné Meszlen Takács István Mesz len [...] Kiss Sándor Celldömplk özv Szabó Sándor­né Celldömölk Vukán István Szombat­hely Molnár [...] özv Buga Istvánná Tárnokréti özv Farkas Jánosné Bezi 40 40 fi [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza vitéz Szabó és IJzsalv könyvnyomdavállaUU Győr [...]
43. 1916-04-23 / 6. szám
[...] N N N N Német Sándorné 60 60 f N N [...] 50 f N N Péter Sándorné N N N N Tóthné [...] Talabér Ádám Kalbács Istvánné Mihálovicsné Far­kas Ignácz N N Bogács József [...] meg is vetették de más­nap vitéz csapataink kiverték őket előretolt állásaikból [...]
44. 1934-06-24 / 26. szám
[...] István Sopronnémeti Erdélyi Sándor öttevény Farkas Szabó Jenő Györszabadhegy Szakács János [...] Klein Ist­ván Mátraderecske özv Eöry Sándorné Farád Bellavits Ilonka Debrecen özv [...] Hoffmann Ernő Pusztavám özv Edvy Sándorné Edve Reinthaller Ernőné Győr Lipták [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó é Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
45. 1933-04-02 / 14. szám
[...] Nagy simonyi 10 10 fill Farkas Ferenc Nemesládony Wetzer Irma Szombat­hely Schreiner József Budapest Soly mosy Sándorné Balatonkenese Pongrácz Mihályné Kapolcs Benkö [...] Kiss Sándor Celldömölk özv László Sándorné Celldömölk Somogyi Gábor Celldömölk Kövecses [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
46. 1928-02-26 / 6. szám (48. oldal)
[...] Márton Keresztyén ember szabadságáról 5 Farkas Mihályné Kenessey Gizella Légy hű [...] 3 Juszt Józsa 4 Kalmár Sándorné 5 Király Erzsi 8 Klein [...] Sárospatak Radácsi Györggyel Budapest Szőts Farkassal a későbbi titkárral Nagyenyed Kovács [...] Névhelyesbitések az előző lapszámokra vonatkozólag Vitéz Áts S Béla 4 Pakányi [...]
47. 1926-05-16 / 20. szám
[...] keltő látványossága Petőfi Jáno 3 vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] érdekes regé­nyének folytatását Krúdy Uyula Farkas Imre Vándor Iván és Pierre [...] key József 15 özv Szimeister Sándorné Lébény 15 Tétről Kozma Lina [...] Horváth Józsefné 4 Körmendről Bejczy Sándorné 4 Szabó Lajos 4 Éder [...]
48. 1932-02-14 / 7. szám
[...] ifj Horváth Sándor Lébény dr Farkas Béláné Győr Ozsgány Zsuzsanna Budapest [...] Ben csik Samu Felsöság özv Farkas János­né Bezi Koczor Ferenc Jobaháza [...] lestey László Boba özv Edvy Sándorné Edve dr Horváth Tibor Bük [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
49. 1929-06-30 / 26. szám
[...] Móra vésik Gyuláné Gályarab prédikátor Farkas Zoltán Praeludium II A költeménypályázaton [...] bíráló bizott­ság Dicséretet nyertek Miklós Vitéz Fenyőfák legendája Járni tanul a [...] A tündér ajándéka dicséretet nyert vitéz Magassy Sándorné Kapj Vilma Kis pásztor Beliczáné [...]
50. 1933-01-22 / 4. szám
[...] Szombathely 22 22 fill Budai Sándorné Bakonybánk Róth Sándor Kő­szeg 30 [...] Aszód Die­nes Gusztáv Tápiószele Záborszky Sán­dorné Celldömölk Takács József Hegy­falu Posch [...] Zalaegerszeg Szép Mihály Tét özv Farkas Jánosné Bezi Vermes Lajos Komárom [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk yissia Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyorndavállalata Győr [...]
51. 1931-03-22 / 12. szám
[...] a következő adományok folytak be Farkas József Kemenespálfa Varga Fái Marcalgergelyi [...] Károlyné Szentgotthárd Gazsi Imréné Veszprém vitéz Dávid Andrásné Tokaj 20 20 [...] Pá­pa Nagy István Győr Bejczi Sándorné Körmend Reichert Ede Sárvár Takáts [...] Bakó Béla Felsőrajk 10 P Vitéz Szabó Lajos és Uzsaly István [...]
52. 1927-05-08 / 19. szám
[...] 18 szám közli többek között Farkas Imre dr Tőrök Frigyes Illy [...] Györszabadhegy Bulla Ida Nagykanizsa Geszty Sándorné Rábakovácsi Király S Páka 80 [...] Alajosné Székesfehérvár 3 60 P vitéz Zsiray József Bpest 20 f [...] Lajosné Uraiujfalu 2 60 P Farkas ózsef Kemenespálfa 20 f Bartakovics [...]
53. 1939-03-12 / 11. szám
[...] a Palatínus család mai fe­je vitéz dr József kir herceg Auguszta [...] Press Service társ cím alatt Farkas Sándor felelős szer­kesztésében s kiadásában [...] és bűnhődés címmel Előadásokat tartot­tak vitéz Balogh Ernő nagygeresdi No vák [...] mutatkozott be az új elnöknő vitéz Csonka Sándorné nemzetes asszony Tóth János h [...]
54. 1930-09-14 / 37. szám
[...] lapunk egy buzgó olvasója felső­őri Farkas János földbirtokos A gyászoló család [...] szerint Kovácsics Sán dorné szül Farkas Lidia Farkas Etelka Bögöthy Józsefné szül Farkas Erzsébet úgy a maguk mint [...] hal­nak meg I özv Horváth Sándorné neje Laci és Jolán gyermekei [...]
55. 1926-12-26 / 52. szám
[...] választattak meg Deés Elekné Volner Sándorné Takács Jánosné Dezső Kálmánné Papp [...] Bokányi Istvánné Balog Istvánná Kiss Sándorné ifj Szabó Sándorné Takács Istvánné Németh Lajosné Segédlelkész [...] elhelyezett hősök emléktábláját A leleplezést Farkas Elemér helyi lelkész végezte A [...] Iste­nünk elhangzása után Penderi Etelka vitéz Penderi János 100 os rokkant [...]
56. 1931-07-26 / 30. szám
[...] Viktor Zalaegerszeg Il­lés Gyula Tab vitéz Dávid Andrásné To­kaj Farkas Ferenc Nemesládony Gyu reskó János [...] Szabó József Szom­bathely id Hajba Sándorné Külsővat Bocskay Istvánná Sátoraljaújhely özv [...] Balatonlelle Takács Sánor Kőszeg Erdős Sándorné Győr Kaposi Károly Csurgó Puxbaum [...]
57. 1943-11-28 / 48. szám
[...] Vilmos budapesti lelkész és felesége Farkas Judit házas­ságát Isten fiúgyermekkel áldotta [...] özv Emich Jánosné Szabadka Mogyoróssy Sándorné Nagysimonyi Balázs Jánosné Pöstény Zorko [...] láné Bezi Schneider Sárika Győr vitéz Parlagi Károly Kecskemét 2 2 [...] Héjjas Jánosné Orosháza 5 P vitéz Németh Báüntné Vanyola 8 P [...]
58. 1935-12-01 / 49. szám
[...] D Kapi Béláné D Raffay Sándorné D Geduly Henrikné D Kovács Sándorné és D Kiss Istvánnét választotta [...] Cséry Lajos lelkész tartotta Közremű­ködtek Vitéz Györgyike Laub Margit Békéi Erzsébet [...] Zulauf Henrik lelkész és dr Farkas Mária dia­konissza voltak vendégei kik [...]
59. 1937-03-07 / 10. szám
[...] Bolemányi János Kiskőrös 36 fillér Vitéz Polgár Józsefné Kő­szeg Komjáthy János [...] 1 1 P özv Kováts Sándorné Körmend Margócsy Gusztáv Irsa Tóth [...] Ludván János Nagysimonyi özv Böröczky Sándorné Adásztevel özv Kovács Dávidné Pápa [...] Fonyód Nagy Sándor Cell­dömölk özv Farkas Ferencné Nemes­ládony özv Fülöp Istvánná [...]
60. 1938-03-06 / 10. szám
[...] az Isten áldása Halálozás Németh Sándorné szül Tömböly Terézia a vásárosfalui [...] Pálné Erdőkürt 20 20 fillér Farkas Antal Győrszabadhegy Punr Ede Zalaegerszeg [...] Almásfüzitő Pilisi Pál Albertiirsa Mórotz Sándorné Bpest Pályi Etel Bu­dapest Szinger [...] Ne­mes Istvánná Somogyi József dr vitéz Vida Elemérné Pápa Szakáts Pál [...]