3. oldal, 102 találat (0,174 másodperc)

Találatok

41. 1915-10-17 / 14. szám
[...] János 40 40 f Kovács Sándorné Varga Lajos 30 30 f [...] zsánna Rosta Sándor özv Mátis Sándorné Mátis János özv Kiss Ferencné [...] ismerjük Magunk előtt látjuk jóravaló vitéz népét amint hősi küzdelemmel harcol [...] min­dig mint a báránybőrbe bujtatott farkas Ő éhezett leginkább a szegény [...]
42. 1934-01-07 / 2. szám
[...] a bizottság titkáránál rekla­málható dr vitéz Csia Sándor máv ig főorvos [...] Kiskúnhalas Fleischhacker Istvánná Ajka Forgó Sándorné Dombóvár Hollós Ida Budapest Szekeres [...] özv Pillér Ferencné Szombathely dr Farkas Bé láné Győr dr Kapp [...] Reinhardt Júlia Nagybajom özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Novák István Zalatárnok özv [...]
43. 1932-07-17 / 29. szám
[...] Zsigmond Farad özv Fo dór Sándorné Kemenesmagasi özv Nagy Sándorné Meszlen Takács István Mesz len [...] Kiss Sándor Celldömplk özv Szabó Sándor­né Celldömölk Vukán István Szombat­hely Molnár [...] özv Buga Istvánná Tárnokréti özv Farkas Jánosné Bezi 40 40 fi [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza vitéz Szabó és IJzsalv könyvnyomdavállaUU Győr [...]
44. 1916-04-23 / 6. szám
[...] N N N N Német Sándorné 60 60 f N N [...] 50 f N N Péter Sándorné N N N N Tóthné [...] Talabér Ádám Kalbács Istvánné Mihálovicsné Far­kas Ignácz N N Bogács József [...] meg is vetették de más­nap vitéz csapataink kiverték őket előretolt állásaikból [...]
45. 1929-06-23 / 26. szám
[...] hit Moravcsik Gyuláné Gálya­rab prédikátor Farkas Zoltán Praeludium II A költeménypályázaton [...] bíráló bizottság Dicséretet nyertek Miklós vitéz Fenyőfák legendája Járni tanul a [...] A tündér ajándéka dicséretet nyert vitéz Magassy Sandorne Kapi Vihna Kis pásztor Beliczáné [...] K J Schulek Tibor Rottman Farkas és Zászkaliczky Pál cikkeit Bakó [...]
46. 1934-06-24 / 26. szám
[...] István Sopronnémeti Erdélyi Sándor öttevény Farkas Szabó Jenő Györszabadhegy Szakács János [...] Klein Ist­ván Mátraderecske özv Eöry Sándorné Farád Bellavits Ilonka Debrecen özv [...] Hoffmann Ernő Pusztavám özv Edvy Sándorné Edve Reinthaller Ernőné Győr Lipták [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó é Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
47. 1933-04-02 / 14. szám
[...] Nagy simonyi 10 10 fill Farkas Ferenc Nemesládony Wetzer Irma Szombat­hely Schreiner József Budapest Soly mosy Sándorné Balatonkenese Pongrácz Mihályné Kapolcs Benkö [...] Kiss Sándor Celldömölk özv László Sándorné Celldömölk Somogyi Gábor Celldömölk Kövecses [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
48. 1932-02-14 / 7. szám
[...] ifj Horváth Sándor Lébény dr Farkas Béláné Győr Ozsgány Zsuzsanna Budapest [...] Ben csik Samu Felsöság özv Farkas János­né Bezi Koczor Ferenc Jobaháza [...] lestey László Boba özv Edvy Sándorné Edve dr Horváth Tibor Bük [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
49. 1926-05-16 / 20. szám
[...] keltő látványossága Petőfi Jáno 3 vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] érdekes regé­nyének folytatását Krúdy Uyula Farkas Imre Vándor Iván és Pierre [...] key József 15 özv Szimeister Sándorné Lébény 15 Tétről Kozma Lina [...] Horváth Józsefné 4 Körmendről Bejczy Sándorné 4 Szabó Lajos 4 Éder [...]
50. 1929-06-30 / 26. szám
[...] Móra vésik Gyuláné Gályarab prédikátor Farkas Zoltán Praeludium II A költeménypályázaton [...] bíráló bizott­ság Dicséretet nyertek Miklós Vitéz Fenyőfák legendája Járni tanul a [...] A tündér ajándéka dicséretet nyert vitéz Magassy Sándorné Kapj Vilma Kis pásztor Beliczáné [...]
51. 1933-01-22 / 4. szám
[...] Szombathely 22 22 fill Budai Sándorné Bakonybánk Róth Sándor Kő­szeg 30 [...] Aszód Die­nes Gusztáv Tápiószele Záborszky Sán­dorné Celldömölk Takács József Hegy­falu Posch [...] Zalaegerszeg Szép Mihály Tét özv Farkas Jánosné Bezi Vermes Lajos Komárom [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk yissia Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyorndavállalata Győr [...]
52. 1917-12-02 / 32. szám
[...] Márton Marthon László özv Színak Sándorné Felső István id Adorján Lajos [...] Szabó Pál Szabó József Csulák Sándorné id Szabó Lajos ifj Nemes [...] ahol hős honvédeink hetekig oly vité­zül harcoltak A rettenetes pusztulás képe [...] nem volt mesék 1 80 Farkas M né Történetek az életből [...]
53. 1931-03-22 / 12. szám
[...] a következő adományok folytak be Farkas József Kemenespálfa Varga Fái Marcalgergelyi [...] Károlyné Szentgotthárd Gazsi Imréné Veszprém vitéz Dávid Andrásné Tokaj 20 20 [...] Pá­pa Nagy István Győr Bejczi Sándorné Körmend Reichert Ede Sárvár Takáts [...] Bakó Béla Felsőrajk 10 P Vitéz Szabó Lajos és Uzsaly István [...]
54. 1927-05-08 / 19. szám
[...] 18 szám közli többek között Farkas Imre dr Tőrök Frigyes Illy [...] Györszabadhegy Bulla Ida Nagykanizsa Geszty Sándorné Rábakovácsi Király S Páka 80 [...] Alajosné Székesfehérvár 3 60 P vitéz Zsiray József Bpest 20 f [...] Lajosné Uraiujfalu 2 60 P Farkas ózsef Kemenespálfa 20 f Bartakovics [...]
55. 1923-09-23 / 38-39. szám
[...] 2 Ács Jánosné 2 Gősy Sándorné 5 Kiss Istvánná 2 Gősy [...] 5 Nagy Antalné 4 Hor­váth Sándorné 4 Gősy Lajosné 3 Kiss [...] a debreceni egyház nevé­ben pedig Farkas Győző lelkész üdvözöl­ték A közgyűlés [...] aug 25 án Somogyvármegye 23 vitézét Az ün­nep alkalmából Brenner Ede [...]
56. 1930-09-14 / 37. szám
[...] lapunk egy buzgó olvasója felső­őri Farkas János földbirtokos A gyászoló család [...] szerint Kovácsics Sán dorné szül Farkas Lidia Farkas Etelka Bögöthy Józsefné szül Farkas Erzsébet úgy a maguk mint [...] hal­nak meg I özv Horváth Sándorné neje Laci és Jolán gyermekei [...]
57. 1939-03-12 / 11. szám
[...] a Palatínus család mai fe­je vitéz dr József kir herceg Auguszta [...] Press Service társ cím alatt Farkas Sándor felelős szer­kesztésében s kiadásában [...] és bűnhődés címmel Előadásokat tartot­tak vitéz Balogh Ernő nagygeresdi No vák [...] mutatkozott be az új elnöknő vitéz Csonka Sándorné nemzetes asszony Tóth János h [...]
58. 1926-12-26 / 52. szám
[...] választattak meg Deés Elekné Volner Sándorné Takács Jánosné Dezső Kálmánné Papp [...] Bokányi Istvánné Balog Istvánná Kiss Sándorné ifj Szabó Sándorné Takács Istvánné Németh Lajosné Segédlelkész [...] elhelyezett hősök emléktábláját A leleplezést Farkas Elemér helyi lelkész végezte A [...] Iste­nünk elhangzása után Penderi Etelka vitéz Penderi János 100 os rokkant [...]
59. 1928-09-09 / 37. szám
[...] Trauschenfels Elza diako­nissza főtestvér Dr Farkas Mária orvos diakonissza vezető testvér [...] impozáns meg­nyilvánulása közben temették el vitéz báró Willerding Rezső tábornokot A [...] egyházi szertartást utána pedig a vitézek nevében vitéz Szepessy Aladár tábornok mondott bú­csúztatót [...] felesége Kirchner Vilma özv Révész Sándorné szül Laucsek Margit Laucsek Zsuzsa [...]
60. 1931-07-26 / 30. szám
[...] Viktor Zalaegerszeg Il­lés Gyula Tab vitéz Dávid Andrásné To­kaj Farkas Ferenc Nemesládony Gyu reskó János [...] Szabó József Szom­bathely id Hajba Sándorné Külsővat Bocskay Istvánná Sátoraljaújhely özv [...] Balatonlelle Takács Sánor Kőszeg Erdős Sándorné Győr Kaposi Károly Csurgó Puxbaum [...]