10 találat (0,282 másodperc)

Találatok

1. Közlemények • Béres András: Kéziratos debreceni nyelvemlékek (96. oldal)
[...] Tóthfalussy 5 Személynevekből családnév Bertalan Sándor Simon Szaniszló 6 Egyéb nevek Barta Веке [...]
2. Közlemények • Béres András: Kéziratos debreceni nyelvemlékek (97. oldal)
[...] feoldnek Igijenetthlensege igazittassara Веке Laziowal Sandor Thamassal Chij eke Pallal Molnar [...] földnek egyenetlensége igazítására Веке Lászlóval Sán­dor Tamással Cséke Pállal Molnár Balázzsal [...] Illés Dob István Márton Pál Szaniszló Lukács hogy ugyan ezen meg [...]
3. Bibliográfia • Bényei Mikós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1979-1980 (196. oldal)
[...] Vigh Károly Portrévázlat Juhász Nagy Sándorról 1883 1946 Folia Histo rica [...] sz 269 274 p Priszter Szaniszló Négyszáz éves az első magyar [...] 39 41 p K Nagy Sándorról Szőllősi Kálmán K Nagy Sándor bihari helytörténetíróról Honismeret 1979 4 [...]
4. Mutatók (220. oldal)
[...] 101 102 110 111 Petőfi Sándor 38 39 Polgár József 164 [...] Roznauer Gáspár 101 106 Rudnyánszky Sándor 22 Sajgai János 101 103 [...] Gábor 71 Szálkay Antal 84 Szaniszló Lukács 97 Szana Tamás 40 [...] Gerzson 80 Szovjetunió 142 Szöllősi Sándor 169 178 Szűcs Mártonné 95 [...]
5. Tanulmányok • Major Zoltán László: Adatok Debrecen zenei életéhez az abszolutizmus korában (1849-1867) (94. oldal)
[...] felül is adakoztak így pl Szaniszló Ferenc nagyvá­radi római katolikus püspök [...] ülőjegyért 100 forintot Gróf Haller Sán­dor főispán 20 forintot küldött 61 [...]
6. Mutató (238. oldal)
[...] 117 126 sámánok 175 176 Sándor Imre 116 Sápi Lajos 145 [...] Ott 198 Schveiger 161 Schwarcz Sándor 117 127 Schwarcz Nyomda 117 [...] Szalay László 48 Szalka 167 Szaniszló Ferenc 94 Szatai Ferenc 202 [...]
7. Bibliográfia • Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 (379. oldal)
[...] 486 p Csűry Bálint Damjanovich Sándor A kutatás szabadsága most és [...] Melléklet LXXXVI LXXXVIII p Priszter Szaniszló Egy tudós prédikátor Debrecenből Természetbúvár [...] 42 p Helyi vonatkozásokkal Scheiber Sándor Gyászbeszéd Erdélyi Mihály felett 1978 [...] 1994 73 80 p Balázs Sándor Fazekas Mihály Lúdas Matyi Kísérlet [...]
9. Mutatók (517. oldal)
[...] 143 Szálkai Márton 364 Szalóki Sándor 205 208 Szaniszló Ferenc 150 158 Szántó Győző [...] 25 39 73 217 Szegedy Sándor 181 Székely Andor 399 Székely [...] 259 Szél Imre 365 Szél Sándor 189 Szele György 431 Szeleczky [...] 433 Széli Farkas 227 Széli Sándor 292 Szenei Molnár Albert 154 [...]
10. Mutatók (431. oldal)
[...] István 60 61 Szandalék 264 Szaniszló Lukács 310 Szántásfok 263 276 [...] 238 Szendrő 76 106 Szendrő Sándor 213 Szenkirályi Tivadar 200 Szent [...]