5 találat (0,926 másodperc)

Találatok

1. Limbacher Gábor: Gyermekáldásért folyamodó vallásos gyakorlat a jelenben. A Laczkó Dezső Múzeum Születése c. konferenciáján 2013. június 6-án elhangzott előadás tanulmányváltozata (471. oldal)
[...] igyon ne keresse fér fiák István társaságát ne keresse más nőknél [...] szó fogado legyen Idősebb férfi kérése Szűz Máriához újabb párvá­lasztási ügyében [...] Budapesten írott levele hálája és kérése titkos szerelmi ügyében Drága jó [...] kedveli el tudja fogadni Gyermekáldás kérése E témában is vannak 2 [...]
2. Uzsoki András: I. András király sírja Tihanyban és a sírlap ikonográfiai vonatkozásai (177. oldal)
[...] lehet András pe­dig I Szent István király pecsétjének mintájára készíttette aki [...] András pedig tulajdonképpen ezzel Szent Ist­ván királyunk pecsétjének ábrázolását is híven [...] András mennyire kötődött az államalapító Istvánhoz s annak insignumait is tudatosan [...] nem volt szüksége I Szent Istvánnak és közvetlen utódainak Merseburg Thietmar [...]
3. Uzsoki András: A balatonfüredi református templom építéstörténete és ülésrendje (484. oldal)
[...] Jobbágyok közönségessen Hátlapon A Fürediek kérése a belől kivett kötelesség mellett [...] melly Summából 500 Forintok Andor István úrnak 100 Ftok Fábián Ádám [...] Febr 25 á 1827 Nagy István mk Prédikátor N I jelzésű [...]
4. Bartócz József: A veszprémi csutorások (253. oldal)
[...] 1819 150 forint 12 Tóth István 1824 40 forint procento szerint [...] József 1835 100 forint Kosik István 1936 50 forint Varga Ferenc [...] Nagy Érdemű Feő Bírájához nyújtandó kérése a Veszprémi Csutorás Czéhnek Tekintetes [...]
5. Hungler József: A veszprémi helytörténetírás és kutatás kialakulása (304. oldal)
[...] győriektől négyszáz német gyalogosnak segítségül kérése az ostromot már feltartóztatni nem [...] az alapja a nádor Illésházy István föl jegyzéseinek aki kora még [...]