5 találat (0,063 másodperc)

Találatok

1. 1903-04-18 / 31. szám
[...] eladók Sátoralja Uj helyben Udvardt Szaniszlónál dr Szepesi házban ózonnal száradó [...] marha legelő Ili Gróf Széchényi Sándor Üli Ifi őnagyméltósága abarai gaz [...]
2. 1903-05-13 / 38. szám
[...] Dániel Andrássy János Andrássy Dávid Szaniszló István Gálszécs ifj Koch Gábor [...] Szentes Dombay Arthur Czéke Várlaky Sándor s még na­gyon sokan A [...]
3. 1903-07-08 / 54. szám
[...] a nagykemenczei anya­könyvi kerületben Szombathy Sándor segédjegyzőt anyakönyvvezető he­lyettessé kinevezte és [...] er Márkusz Blum Márk Gaál Sándor 2 2 K Ragyák János [...] Vilmos At szülök figyelmébe Udvardi Szaniszló zongora tanár ez utón hozza [...] Ferenczy Elek 2 K Schön Sándor és társa cég az általa [...]
4. 1903-07-18 / 57. szám
[...] lakója At szülök figyelmébe Udvardi Szaniszló zongoratanár ez utón hozza a [...] hitoktatás és egyebek Válaszul Knopíier Sándor urnák E lap 54 iki [...] hitokta­tásról ejtek nehány szót Knopfler Sándor úr választ irt az 55 [...] tá j átadásnak sem Knopfler Sándor ur ellen kit felette tisztelek [...]
5. 1910-08-10 / 63. szám
[...] augusztus 10 Nagyságos Dr Rosenthal Sándor urnák ügyvédnek és nagybirtokosnak Sátoraljaújhely [...] József a kir tanfelügyelőt Kolumbán Sándor képviselte Az alábbiakban az alispán [...] el­járás folyamatban van Dr Gáál Sándor sztropkói járási orvos julius 4 [...] julius 29 ón Kelesén Homulács Szaniszló tulajdonát képe­ző fedett száraz kutban [...]