10 találat (0,192 másodperc)

Találatok

1. 1927-07-01 / 7. szám
[...] Német Sándor Vass Fe­renc Lemák István Fábián János Nagy Mi­hály Papp [...] Jenő 3 dollárt adományozott Palczer István 1 dollárt adományoztak Tóth István Nagy Zsigmond Bozsvay Dávid Ifj [...] Szakács Antal Török Béla Dzsindzsó Istvánná Kondor András Gombosi Lajos Borsy [...] feladjunk 1731 előfizető Külön nyugta kérése fölösleges A címzésen ellenő izheti [...]
2. 1926-10-01 / 10. szám
[...] Benjámin Egy­háztanácsosok Lengyel Lajos Eszenyi István Bosnyák Ferencz ifj Dorkó János [...] Batári András Kántor Péter Markovics Ist­ván Belenszky János B Kiss János [...] úgy értesültünk hogy a fel­vétel kérése elhatároztatott Ezzel a belé­péssel a [...] Főgondnok Csordás Ferenc Algondnok Bállá István Pénztárnok Szántay József Egyháztauácsosok Keasbeyről [...]
3. 1928-12-01 / 12. szám
[...] B Katkó Ferenc M Kovács István Szabó Bertalan Kői Ferenc Dókus István Fábián Lajos Szabó János László István Orosz János Orgonista Wéber Gyula [...] órakor Ifjúságunk megmozdulása Éveknek kitartó kérése buzdítása és a nov ll [...]
4. 1975-02-01 / 2. szám
[...] Barna bácsija volt A család kérése szerint baráti köre a koszorú­megváltásokat [...] Vágó Ernő Könyvtáros Dr Fülöp Istvánná A közgyűlés után kiosztásra került [...] Presbiterek három évre választva Balogh István Balogh Béla Canelle János Hazafi [...] Február 10 én eltemettük Knapp Ist­ván 90 éves idős férfitestvérünket Az [...]
5. 1973-02-01 / 2. szám
[...] Beatty St sarkán Lelkipásztor Kovács István 180 Home Avenue Trenton N [...] 68 értékű munkálatokat külön ado­mányok kérése nélkül tudta megvaló­sítani egyházunk Megköszönve [...] Sándor Jr Thomas Frank Tűre István Vágott András Si­mon Károly Vágott [...] ra Tb elnök Nt Kovács István­ná elnök Kerekes Jánosné alelnök Vágott [...]
6. 1989-07-01 / 4. szám
[...] további megbeszélés tárgyát képezte lelki­­pásztorunk kérése mely szerint ki szeretne költözni [...] Anna Gyöergyi Szabó Jó­zsef Köpe István és leánya Zsófi és a tiszteletes asszony örömmel köszöntötték Köpe István feleségét Olgát aki sze­rencsésen megérkezett [...]
7. 1959-08-01 / 8-9. szám
[...] lapunk következő számában Dr Szabó István egyházkerületi elnök előadását közölhetjük Nagy [...] igen nagyrabecsült elnökötök Dr Haller István felkérő levelében irta amit én [...] Isten Szent Lelke irányításának közös kérése helyett mindnyájan saját helyzetükhöz görcsösen [...]
8. 1958-08-01 / 8-9. szám
[...] Soha Keresni Téged Trenton Korper István után Nyugatra szóródott magyar protestánsok [...] kérésünket A mi mindennapi kenye­rünk kérése jelképezi mindazért az áldásért való [...] amire valóban szükségünk van KOVÁCS ISTVÁN
9. 1958-05-01 / 5. szám
[...] tagjai élnek először úrvacsorával Bacsó István Boehlhower Katalin Buda Jerry Churko [...] a következők adtak eddig Estók Istvánná Kardos János Ba­logh Ferencné Dudich [...] gyülekezet boldog öröm­mel vette hogy kérése az egyházi hatóságoknál meghallgatásra talált [...]
10. 1967-06-01 / 6-7. szám
[...] jut Trombitás volt esperes barátom kérése hogy utódját keressem fel Naivan [...] Lapjából Végig­járták Amerikát dr Finta Istvánnal nagyon érdekelte őket az amerikai [...]