14 találat (0,326 másodperc)

Találatok

1. BEVEZETÉS (19. oldal)
[...] csomó Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...] csomó Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...] csomó Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...] helyzet Magyarországon és Erdélyben Báthori István lengyel királlyá választása katonai segély [...]
2. BEVEZETÉS (12. oldal)
[...] 1526 dec 8 Aláírták Báthori István nádor Szalaházi Tamás Brodarics István Batthyány Ferenc Thurzó Elek Báthori [...] Czobor Imre Révay Ferenc Désházi István Eördögh László és Sárkány Bernát [...] helyzet­ről 1526 Sürgős katonai segély kérése a birodalmi rendektől II Szulejmán [...] Szlavóniában és Boszniában katonai segély kérése a birodalmi rendektől a török [...]
3. Reichstagsakten (157. oldal)
[...] okt 12 55 csomó Báthori István lengyel királlyá választása Frankfurt küldöttgyűlés [...] 1577 júl 20 Birodalmi adó kérése a magyarországi végvárak fenntartására Frankfurt [...] csomó Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...] költségei katonai segély és adó kérése a biro­dalmi rendektől a török [...]
4. Fridericiana (240. oldal)
[...] egyezmény 11 fol 23 26 István kalocsai érsek kancellár János váradi [...] doboz Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...] 1473 Katonai segély és adó kérése a birodalmi gyűléstől a török [...]
5. VEGYES IRATOK, ÜGYVITELI SEGÉDLETEK, PECSÉTNYOMŐK (203. oldal)
[...] 1591 Szentgyörgy és Bazin Illésházy Ist­ván zálogbirtokai 1591 1602 Andrássy Péter [...] oppidum lakóinak panaszai 1604 Illésházy István kérése az eberhardi kastélyhoz tartozó erdők [...]
6. Reichstagsakten (156. oldal)
[...] kérdése katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől Regensburg II [...] katonai és politikai helyzet Báthori István lengyel királlyá választása a drinápolyi [...] állapota katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől Regensburg fol [...]
7. AZ ESZTERHÁZY CSALÁD CSÁKVÁRI LEVÉLTÁRA (147. oldal)
[...] elöntő patakok miatti vita Tesla Ist­ván volt gesztesi is­pán hagyatékának ügye [...] Kömlőd községek határügyéi Kocsi jobbágyok kérése Táp környéki puszták térké­pe 0 [...]
8. (426. oldal)
[...] II BE No 20 Katona István értesiti a primást hogy a [...] Batth I Intr No 1035 kérése hogy a História eritica I [...]
10. BEVEZETÉS (97. oldal)
[...] tengeren katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...] 16 Erdély belpolitikai viszonyai Báthori István erdélyi fejedelemmé választása Denmarck unnd [...]
11. BEVEZETÉS (35. oldal)
[...] aug 23 Nr 63 Korláth István tudósítása Szendrő várából 1612 aug [...] sürgős katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...]
12. BEVEZETÉS (20. oldal)
[...] helyzet Magyarországon és Erdélyben Báthori István lengyel királlyá választása katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...]
13. BEVEZETÉS (11. oldal)
[...] püspök Korláthkövi Péter országbíró Werbőczi István személynök és Pogány Zsigmond orációja [...] d csomó Sürgős katonai segély kérése a birodalmi rendektől a Magyarország [...]
14. BEVEZETÉS (64. oldal)
[...] a portához kiküldött követnek Szirmay Istvánnak 1683 jan 28 Tomus secundus [...] 260 csomó Sürgős katonai segély kérése a birodalmi rendektől a Bécs [...]