Buzási János: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs : A Birodalmi Levéltárak magyar vonatkozású iratai II. kötet : Mainzi Főkancellári Leváltár (Levéltári leltárak 76. Budapest, 1979)

BEVEZETÉS

56. csomó Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török ellen, tárgyalások II. Miksa és János Zsigmond követei között, a speyeri egyezmény előkészítése ,J?rothocollum des Reichstags zu Speir Anno 1570.": fol. 11 —14. A speyeri birodalmi gyűlés jegyzőkönyve, 1570. jún. 18—21. fol. 147-156. Ugyanaz, 1570. aug. 11-14. 57. csomó Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török ellen, tárgyalások II. Miksa és János Zsigmond követei között, a speyeri egyezmény előkészítése ^ars posterior actorum Anno 1570.": fol. 366—372. A birodalmi gyűlés válasza a császári propozícióra, 1570. aug. 22. fol. 374—385. A császári követség válasza, 1570. aug. 27. fol. 388—392. A birodalmi gyűlés második válasza, 1570. fol. 394—399. A császári követség második válasza, 1570. szept. 16. fol. 400—403. A birodalmi gyűlés harmadik válasza, 1570. fol. 404^-06. A császári követség végső válasza, 1570. dec. 25. 62. csomó Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török ellen, a magyarországi katonai helyzet ,Abschied dess gehaltenen Reichss Tagss . ..": fol. 1 —103. A speyeri birodalmi gyűlés határozata, 1570. nov. 6. fol. 1—53. A regensburgi birodalmi gyűlés határozata, 1576. okt. 12. 72. csomó Katonai és politikai helyzet Magyarországon és Erdélyben, Báthori István lengyel királlyá választása, katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török ellen ,,Prothocollum comitiorum imperialium Ratisbonae habitarum Anno MDLXXVI.": fol. 1-211.és fol. nélkül A regensburgi birodalmi gyűlés jegyzőkönyve ,1576. máj. 1 —okt .13. „Actorum liber Ratisbonae habitus 1576.": — Elenchus a regensburgi birodalmi gyűlés irataihoz fol. 12—33. A mainzi érsek instrukciója a birodalmi gyűlésre kiküldött követének, 1576. máj. 23. fol. 35—59. Császári propozíció, 1576. fol. 68—70. A belső-ausztriai rendek megbízólevele a birodalmi gyűlésre kiküldött köve­teiknek, 1576. febr. 1. fol. 71—72. Károly főherceg levele a birodalmi gyűléshez, 1576. ápr. 28. fol. 73—74. A belső-ausztriai rendek megbízólevele a mainzi érsekhez küldött követük­nek, 1576. febr. 1. fol. 75—94. A belső-ausztriai követek beadványa a birodalmi gyűléshez, 1576. júl. 9. fol. 95—98. Bánffy Miklós levele Károly főherceghez, 1576. fol. 99—102. A magyarországi bányavárosok beadványa Károly főherceghez, 1576. jún. 26. fol. 103—106. Zrínyi György levele Károly főherceghez, 1576. fol. 107—108. Zrínyi György levele a stájerországi kormányhoz, 1576. jún. 6. fol. 109-112. Kémjelentések (2 db ), 1576. fol. 114—118. A belső-ausztriai követek beadványai a birodalmi gyűléshez (2 db), 1576. fol. nélkül Ugyanaz (2 db), 1576. fol. 157—166. A birodalmi gyűlés válasza a császári propozícióra, 1576. júl. 28. fol. 167—183. A császári követség válasza, 1576. júl. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom