Buzási János: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs : A Birodalmi Levéltárak magyar vonatkozású iratai II. kötet : Mainzi Főkancellári Leváltár (Levéltári leltárak 76. Budapest, 1979)

BEVEZETÉS

72. csomó fol. 185—204. Kimutatás az Adriai-tengertől Erdélyig valamennyi végvár őrségének létszá­máról és zsoldjáról, 1576. fol. 207—215. Kimutatások a háborús időben szükséges haderő létszámáról, 1576. (3 db) fol. 218—222. A birodalmi gyűlés második válasza, 1576. okt. 1. fol. 223—228. A császár végső válasza, 1576. okt. 3. fol. 442—456. II. Miksa leirata a birodalmi gyűléshez a lengyel királyválasztás ügyében, 1576. júl. 28. fol. 457^4-59. II. Miksa végső válasza a lengyel követeknek, 1576. márc. 22. fol. 460. II. Miksa üzenete a lengyel rendekhez, 1576. márc. 24. fol. 463—469. A lengyel királyválasztó országgyűlés határozata, 1575. dec. 31. fol. 470—473. A lengyelországi Habsburg-párt instrukciója a birodalmi gyűlésre küldött kö­veteinek, 1576. fol. 474—477. A birodalmi gyűlés válasza a Báthori-párti lengyel főuraknak, 1576. fol. 480—491. A lengyelországi Báthori-párt követeinek orációja a birodalmi gyűlésen, 1576. fol. 492-493. A császári követség válasza a Báthori-párt követeinek, 1576. aug. 2. fol. 494^95. Feljegyzés, 1576. aug. 3. fol. 496-497. A török szultán levele II. Miksához, 1576. jan. 15. fol. 498-501. Mehemed basa levele II. Miksához, 1576. jan. 30. fol. 503—507. A rendi kollégiumok közös javaslata, 1576. fol. 690-739. A birodalmi gyűlés határozata, 1576. 73. csomó Katonai és politikai helyzet Magyarországon és Erdélyben. Báthori István lengyel királlyá választása, katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török ellen, a magyarországi végvárrendszer fenntartása, a német lovagrend magyarországi végvárakba való betelepítésének kérdése, tárgyalások a portával a drinápolyi béke meghosszabbításáról „Neben Acta dess gehaltenen Reichstags zu Regenspurg Anno 1576.": Nr. 1. Császári leirat a Regensburgban összegyűlt választófejedelmi és hercegi kö­vetekhez, 1575. okt. 24.(m.) Nr. 2. II. Miksa levele a mainzi érsekhez, 1575. nov. 10. Nr.3. Ugyanaz, 1575. dec. 29. Nr.4. Ugyanaz, 1576. febr. 6. Nr. 8. II. Miksa instrukciója a mainzi érsekhez küldött követének, Hegenmüllernek, 1576. márc. 19. Nr. 9. A mainzi érsek válasza Hegenmüller felhívására, 1576. ápr. 30. Nr. 10. Kimutatás a magyarországi végvárak őrségének létszámáról és zsoldjáról, 1576. Az udvari haditanács javaslata, 1576. Kémjelentés, 1576. márc. 19. Ugyanaz, 1576. Ugyanaz, 1576. márc. 16. Nr. 11. összefoglaló feljegyzés a lengyel követekkel folytatott tárgyalásokról, 1576. Nr. 12. A török szultán levele II. Miksához, 1576. jan. 15. Nr. 13. II. Miksa levele a török szultánhoz ,1576. márc. 22. Nr. 14. II. Miksa levele Mehemed basához, 1576. márc. 22. Nr. 15—18. Feljegyzések a lengyel királyválasztásról folytatott tárgyalásokról (4 db), 1576. Nr. 20-25. Ugyanaz (6 db), 1576. Nr. 26. Emlékirat (.,Conditiones") Anjou Henrik lengyel király utódlása ügyében, 1576. Nr. 27. II. Miksa lengyel királyi esküjének tervezett szövege ,1576. Nr. 28. Kivonat az előző lengyel királyválasztó országgyűlés határozataiból, 1576. Nr.29. A drinápolyi béke meghosszabbítására vonatkozó egyezmény olasz fordítása, 1576. Nr. 30. Mehemed basa levele II. Miksához, 1576. jan. 30. Nr. nélkül II. Miksa üzenete a lengyel rendekhez, 1576. márc. 24. Nr. 31. A mainzi érsek instrukciója a birodalmi gyűlésre kiküldött követének, 1576. máj. 23. Nr. nélkül A mainzi érsek javaslata („Ungeuerliche Capita . .."), 1576.

Next

/
Oldalképek
Tartalom