Buzási János: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs : A Birodalmi Levéltárak magyar vonatkozású iratai II. kötet : Mainzi Főkancellári Leváltár (Levéltári leltárak 76. Budapest, 1979)

BEVEZETÉS

4. d) csomó fol. 267—268. A városi követek emlékirata, 1526. fol. 279—280. Jülich hercegség követeinek tiltakozása a segélykvóta nagysága miatt, 1526. fol. 298—301. A császári követség javaslata a segélymegajánlásra, 1526. fol. 302—314. A speyeri katonai segély megajánlás, 1526. fol. 324—325. Császári körlevél az esslingeni birodalmi gyűlés kiírásáról, 1526. szept. 25. (m.) fol. 330-333. Kaspar Speth instrukciója, 1526. okt. 21. fol. 334—347. Az esslingeni birodalmi gyűlés vázlatos jegyzőkönyve és tárgyalási iratai, 1526. dec. 9. fol. 350—354. Georg Gundelfinger és mások elbeszélései a mohácsi csatáról és közvetlen kö­vetkezményeiről, 1526. dec. 10. fol. 355—358. A császári követség javaslata, 1526. fol. 361-364. Javaslat („Artickel eylender Hilff"), 1526. fol. 367—375. Leírás a mohácsi csatáról és közvetlen következményeiről, 1526. fol. 377-382. A választófejedelmek és a birodalmi hercegek közös javaslata, 1526. fol. 383—387. Georg von Wertheim jelentése a mohácsi csata után kialakult helyzetről, 1526. fol. 389—396. A császári követség válasza a választófejedelmek és birodalmi hercegek javas­latára, 1526. fol. 398—399. Kiegészítő javaslat a segélymegajánláshoz, 1526. fol. 400—424. A császári követség javaslata a segélymegajánlásra, 1526. dec. 1. (m.) fol. 428-430. A választófejedelmi és hercegi követek levele V. Károlyhoz, 1526. fol. 431-435. Az esslingeni birodalmi gyűlés határozata, 1526. dec. 21. fol. 437^440. A magyar rendek üzenete az esslingeni birodalmi gyűléshez, 1526. dec. 8. (Aláírták: Báthori István nádor, Szalaházi Tamás, Brodarics István, Batthyány Ferenc, Thurzó Elek, Báthori György, Vingárti Horváth Gáspár, Tahy János, Erdődy Péter, Szentgyörgyi és Bazini Ferenc, Korbaviai János, Frangepán Farkas, Veit Fladnitzer, Macedóniai László, Újlaki Ferenc, Gerendi Miklós, Nádasdy Tamás, Oláh Miklós, Czobor Imre, Révay Ferenc, Désházi István, Eördögh László és Sárkány Bernát) fol. 441. A birodalmi gyűlés válasza a magyar rendek üzenetére, 1526. dec. 22. fol. 443. VIII. Henrik angol király levele a birodalmi gyűléshez, 1526. fol. 445—446. Zápolya János levele a mainzi érsekhez, 1526. dec. 23. fol. 448-455. Jelentés V. Károlyhoz a mohácsi csata utáni magyarországi katonai helyzet­ről, 1526. Sürgős katonai segély kérése a birodalmi rendektől II. Szulejmán 1529. évi támadásának elhárítására „Handlung des gehalten Reichstags zu Speyer Anno 1529": fol. 5—6. Mutató a speyeri birodalmi gyűlés irataihoz, keltezetlen fol. 10-20. A speyeri birodalmi gyűlés jegyzőkönyve, 1529. fol. 33—36. Császári körlevél a speyeri birodalmi gyűlés kiírásáról, 1528. nov. 30. (m.) fol. 42—48. Császári propozíció, 1529. márc. 15. fol. 58—64. A birodalmi gyűlés válasza a császári propozícióra, a sürgős segély ügyében, 1529. ápr. 15. fol. 66—68. A birodalmi gyűlés válasza az állandó segély ügyében, 1529. fol. 84—89. A városi követek válasza, 1529. ápr. 8. fol. 112—115. A császári követek válasza a birodalmi gyűléshez, 1529. fol. 116—119. A birodalmi gyűlés második válasza, 1529. fol. 120—121. A császári követek második válasza, 1529. fol. 144—148. Bizottsági javaslat a megajánlás csökkentésére, 1529. fol. 151—159. Kimutatás a megajánlás teljesítéséről, 1529. fol. 273—292. A speyeri birodalmi gyűlés határozata, 1529. ápr. 22. fol. 295—303. A speyeri megajánlás, 1529. fol. 306—310. A speyeri birodalmi gyűlés levele V. Károlyhoz, 1529. ápr. 20. 7. csomó Katonai helyzet Magyarországon, Szlavóniában és Boszniában, katonai segély kérése a birodalmi rendektől a török ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom