Bakács István: Az Eszterházy család tatai és csákvári levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 25. Budapest, 1964)

AZ ESZTERHÁZY CSALÁD CSÁKVÁRI LEVÉLTÁRA

14.cs./ P.185p-Pasc. LXL 4o Bezerédy Mihály jó­azágkormányzó leveles­könyvei 1783-1786 LXIIo 1-2o Prothoeolla resolu­tionum 1792-1796, 1796-1798 15.ca LXIIIo 1-2o Kéthelyi határvizei lat 1822 LXIVo 1-3o A Pázmándy családdal a dadi határ miatt foly­tatott per 1657-1780 LXV, l6 0 cs LXVI, =25o Bokodi telepítőié­vel /1689A csákvári úrbéri per, Lamberg- s -Luzsinszky per; határ­vizsgálatok és megújí­tások; szerződés; kegy­úri és protestáns ügyek; jobbágyok fenyegető le­vélé/ a biróhoz és a tiszttartóhoz, a caák­vári jobbágyok levele a kolera pusztításairól, az egészségügyi bizott­ság jelentései a kole- 1689-1780; ráról 1807 A Nagyigmándot és Pera­vatot elöntő patakok miatti vita. Tesla Ist­ván volt gesztesi is­pán hagyatékának ügye, Kisigmándi és szentmi­hályi Sándor-féle bir­tokok bérleti ügye,Táp­szentmiklós, Bánk,Szend, ; Nána, Csákberény, Szák, Kocs, Párnak, Kömlőd községek határügyéi.Kocsi jobbágyok kérése. Táp környéki puszták térké­pe 0 Csanaki malomgát által okozott károk. Makk puszta. /Hiány:1-2, 7, 9-12, 16-20,/ 1776-1833

Next

/
Oldalképek
Tartalom