Buzási János: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs : A Birodalmi Levéltárak magyar vonatkozású iratai I. kötet : A Birodalmi Udvari Tanács és a Birodalmi Udvari Kancellária levéltára 2. rész (Levéltári leltárak 76. Budapest, 1979)

Fridericiana

FRIDERICIANA 1442-1493 Az állag III. Frigyes császár udvari hatóságainak működése során keletkezett iratok gyűjteménye, amelyet a Staatsarchivban alakítottak ki, valószínűleg a XIX. század első felében. Iratanyagának zöme III. Frigyes császári kamarabíróságának regisztratúrájából származik, de emellett egyéb eredetű iratokat is tartalmaz. Ilyenek például osztrák kincstári levéltár („Schatzarchiv") kisebb részei, a Görz grófok levéltárából, illetve a lilienfeldi kolostori le­véltárból származó iratok. Az iratanyag időrendben van. Magyar vonatkozású iratok (1443-1493): 1 doboz Béketárgyalások I. Ulászló magyar királlyal 2) fol. 1-3. III. Frigyes levele I. Ulászlóhoz, 1443. (3 db) fol. 32. Ugyanaz, 1443. július, fol. 33-37. Ugyanaz, (5 db), 1443. A soproni egyezmény 11) fol. 23-26. István kalocsai érsek, kancellár, János váradi püspök, Újlaki Miklós erdélyi vaj­da, Pálóczi László országbíró és Zápolya Imre kincstartó megerősítő oklevele a soproni egyezményhez, 1463. júl. 19. 2. doboz Katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török ellen Kivonat a birodalmi gyűlés határozataiból, 1467—1480. 1467.: fol. 5-6. 1471.: fol. 78-91. fol. 92-97. Az 1471. évi megajánlás, 1471. Megjegyzések az 1471. évi megajánláshoz, 1471. A soproni egyezmény megerősítése 1472.: fol. 23-24. Megbízólevél az alsóausztriai rendek képviselői, Gravenegg és Frannau részére, 1472. jún. 13. fol. 40. III. Frigyes megerősítő oklevele a soproni egyezményhez, 1472. szept. 13. fol. 70—71. III. Frigyes levele a bécsi pápai nunciushoz, 1472. dec. 4. 3. doboz Béketárgyalások I. Mátyás magyar király és III. Frigyes császár között „Articuli ad pacem . . . ": fol. 2—48. Különféle tárgyalási iratok: feljegyzések, nyilatkozatok, javaslatok, instrukciók (22 db), 1473. Katonai segély és adó kérése a birodalmi gyűléstől a török ellen 1474.: fol. 45—55. Az augsburgi birodalmi gyűlés határozata, 1474. jún. 15. fol. 203-206. Feljegyzés, 1474.

Next

/
Oldalképek
Tartalom