6 találat (0,305 másodperc)

Találatok

1. II. A deputatiók (delegatiók) (177. oldal)
[...] Csáky Gábort amiatt hogy Thoroczkai Istvánnak a marosszékiek Szeben alatti vereségekor [...] RAKL W lt Wesselényi Pálné kérése és a deputatio 1688 december [...] tagjai közül Alsó János Apor István Bálintitt Zsigmond Bánffy Farkas és [...] Keresztessi Sámuel Nagy Pál Rhédei István és János Sárosi János Tholdalagi [...]
2. I. A fejedelmi tanács (74. oldal)
[...] határozatot országos fötisztség betöltésére Hegyesi István fiscalis directorságáról van szó 763 [...] első esetben 1664 februárjában Kolozsvár kérése kerül elébük Kolozs megye amelynek [...] a Kapy György és Kun István közt a Hunyad megyei főispánság [...]
3. I. A fejedelmi tanács (56. oldal)
[...] március második felében a Bethlen Istvánnak újból a török közé menési [...] császárnak is 586 A Bethlen István kérdés azonban lényegében lezárul 1637 [...] ismert ilyen ügye 591 Bethlen Istvánnak egy puszta faluhely iránti kérése 592 Az 1643 áprilisi májusi [...]
5. Szirmay István nádori ítélőmester (350. oldal)
[...] fentebb említett régi bajtársának Csáky István országbírónak és felső magyarországi főkapitánynak [...] el rokonának és régi pártfogójának kérése elől A távol levő fejedelem [...]
6. III. Az 1730-as évek (446. oldal)
[...] AG 1731 116 továbbá Wesselényi István és a három ítélőmester 1731 [...] Lázár Ferenc főkirálybírósága uo Csulai kérése fiscalis directorságából való felmentése egészségi [...]