9 találat (0,555 másodperc)

Találatok

1. ADATTÁR • Benedek Gyula: Jász-Nagykun-Szolnok megyei iratok 1701-1800 / 221. o. (262. oldal)
[...] fiak filyl 25 A kunszentmártoniak kérése Orczy István jászkun főkapitányhoz hogy Kuncsorba puszta [...] Borbély Mihály urunk őkegyelme Istvánháza István háza nevű pusztáját cserében Csorba [...] olvasható Tekintetes Nemzetes Vitézlő Orczy István urunk őkegyelméhez alázatos kérelmünk instantiánk [...]
2. TANULMÁNYOK • ELEK GYÖRGY: A Karajános-gáttól a hortobágyi vasúti hídig (Tájtörténeti áttekintés) (71. oldal)
[...] keletről szomszédos Füzesgyarmat krónikása Gacsári István a következőket írja községe folyóvizeiről [...] a Berettyó ezért a vármegye kérése Karcagot nem illeti 69 GACSÁRI István Füzesgyarmati krónika Helytörténeti néprajzi füzet [...]
3. TANULMÁNYOK • SZIKSZAI MIHÁLY: Adatok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szélmalmok történetéhez (79. oldal)
[...] e 1984 április 26 Kórizs István Egyoldalas géppel írt levél MNL [...] 0 Túrkevei szélmalom megvásárlásához támogatás kérése 79
4. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye történetéből 1326-1524 / 229. o. (283. oldal)
[...] 034 37 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] oklevél átírásban való kiadását GYÁRFÁS István A jászkunok története III köt [...]
5. ADATTÁR • BENEDEK GYULA: Külső-Szolnok megye az abszolutizmus idején (1849–1860) (257. oldal)
[...] megengedni kérvén Mivel a folyamodók kérése igazságosnak találtatván az kérelmük megadatik [...] elnöksége alatt Molnár János Fülöp István Hegedűs Antal Bécsi János és [...]
6. ADATTÁR • PAPP IZABELLA: Egy jászberényi család az 1848/49-es szabadságharc idején (253. oldal)
[...] s az alezredes levelében tájékoztatta kérése teljesítéséről Sismis József Péterváradra indul [...] később alezredes Pétervárad tüzérparancsnoka GÖRGEY István 1848 júniusától novemberéig Bp 1980 [...]
7. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye történetéből 1326-1524 / 229. o. (258. oldal)
[...] Antal vagy Kelecsenyi de Kelechen István mint a királyi emberünk a [...] nem mi a megjelenő felek kérése alapján az előrebocsájtortákban eljárva úgy [...]
8. TANULMÁNYOK • Tomkó Viktor:Török közigazgatás Magyarországon: A szolnoki szandzsákbégek története II. / 9. o. (40. oldal)
[...] török részről megerősített kormányzóhoz Bethlen Istvánhoz az erdélyi udvarba 132 akinek [...] és Murteza pasa levele Bethlen Istvánnak Buda 1629 december 3 In [...] Murteza budai pasa levele Bethlen Istvánnak Buda 1629 november 18 28 [...] mi legyen Ibrahimnak annyi a kérése hogy Muharrem a döntés előtt [...]
9. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye volt hevesi részeinek történetéből 1501-1597 / 357. o. (374. oldal)
6 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a váci káptalanhoz a Kunhegyesen [...] Jánossal Barát Andrással Nagy Nagh Istvánnal Csepel Chepel Barnabással Szántó zantho [...] Tuka Thwka Imrével Hagyutó hagywtho Istvánnal és Jánossal hasonlóképpen Hagyutó Kihagytuk [...]