6 találat (0,382 másodperc)

Találatok

1. Adatok a megtorláshoz (308. oldal)
Sólyom István munkaköréről önként lemondott képességeinek megfelelő [...] végeztesse el 6 A rendőrség kérése alapján Sebestyén Józsefet a rendőrségtől visz­szarendelték 7 1 Márfi István rendőr őrnagy kérésére a rendőrségnek [...] Károly Bánki Endre és Nóvák István fellebbezését az igazga­tói tanács elé [...]
2. november 28. (483. oldal)
[...] kiutalásokat Menyhárt Miklós A Hajtóműgyár kérése hogy a Kígyó utcában ami [...] és saját erővel megépítik lakab István Az Építőipari V részéről az [...] be legyen fejezve Dr Gottwald István Az MTH tól kaptunk ígéretet [...] egy főre előterjesztést Na gy István Én javasolnám a Növényolajipari Vállalattól [...]
3. november 20. (390. oldal)
[...] titkárának ideiglenes megbízatása Dr Gottwald István A munkástanács két vezető ellen megindította az eljárást Horváth István V B elnök ellen tisztázni [...] amik történtek A megyei tanács kérése a munkástanács felé hogy a [...]
4. Tanulmányok • Lengyel Alfréd: Győr város levéltárának története (részlet) (137. oldal)
[...] új városjegyzőre bízták hanem Rába István tanácstagra aki tulajdonképpen a városi [...] saját személyében latla el Korbonits István nótáriusnak csupán annyi szerep jutott [...] mindebből megértette hogy a közeljövőben kérése nem nyer elinté­zést Ez okból [...]
5. Tanulmányok • HERMANN RÓBERT: Görgei és Győr (219. oldal)
[...] így pld Klapkának az a kérése hogy Kossuth közölje e levélben [...] Kossuth július 28 i Barta István által bizo
6. Borbély Tamás: Dr. Giesswein Sándor és Zechmeister Károly vitája a kegyúri jog értelmezéséről (86. oldal)
[...] Gróf Széchenyi Miklós püs­pök határozott kérése nem teljesült a témáról a [...] is 1903 ban a Szent István Társulat alelnöke lett Budapestre költözött [...]