Győr 1956. II. A forradalom utóvédharca - Győri Tanulmányok - Dokumentumgyűjtemény 18/1996 (Győr, 1996)

november 20.

A kormánynak becsületesen meg kellene mondai az igazságot. Igaz, hogy ennek a kormánynak nem tud hinni a munkásosztály. Szerintem ennek a V. B.-nek egy javaslatot kellene eljuttatni a kormányhoz és kérni, hogy valamilyen formában őszintén adjon tájékoztatást. A miniszterelnök nyilatkozzon őszintén. Javaslom, hogy ezt a pontot zárjuk le, és komoly szövegezéssel terjesszük a kormány elé ezt a tragédiát. Kofrán Árpád: Azt javaslom, hogy szervezzünk egy szövegező bizottságot. Javaslom dr. Gottwald, Varga és Jakab kartársakat a bizottság tagjainak. Gergényi Lajos: Ezt a felterjesztését adjuk át Szigethy Attilának, mint kormányösszekötőnek, és a sajtó is közölje le. A Nemzetközi Vöröskereszt pedig hozzon egy olyan határozatot, hogy a 18 éven aluli fiatalokat szállítsák vissza az országba. 1. napirendi pont: A V. B. elnökének és titkárának ideiglenes megbízatása Dr. Gottwald István: A munkástanács két vezető ellen megindította az eljárást. Horváth István V. B. elnök ellen tisztázni akarják a reprezentációs költségek elköltését, Turóczinét pedig elküldték azokért az eseményekért, amik történtek. A megyei tanács kérése a munkástanács felé, hogy a múltkori elbocsájtást addig ne foganatosítsa, — a Végrehajtóbizottság ne foglaljon állást ebben az ügyben, mert ha kikerül a tanács hatásköréből —, ellenük a fegyelmi eljárást lefolytatni nem lehet. A Megyei Tanács V. B. úgy függesztette fel őket állásuktól, hogy 50 %-os fizetésüket lehet részükre kiadni. A gazdálkodási csoportnál megkezdték a vizsgálatot. Átvizsgálják a számlákat, amelyek az újságcikkre fényt derítenek. Javaslom, hogy az elnöki teendők ellátásával ideiglenesen Kofrán Árpád kartársat bízza meg a végrehajtó bizottság. Varga Sándor: Ez a megbízás teljesen ideiglenes jellegű. Álláspontunk az, hogy a bürokrácia ne teljesüljön. Józan munkásésszel hozzá tudunk szólni a dolgokhoz, ilyen értelemben becsületesen lássa el tisztségét és küldetését. Ez azonban nem lehet végleges megoldás. Ebben az országban már vannak olyan emberek, akik önművelés által, tanultsággal vezetők legyenek. Az irány az legyen, hogy lehetőleg mindig megfelelő képzettségű ember legyen a helyén. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy ezek nem végleges helyek. Erre az időre ő a vagongyári átlagfizetését fogja kapni. Azt hiszem, hogy ez megnyugtatásként hangzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom