Győr 1956. II. A forradalom utóvédharca - Győri Tanulmányok - Dokumentumgyűjtemény 18/1996 (Győr, 1996)

november 28.

megürültek. Itt nemcsak az történt, hogy lakás törtek fel, hanem hivatali pecsétet is. Igen sok kellemetlenség van abból, hogy jelentkeznek különböző papírokkal, hogy az illető disszidált, reám hagyta holmiját. Olyan eset is előfordult, hogy ketten jelentkeztek a holmiért. A 130 leltáron felül még kellene leltárt csinálni. Nem készítettünk olyan esetben leltárt, amikor eltávozás előtt átadta valakinek az illető bútorát. Kötelezni kellene az Ingatlankezelőt, hogy a disszidálást azonnal jelentse be. Ugyancsak kötelezni kell a háztulajdonosokat, hogy jelentsék be a távozásokat. Jelentkezett már budapesti, pécsi rokon holmiért. Ezeknek megőrzés céljából átadtuk a bútort. Minden beköltözésnél leltárt vettünk fel, azonban azt nem néztük meg, hogy az illető honnét költözött át a lakásba. Ha a nyomozó kimegy, annak le kell igazoltatni az illető lakásfoglalót. Vannak olyan leltárok is, amelyekre ráírtam, hogy az illető igényjogosult, habár törvénytelenül költözött be, de ezt legalizálni kell, esetleg kisebb büntetést kell, hogy kapjon. Kofrán Árpád: Hozunk olyan határozatot, hogy a felülvizsgáló bizottság folytassa munkáját, és mérje fel, hogy hova és honnét költözött be az illető. Állapítsa meg, hogy az illető igényjogosult-e vagy sem, s ha nem, tegye meg az ügyészségen a feljelentést. Büntethetünk úgy is, hogy beköltöztetünk melléjük tárbérlőt. Mivel az amnesztiarendelet fennáll, annak lejárásáig ne adjunk ki végleges határozatot, hanem, ideiglenest. Németh László: Az amnesztiarendelet értelmében most nem adhatunk ki kiutalásokat. Menyhárt Miklós: A Hajtóműgyár kérése, hogy a Kígyó utcában ami lakásokat kapnának adják át nekik, és saját erővel megépítik. lakab István: Az Építőipari V. részéről az az irány, hogy ez a megkezdett építkezés be legyen fejezve. Dr. Gottwald István: Az MTH-tól kaptunk ígéretet, hogy felszabaduló kőművesek segítséget nyújtanak az építkezéseknél. Kérték azonban, hogy az otthon részére szenet biztosítsunk. Máris tárgyalásokat folytattunk a pártiskolával, hogy ezt a 60q szenet bocsássák rendelkezésre. Dr. Schmikli Béla: Tárgyaltam a pártbizottsággal és azt mondták, hogy csekély mennyiségű szén áll rendelkezésükre. Kofrán Árpád: Ezt a vitát zárjuk le és a határozatot ilyen formában adjuk ki. A végrehajtó bizottság létszáma jelenleg 14 fő. A törvény megköveteli, hogy a V. B. létszáma páratlan legyen. Kérem tegyenek egy főre előterjesztést. Na gy István: Én javasolnám a Növényolajipari Vállalattól beválasztani egy tagot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom