48 találat (0,091 másodperc)

Találatok

1. 1879-05-06 / 41. szám
[...] dr Kovács István főorvos Janó Sándor királyi ügyész Máriássy kir adófelügyelö [...] 6 O János szerda 7 Szaniszló csütör tök 8 Mihály péntek [...]
2. 1880-01-14 / 9. szám
[...] László Kovács Antal Biró Lajos Szaniszlói András Imre József Nád­udvari Imre [...] József H Kovács Gábor Eke Sándor Mily édes lehet e jó [...]
3. 1886-07-29 / 60. szám
[...] Haan Lajos Ós dr Márki Sándor magyar törté­netírók Münchenbe érkeztek s [...] Nö vény betegségek irta dr Szaniszló Albert harmadik kiadas Ara íüzve [...] B Csabán 1886 Juliushó Küzdényi Sándor Hivatalosan jegyzett piaczi árak B [...]
4. 1897-05-23 / 41. szám
[...] megirja hogy tette csúffá Timár Szaniszló urat Piklér képviselő Erről jutott [...] s á n y i Sándor ág ev lelkész az orosházi [...]
5. 1897-11-21 / 93. szám
[...] tartott melyen az elnök Fábry Sándor alispán bejelentette hogy Arany Salamon [...] r b elnök id Tassy Sán­dor r b alelnök br Drechsel [...] dr Lamberger Manó Pintér József Szaniszló Sámuel ifj Szilágyi István Szilágyi [...] Emil Vigh Antal ifj Weil Sándor rendezőbizottsági tagok Kezdete este 8 [...]
6. 1909-03-28 / 25. szám
[...] 64243 50156 Salamon Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szeréna Szidónia Szilárd 67025 102228 [...]
7. 1909-04-04 / 27. szám
[...] Rudolf 79344 Salamon Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szeréna Szidónia Szilárd 67025 102228 [...]
8. 1909-05-02 / 35. szám
[...] Rudolf 79344 Salamon Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szeréna Szidónia Szilárd 67025 102228 [...]
9. 1909-05-09 / 37. szám
[...] 102228 Sámuel 7 C 484 Sándor 107684 Sarolta 100958 Sebestyén 85668 Simon 50455 Stefánia 106038 Szaniszló 44717 Szeréna 22250 Szidónia 21516 [...]
10. 1909-10-17 / 83. szám
[...] meg Az első jelentkező Budai Sándor nagyváradi lakos volt fegyházőr volt [...] után panaszával a rendőrségen Újlaki Sza­niszló ez a másik pénzbeszedő Ujlnki [...]
11. 1909-10-17 / 83. szám
[...] Rudoif 19710 Salamon Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szei éna Szidónia Szilárd 39577 [...]
12. 1909-10-31 / 87. szám
[...] Rudoif 10970 Salamon Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szer éna Szidónia Szilárd 39577 [...]
13. 1909-11-07 / 89. szám
[...] és gróti uradalomtól Cim Szűcs Sándor fia szölötelepe Bihardiószeg Csabán a [...] Rudoif 10970 alamon Sámson Sámuel Sándor Sarolt i Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Sze éna Szidónia Szilárd 39577 [...]
14. 1909-11-14 / 91. szám
[...] 39577 Sámson 26590 Sámuel 37328 Sándor 23146 Sarolt í 197 0 [...] 67311 Simon 39572 Stefánia 46932 Szaniszló 51205 Szei éna 26350 Szidónia [...]
15. 1910-04-17 / 31. szám
[...] Rudolf 9 alamon Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szeréna Szidónia Szilárd 71806 Tamás [...]
16. 1910-05-01 / 35. szám
[...] 4 ózsa 64609 Márton 102115 Sándor 94968 Alajos 53385 Dániel 102239 [...] 91932 Kálmán 73371 Melinda 102545 Szaniszló 1242 Amália 107452 Dezső 102266 [...]
17. 1910-05-08 / 37. szám
[...] 73214 68802 96078 79341 Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szeréna Szidónia Szilárd Tamás Tasziló [...]
18. 1910-05-15 / 39. szám
[...] 68802 96078 79341 Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szeréna Szidónia Szilárd Tamás Tasziló [...]
19. 1910-10-20 / 84. szám
[...] A szerb trónörökös betegsége Belgrád Sándor szerb trónörö­kös állapota rosszabbodott Péter [...] munkásházépitő bizottsága ma csütörtökön Ambrus Sándor al­ispán elnöklete alatt ülést tart [...] szarvasi kereskedő lá­nyát eljegyezte Kiss Sándor szarvasi tanitóképezdei tanár Tanitóválasztás Békéssámson [...] T i m á r Szaniszló mezőbarónyi aszta­lossegéd egyik este egy [...]
20. 1928-04-20 / 90. szám
[...] csatársor támaszkodik melytől a benfentesek Szaniszló­nak az uj centernek dirigálása ré­vén [...] Dunából kifogott hol testben Beketow Sándor fel­ismerte a napokkel ezelőtt eltűnt [...]