11. oldal, 603 találat (0,357 másodperc)

Találatok

501. 1975. június 17., IV. rendes ülés (4_22. oldal)
[...] dija körutazás a Szovjetunióban Édes István 96 t MOTESZ dij 1 [...] 500 o Ft Alt orjai István 88 Sl Eü M in [...] 000 Fin Komoly Sámuel és Bozóky Béla 87 S EüoMinisztérium II [...]
502. 19.2 1921. december 16. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 1500
[...] főpolgár­mester elnök elnöklése mellett Bárdi István Berezel Jenő dr Bukovszky Viktor [...] IV ker Ilovszky János Jeszenszky István dr Karczag Vilmos Kossalka János [...] dr Bieber Jenő Bohn József Bozóky Ádám dr Buday Dezső Czigány [...]
503. Tudományos diákköri pályadíjak (292. oldal)
[...] differenciálegyenletek meg­oldásával Matematika Tanszék Szabó István V évf Törzsvonalak nagysebességű kialakításának [...] Befeszülés vasbeton tartókban Vasbetonszerkezetek Tan­szék Bozóky Szeszich Ádám IV évf Vízellátási [...]
504. 1937.11.16. rendes 3. (265. oldal)
[...] tanulmányi segélyre hozza javaslatba 1 Bozóky László szigorló orvost 2 Merényi László szigorló orvost 3 Orsós István szigorló orvost 4 Sági Elemér [...]
505. 9.1 1928. július 4. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 916 • 917 • 918 • 919 • 920
[...] dr Tabódy Tibor dr Takács István dr Tarr Béla Tauffer Gábor [...] Jenő dr Vértes Emil Viczián István dr B Virágh Géza Vita [...] Emil Matos Jenő Géza Máté István Miklós Ferenc dr Milkovits Vazul [...] A főjegyző bejelenti hogy dr Bozóky Ádám bizottsági tag indítványt jegyzett [...]
507. 1947. március 21. (53-63) (56. oldal)
[...] Walter dr Valatin János Körmendy István Kosival erene Glass i más Kaloner Árpád Bozóky Károly Lönkei Tibor Nagy B [...]
508. Második rész - Ünnepély, jelentések (102. oldal)
[...] száma i I Mérnökök Ambrus István Gyalár 1920 1945 627 2 [...] Budapest 1922 1945 629 6 Bozóky Szeszich Károly Nagyvárad 1921 1946 [...]
509. 1977. június 21., IV. rendes ülés (4_16. oldal)
[...] 1500 Oktató vezetője Dr Takáts István Dr Mazar an Hortenzia Dr [...] 1500 Xomoey Sumucl VI oh Bozoky Bola VI oh Idagklinika oZUT [...]
510. 1945. november 13., III. rendes ülés • Tanszéki segédszemélyzet (563. oldal)
[...] dijtáján gyakornokká D r Rusznyák István ny r tanár javaslatára a [...] z 3 ELGY OGYÁSZATI tan­székhez BOZOKY LÁSZLÓ dr t és SZINNA [...]
511. Tudományos, kutatási és művészeti munkásság, publikációk (105. oldal)
[...] eredmények összefoglalása MTA Bp 1967 Bozóky Szeszich Károly Vízellátási körhálózatok néhány [...] Mezőgazd Főisk Wroclaw 1967 Ijjas István Bemessung von unterirdischen Rohrnetzen für [...] electronic com­puters Sarajevo 1967 Illés István Korszerű szennyvíztisztító berendezések MHT Debrecen [...]
512. 1940.05.21. rendes 9. (762. oldal)
[...] t KRING JENŐ drTt KOLL ISTVÁN dr t LENNSR MARIANNE dr [...] GYULA dr t Díjtalan gyakornokká BOZOKY LÁSZLÓ CSIK FE­RENC DOBY TIBOR [...]
513. 8.2 1923. május 26. rendkívüli folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 782 • 783 • 784
[...] Horváth János dr csepregi Pfeiffer István Baranski Gyula Jaczkó Pál dr [...] dr Lampel Vilmos Schneider Mihály Bozóky Ádám dr Lázár Ferenc dr [...] Vass Béla Günther Béla Osvald István dr Verebély Jenő dr Gyulay [...] Pakányi Ferenc Weigand Mihály Hamar István Paulheim Ferenc Wolff Károly dr [...]
514. 1948. június 25. (232-251) (244. oldal)
[...] Pál VlII f o adjunktus Bozóky Szeszich Károly IX f o [...] VIII f o adjunktus Rajki István IX tanársegéd Tantoc Ferenc félnapos [...]
515. 1965.06.01. (251. oldal)
[...] docensek köréből kell biztosítani inkovics István szerint a kar eredeti felfogd [...] kerül automatikusan elveszti cimét Sőtér István szerint teljesen jogosult volt Sztrókay [...] tanárnak ja­vasolja az ET Genthon Istvánt 17 igen 1 nem és [...] Természettudományi Karról címzetes egyetemi tanárnak Bozóky Lászlót 2 o igen szavazattal [...]
516. 11. 1918. június 19. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 673 • 674 • 675 • 676 • 677 • 678 • 679 • 680
[...] a határozatnak meghozatalánál dr Bárczy István főpolgármester elnöklete alatt jelen voltak [...] Róbert á Freudiger Károly Bamberger István dr Friedmann Bernát dr Baranyay [...] János dr Gaár Vilmos dr Bozóky Ádám dr Gebhardt Károly dr [...]
518. Az egyetem oktatói és államigazgatási dolgozói (106. oldal)
[...] műszaki tudományok kandidátusa oki mérnök Bózóky Szeszich Károly egyetemi adjunktus oki [...] Vásony Judit műszaki rajzoló Benedek István önálló tanszéki laboráns 106
519. Az Egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (75. oldal)
[...] oki mérnök egyetemi tanársegéd Kontur István oki mérnök egyetemi tanársegéd Kőris [...] Gábor old mérnök egyetemi tanársegéd Bozóky Szeszich Károly oki mérnök tudományos [...]
520. 1.1 1923. január 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 81
[...] megüresedett két tagsági helyre dr Bozóky Ádám 78 Herritz Rezső 78 [...] 78 Tóth Lajos 78 Barabás István 78 Nocker Ferenc 78 az [...] Bauer Dez ső 78 Behringer István 78 Nonn Imre 78 Élő [...]
521. 10. 1918. május 29. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] II JEGYZŐKÖNYV Jelen voltak Bárczy István dr főpolgármester közben Bódy Tivadar [...] János Bloch Sándor Bogdányi Mór Bozóky Ádám dr Breitner Lipót Brill [...] Kelemen Adolf Kertész Pál Kertscher István Klassohn Gyula Klein Gyula Kleineisel [...] dr Nigrinyi György dr Nóvák István Okányi Imre Orova Zsigmond dr [...]
522. 1920. július 28. ideiglenes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 239 • 240 • 241 • 242
[...] Kozma Jenő 179 dr Jeszenszky István 180 dr Liedemann Frigyes 180 [...] dr Kozma Jenő dr Jeszenszky István dr Liedemann Frigyes dr Verebély [...] Buday Dezső s k Dr Bozóky Ádám s k SxttccUvároti hizmyamd [...]
523. 1933.12.12. rendes 4. (690. oldal)
[...] II Ösztöndíjra újabban ajánlottak 1 Bozoky László ref III f é [...] el 4 Hol ez inger István VII f é rk e [...]
524. 1945. november 12., 1945/46. tanévi második rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Dr. Csekey István ny. r. tanár köszöntése a kari ülésen való első megjelenése alkalmából. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 1. Bizottsági jelentés dr. Gálos László egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 2. Bizottsági jelentés dr. Tóth József egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 3. Két új bíráló kiküldése dr. Domány Gyula bankigazgató magántanári képesítése ügyében. • 4. Az egyetemek és főiskolák hallgatóinak igazolására összeállított bizottságba egy fő kiküldése. • 5. Egy fő kiküldése az Országos Ösztöndíjtanácsba. • 6. Előterjesztés a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. • 7. Javaslat az elszállított (fogságban levő) egyénekről szóló miniszteri rendelet tárgyában. • 8. Előterjesztés a természettudományok külföldi kapcsolatainak kiépítése tárgyában. • 9. Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató kérelmének ismételt előterjesztése, leckekönyv nélkül való alapvizsgára bocsátása tárgyában. • 14.Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek a pótalapvizsgák során egész alapvizsgára bocsátás engedélyezése tárgyában: • 16. Hallgatói kérelmek ismertetése végbizonyítvány kiállítása tárgyában: • 17. Kérelem dr. Gaszner Tibor, dr. Bacher Béla jogszigorlók és Nagy Ferenc joghallgató elbocsátása ügyében. • 18. Előterjesztés Simon Endre Zoltán joghallgató III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. • Az ülés berekesztése. (5_9. oldal)
[...] közli vogy tudóménykarunk kiküldöttjének dr Bozóky Géza ny r tanár ösztöndíjtaná­csi [...] felhatalmazást arrarósve bogy a Györfly István kollégium memoranduma ügyében a legközelebbi [...]
525. 8. 1926. július 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 792
[...] Benzsay Károly Bieber József dr Bozóky Ádám dr Brunekker Lajos Buday [...] Károly dr Dörfler Lajos Friedrich István Grosch Károly dr Havass Rezső [...] Vilmos Liptay Lajos dr Máté István Máy Vilmos Mihalovics Zsigmond Miklós [...] Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Ortvai Rezső Pakányi Ferenc Payr [...]
526. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (135. oldal)
Pályázatok Ijjas István Építésügyi Minisztérium és Dunakanyar Intézőbizottság [...] János Nagy András és Sárvári István társtervezőkkel III díj Kutatómunka A [...] dr Borsos József és Illés István Megbízó ÉM Városépítési Tervező Vállalat [...] gazdaságilag megvalósítható A kutatást végezte Bozóky Szeszich Károly és Kovács Kálmánné [...]
527. 14. 1918. július 31. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1056
[...] II JEGYZŐKÖNYV Jelen voltak Bárczy István dr főpolgármester elnöklete alatt B [...] Sándor Bogdányi Mór Bosnyák Izsó Bozóky Ádám dr Brill Ferenc Bródy [...] Nádor Lajos Nessi Gyula Nóvák István Okányi Imre Oláh Dezső dr [...]
528. Tudományos és szakirodalmi tevékenység 1973-ban (157. oldal)
[...] vidéki kisvízgyűj tőkre Jegyzet Illés István Településgazdaságtan Ybl Miklós Építőipari főiskolai [...] Vízellátásban Kon­ferencia kiadványa Várna 1973 Bozóky Szeszich Károly Némedi L Bakterológiai [...]
529. Tudományos szakirodalmi tevékenység 1985-ben (266. oldal)
[...] p 293 DANKÓ György CIFKA István Contribution to the assessment measurement [...] p 298 DÁVIDNÉ DELI Matild BOZÓKY SZESZICH Károly DARABOS Péter Vízellátó [...]
530. Első rész - Személyi adatok (74. oldal)
[...] mechanikai tanszék mellett I Kléh István utca 3 c Lőrinci Pál [...] tér 15 Fizetéstelen tanársegédek Betűrendben Bozóky László dr pilismaróti a fizikai [...]
531. 4.1 1926. április 21. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 341 • 342 • 343
[...] Miklós Matos Jenő Géza Máté István Máy Vilmos Melha Armand dr [...] Nagy Antal Nagy Ferenc Nagy István Nagy Vince dr Nessi Gyula [...] ülésből való távolmaradásukat kimentették dr Bozóky Ádám Hermánn Miksa dr Homonnay [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tarr Béla Tauffer Gábor [...]
532. 5.1 1921. március 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 317 • 318 • 319
[...] Bauknecht Tamás Bednárz Róbert dr Bozóky Ádám dr Conlegner József dr Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr [...] Mihály Joanovich Pál dr Juhász István dr Kaich János Kazay László [...] Szilárd Minké Béla dr Nagy István Nóvák István Osvald István dr Papp Vimos dr Paulheim [...]
533. 2. 1925. június 26. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 1173 • 1174
[...] 210 Botzenhardt János dr 211 Bozóky Ádám dr 212 Bresztovszky Ede [...] Erlich G Gusztáv 211 Farkas István 212 Gonda Béla dr 212 [...] 212 Bauknecht Tamás 211 Bárczy István dr 212 Becsey Antal 212 [...] 212 Dörfler Lajos 211 Friedrich István 211 Gamauf Géza 211 Gál [...]
534. 18. 1923. november 17. jubileumi díszközgyűlés • 1614
[...] János s k alpolgármester Dr Bozóky Ádám s k Buday Dezső [...] Ernszt Sándor s k Haller István s k Ilovszky János s [...]
535. Név- és tárgymutató
[...] űző kaszinókról 191 929 Takács Istvánnak a fürdődíjakról 205 Vámbéry Rusztemnek [...] Bethesda kórház segélye 1508 Bethlen István gróf üdvözlése olaszországi sikerei alkalmából [...] dr felsőházi póttagsága 19 20 Bozóky Ádám dr kimentése a közgyűlésből [...] Józsefné szülésznői oklevele 437 Bridánszky Istvánná szülésznői oklevele 437 Bródy Adél [...]
536. 8. 1927. április 6. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Halász Elemér és dr Hamvasy István kerületi elüljárók dr Szabó Imre [...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Bresztovszky Ede Brunekker [...] Hufnagl Imre Hunkár Géza Illés István Ilovszky János Joanovich Pál dr [...]
537. 11.2 1929 június 19. rendes közgyűlés folytatólagos jegyzőkönyve • 801 • 802 • 803 • 804 • 805
[...] Marczevics Lajos Martin János Máté István Mettelka Frigyes Mihalovics Zsigmond Miklós [...] Tamás dr Tabódy Tibor Takács István dr Tarr Béla Tauffer Gábor [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vita Emil dr Vitéz [...] bizottsági tagok és hogy dr Bozóky Ádám és dr Lázár Ferenc [...]
538. 4.1 1921. március 2. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] ügyében 19 Tanácsi előterjesztés Sári István volt altiszt özvegyének özvegyi ellátása [...] Válasz az interpellációkra 1 Dr Bozóky Ádám törvényhatósági bizottsági tagnak a [...]
539. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (133. oldal)
[...] Warszawa 1965 73 82 old Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározómedencék áramlástani [...] sz 3 24 old Ijjas István Öntözőcsatornák kapilláris vízvesztesége Hidrológiai Köz­löny [...] sz 295 308 old Illés István Csatornaátemelők elhelyezése Vízügyi Közlemények 1965 [...]
540. 2. 1925. június 26. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 1173 • 1174
[...] dr Baranski Gyula dr Bárczy István dr Becsey Antal Bedő Mór [...] dr Fehérváry Sándor dr Friedrich István Gaár Vilmos dr Glücksthal Samu [...] Bieber József dr Bittner János Bozóky Ádám dr Brunecker Lajos Darvas [...]
541. Az Egyetem oktatói és államigazgatási dolgozói (194. oldal)
[...] egyetemi adjunktus félállású oki mérnök Bozóky Szeszich Károly egyetemi adjunktus oki [...] Ivánná tanszéki adm ügyintéző Benedek István önálló tanszéki laboráns 194
542. 1935.12.03. rendkívüli 2. (307. oldal)
[...] félévben 4 kitűnő colloquium 2 Bozóky László 7 ref vallásu VII [...] 1 jó colloquium 12 Köves István 50 rk vallásu V féléves [...]
543. Első rész - Személyi adatok (78. oldal)
[...] Megbízott díjas gyakornokok Betűrendben Balanyi István a kém techn tanszék mellett [...] a II gépszerkezettani tanszék mellett Bózóky László dr pilismaróti a fizikai [...]
544. Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (80. oldal)
[...] Lajosné tanszéki adminisztratív ügyintéző Somogyi István tanszéki főmunkaerő Mikola Lajos tanszéki [...] Pál és Wein János Emléklapjai Bozóky Szesz ich Károly oki mérnök [...]
545. 1.1 1933. január 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 21
[...] Csiliéry András Dinich Vidor Friedrich István dr Hajdú Marcel és dr [...] I kerületben Perczel Béla Máté István és Draskóczy László helyére dr [...] dr Temesi Győzőt és Máté Istvánt Ű kerületben dr Bozóky Ádám dr Harrer Ferenc és [...] Nagyőszi Ferencet vitéz Árvátfalvy Nagy Istvánt és dr Vizdos Gézát a [...]
546. 10. 1930. junius 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1052 • 1053
[...] Ernő dr Láng Lajos Friedrich István és dr Várkonyi Kálmán a [...] Lajos Girardi Tibor és dr Bozóky Ádám a Polgári Ellenzék részéről dr Takács István dr Bieber József Bosnyák Izsó [...] Mayer Ernő Milkovits Vazul Nagy István Perczel Béla dr Rácz Vilmos [...]
547. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (120. oldal)
[...] Bp 1966 febr Disszertáció Illés István Csatornázási átemelők gazdaságos telepítésének vizsgálata [...] Hid­rológiai Közlöny 1966 7 sz Bozóky Sz Károly Vízellátási csőhálózatok hidraulikai [...]
548. 3.12 1928. április 18. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 274
[...] Zoltán dr Vörös János Zsiros István Földvári Béla dr Csillag Ferenc [...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brunekker Alajos Buday [...] dr Farkas József dr Friedrich István Gaár Vilmos dr Gamauf Géza Gaylhoffer István Girardi Tibor Glücksthal Samudr Gschwindt [...]
549. Az 1962/63. tanév története (21. oldal)
[...] Munka Érdemrend Dr T urányi István tanszékvezető egyetemi tanár Munka Érdemrend [...] tanár az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Bozóky Szeszich Károly egyetemi adjunktus az [...]
550. Név- és tárgymutató
[...] Kálmán dr orvosi oklevele Bárdi István pályázat 802 Bartha Jenő dr [...] Bereghy Kornél dr eskütétele Berényi István nyugdíjazása Berényi Olga dr orvosi [...] Bertalanné kegydíja 570 852 Borszuk Istvánná szülésznői oklevele 80 802 Bosnyák [...] dr orvosi oklevele 130 80 Bozóky Ádám dr a villamos vasutak [...]