11. oldal, 566 találat (0,265 másodperc)

Találatok

501. 8. 1927. április 6. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Halász Elemér és dr Hamvasy István kerületi elüljárók dr Szabó Imre [...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Bresztovszky Ede Brunekker [...] Hufnagl Imre Hunkár Géza Illés István Ilovszky János Joanovich Pál dr [...]
502. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (133. oldal)
[...] Warszawa 1965 73 82 old Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározómedencék áramlástani [...] sz 3 24 old Ijjas István Öntözőcsatornák kapilláris vízvesztesége Hidrológiai Köz­löny [...] sz 295 308 old Illés István Csatornaátemelők elhelyezése Vízügyi Közlemények 1965 [...]
503. 4.1 1921. március 2. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] ügyében 19 Tanácsi előterjesztés Sári István volt altiszt özvegyének özvegyi ellátása [...] Válasz az interpellációkra 1 Dr Bozóky Ádám törvényhatósági bizottsági tagnak a [...]
504. 2. 1925. június 26. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 1173 • 1174
[...] dr Baranski Gyula dr Bárczy István dr Becsey Antal Bedő Mór [...] dr Fehérváry Sándor dr Friedrich István Gaár Vilmos dr Glücksthal Samu [...] Bieber József dr Bittner János Bozóky Ádám dr Brunecker Lajos Darvas [...]
505. Az Egyetem oktatói és államigazgatási dolgozói (194. oldal)
[...] egyetemi adjunktus félállású oki mérnök Bozóky Szeszich Károly egyetemi adjunktus oki [...] Ivánná tanszéki adm ügyintéző Benedek István önálló tanszéki laboráns 194
506. Első rész - Személyi adatok (78. oldal)
[...] Megbízott díjas gyakornokok Betűrendben Balanyi István a kém techn tanszék mellett [...] a II gépszerkezettani tanszék mellett Bózóky László dr pilismaróti a fizikai [...]
507. 1.1 1933. január 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 21
[...] Csiliéry András Dinich Vidor Friedrich István dr Hajdú Marcel és dr [...] I kerületben Perczel Béla Máté István és Draskóczy László helyére dr [...] dr Temesi Győzőt és Máté Istvánt Ű kerületben dr Bozóky Ádám dr Harrer Ferenc és [...] Nagyőszi Ferencet vitéz Árvátfalvy Nagy Istvánt és dr Vizdos Gézát a [...]
508. Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (80. oldal)
[...] Lajosné tanszéki adminisztratív ügyintéző Somogyi István tanszéki főmunkaerő Mikola Lajos tanszéki [...] Pál és Wein János Emléklapjai Bozóky Szesz ich Károly oki mérnök [...]
509. 10. 1930. junius 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1052 • 1053
[...] Ernő dr Láng Lajos Friedrich István és dr Várkonyi Kálmán a [...] Lajos Girardi Tibor és dr Bozóky Ádám a Polgári Ellenzék részéről dr Takács István dr Bieber József Bosnyák Izsó [...] Mayer Ernő Milkovits Vazul Nagy István Perczel Béla dr Rácz Vilmos [...]
510. 3.12 1928. április 18. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 274
[...] Zoltán dr Vörös János Zsiros István Földvári Béla dr Csillag Ferenc [...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brunekker Alajos Buday [...] dr Farkas József dr Friedrich István Gaár Vilmos dr Gamauf Géza Gaylhoffer István Girardi Tibor Glücksthal Samudr Gschwindt [...]
511. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (120. oldal)
[...] Bp 1966 febr Disszertáció Illés István Csatornázási átemelők gazdaságos telepítésének vizsgálata [...] Hid­rológiai Közlöny 1966 7 sz Bozóky Sz Károly Vízellátási csőhálózatok hidraulikai [...]
512. Név- és tárgymutató
[...] Kálmán dr orvosi oklevele Bárdi István pályázat 802 Bartha Jenő dr [...] Bereghy Kornél dr eskütétele Berényi István nyugdíjazása Berényi Olga dr orvosi [...] Bertalanné kegydíja 570 852 Borszuk Istvánná szülésznői oklevele 80 802 Bosnyák [...] dr orvosi oklevele 130 80 Bozóky Ádám dr a villamos vasutak [...]
513. Az 1962/63. tanév története (21. oldal)
[...] Munka Érdemrend Dr T urányi István tanszékvezető egyetemi tanár Munka Érdemrend [...] tanár az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Bozóky Szeszich Károly egyetemi adjunktus az [...]
514. 1.2 1931. január 22. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
[...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Temesi [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...] János dr t Kállay Tamást Bozóky Ádám dr t és Petzrik [...]
515. Név- és tárgymutató
[...] Bogáthy Imre kegydíja 1141 Bogdán István telkének szabályozása 1009 Bogenfürst György [...] Bója András kegydíja 34 Bolla István dr orvosi oklevele 1108 Bombamerénylet [...] 426 Borjúvásárcsarnok építése 82 Borody István dr orvosi oklevele 1108 Boróka [...] az Alsó rákosi réteken 1116 Bozóky Ádám dr autóbuszközlekedés a Fő [...]
516. 9.1 1923. junius 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • Szabályrendeleközségt ai fogyasztás székesfővároi adókróls területé. n szedett • 856
[...] 855 a Tárgyaltatott dr Takács István bizottsági tagnak a székesfőváros terü­letén [...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brezowsky Emil dr [...] László Csilléry András dr Dániel István Demény Károly Dirner Gusztávné özv [...]
517. Név- és tárgymutató
[...] darab­jának betiltása 314 475 Bene István kegydíja 157 Benedek János halála [...] dr orvosi oklevele 1091 Bethlen István gróf elleni genfi merénylet 597 [...] rendreutasítása a közgyűlésen 119 Biró István kegydija 525 1005 dr orvosi [...] Andor dr orvosi oklevele 1319 Bozóky Ádám dr dunai áradások elleni [...]
518. 8. 1926. július 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 764 • 765 • 766 • 767 • 768
[...] Vértes Emil Stern Sándor Viczián István dr Stern Szerén B Virágh [...] Zimmermann Dezső Tkálcsecz János Zsiros István Ugrón Gábor dr Zsolnay Imre [...] be a következő bizottsági tagok Bozóky Ádám a budai Dunapart árvízvédelmi [...]
519. 13. 1918. július 17. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 919 • 920 • 921 • 922 Szabályrendelet a közlekedési adóról
[...] dr Berger Simon Bogdányi Mór Bozóky Ádám dr Brodesser János Brust [...] Kauser Gyula Kertész József Kertscher István Kis J Jenő Klassohn Gyula [...]
520. 2. 1931. január 28. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 17 • 18 • 19
[...] ülésből való távolmaradásukat kimentették dr Bozóky Ádám Hunkár Géza és Kirchner [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Tauffer [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...]
521. 3. 1931. február 4. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 21-22 • 23 • 24 • 25
[...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Tauffer [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...] ülésből való távolmaradásukat kimentették dr Bozóky Ádám Császár Ferenc és dr [...]
522. 1. 1930. január 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 5
[...] Károlyi József Michál Jenő Arany István dr Tatár Béla dr Nagy [...] dr Stoll Kálmán dr Hajdú István dr Bárok Miklós dr Iván [...] a fővárosi munkák sürgős kiadása Bozóky Ádám a főváros területén haladó [...]
523. 7. 1929. március 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 373 • 374 • 375 • 376
[...] dr Nagy Béla dr Arany István dr Gömöry Albert Balogh Hugó [...] Csilléry András Dinich Vidor Friedrich István dr Hajdú Marcel és dr [...] az kerületbe Perczel Béla Máté István és Draskóczy M László a kerületbe dr Bozóky Ádám dr Harrer Ferenc és [...]
524. 11.2 1923. julius 4. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 976 • 977 • 978 • 979
[...] tanácsnok­főjegyző Purebl Győző dr Bárdi István tanácsnokok Nem mel szavaztak Baranski [...] Kossalka János dr Piazza Győző Bozóky Ádám dr Kovács Ernő dr [...] dr Oberschal Viktor dr Viczián István dr Hikádé József Pakányi Ferenc [...]
525. 13.1 1932. julius 4. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 248 • 249 • 250 • 251
[...] dr Szőke Gyufa dr Takács István dr Takács Tolvay József gróf [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vitéz András [...] mai ülés első pontja dr Bozóky Ádám örökös törvényhatósági bizottsági tag [...]
526. Név- és tárgymutató
[...] Borellenőrző bizottság alakítása 413 Bornfeld István dr orvosi oklevele 28 Boross [...] fővárosi terület bérlete 514 Boskovits István dr orvosi oklevele 838 Bosnyák utca szabályozása 968 Bozóky Ádám dr autóbuszok és meg­állóhelyek [...]
527. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (134. oldal)
[...] fagyott talajok vízáteresztésónek laboratóriumi vizs­gálata Bozóky Szeszich Károllyal és Klimes Szmik [...] Intézet Fővárosi Vízművek 1964 Illés István Ipari szennyvizek tisztítása Mérnöki Továbbképző [...]
528. 18. 1923. november 17. jubileumi díszközgyűlés • 1605 • 1606 • 1607 • 1608
[...] a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr Bozóky Ádám Buday Dezső dr Csilléry András dr Ernszt Sándor Haller István llovszky János Kontra Aladár dr [...] Horíhy s k gróf Bethlen István s k A díszközgyűlés a [...]
529. 16.1 1929. november 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1207 • 1208 • 1209 • 1210
[...] Martin János Révész Zsigmond Máté István Rosenák Miksa dr Meitelka Frigyes [...] kőbányai sertésszállások megszüntetése és dr Bozóky Ádám a főváros területén haladó [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tarr Béla Tkálcsecz János [...]
530. 17.1 1923. november 7. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1554 • 1555
[...] megüresedett öt tagsági helyre Nagy István 92 dr Platthy György 92 [...] tagsági helyre Benzsay Károlyt dr Bozóky Ádámot Kronberg Józsefet és Magyar [...]
531. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (123. oldal)
[...] ku­tatást végezte Szabó László Illés István Lipták Ferenc és Vas Károly [...] kell vizsgálni A kutatást végezte Bozóky Sz Károly Dávid Sándorné Szolnoky [...] talajokra A kutatást végezte Ijjas István Fekete András Megbízó VITUKI MÉRNÖKKARI [...]
532. Tudományos, kutatási és művészeti munkásság, publikációk (104. oldal)
[...] 1967 4 sz 4 5 Bozóky Szeszich Károly Vízellátási hálózatok néhány [...] 2 sz 61 69 Illés István Üjabb kutatási és gyakorlati eredmények [...]
533. 1.2 1922. január 12. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 87 • 88 • 89 • 90 • 91
[...] Károly dr Petrovácz Gyula Viczián István dr Dörfler Lajos Plathy György [...] továbbá Rényi Dezső alpolgármester Bárdi István Édes Endre dr Lobmayer Jenő [...] dr Hilbert Vilmos Sándor Béla Bozóky Ádám dr Horváth Károly IV [...]
534. 9. 1912. május 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 800 • 801
[...] Niedermann Ferenc dr dévai Szöllősy István lí ik kerület Rendes tagok Laumann József Bozóky Ádám dr Ott Lajos Kanyó [...]
535. 11. 1931. április 29. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 77 • 78 • 79
[...] ülésből való távolmaradásukat kimentették dr Bozóky Ádám Császár Ferenc és dr [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Tauffer [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...]
536. 7.1 1926. június 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 633
[...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Bresztovszky Ede Bródy [...] Sándof dr Fischer Márton Friedrich István Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gál [...] Szepessy Albert Szémann Mihály Takács István dr Ugrón Gábor dr Vértes [...]
537. 4. 1929. február 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 280 • 281 • 282
[...] kiadatik a tanácsnak 280 Dr Bozóky Ádám bizottsági tag a következő [...] huszárezrednek kivonulását élén gróf Károlyi István ezred­tulajdonossal és Rohonczy Lipót huszárezredessel [...]
538. Tudományos, kutatási és művészeti munkásság, publikációk (84. oldal)
[...] 1968 3 sz 2 6 Bozóky Szeszich Károly Vízellátási csőhálózatok néhány [...] 2 sz 64 73 Illés István Beszámoló az Egészségügyi Világszervezet által [...]
539. 5.5 1922. március 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 297
[...] dr Botzenhardt János 95 dr Bozóky Ádám 93 Buday Dezső 92 [...] Verebély Jenő 97 dr Viczián István 96 dr Wolff Károly 95 [...]
540. 20.5 1923. december 21. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 1750
[...] Bonn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brunekker Lajos Conlegner [...] Perczel Béla Petrovácz Gyula Pfeiffer István Pillis Károly Popelka Béla Rácz [...] József Wolff Károly dr Záborsky István dr Ehhezképest a közgyűlés az [...]
541. 3. 1932. február 12. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 38 • 39 • 40
[...] Károly dr Szilágyi Antal Viczián István dr Zala Zsigmond Szlavik Ferenc [...] Ferenc dr Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Dési Géza Komjádi [...] törvényhatósági bizottsági tagok továbbá Muzsikó István és dr Unger Béla tanácsnokok [...]
542. 5.5 1922. március 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 297
[...] Antal dr Botzenhardt János dr Bozóky Ádám Buday Dezső dr Csilléry [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István és dr Wolff Károly törvényhatósági [...]
543. 13. 1920. december 22. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve • 854 • 855
[...] Ignác dr Ambruss Gyula dr Bozóky Ádám dr Botzenhardt János dr [...] Tivadar bibithi Horváth János Hoszu István dr Platthy György dr Kleineisel [...]
544. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (111. oldal)
[...] 1967 19 sz 53 55 Bozóky Szeszich Károly Vízellátási körhálózatok néhány [...] 2 sz 61 69 Ijjas István A vízszintessel 0 a 90 [...]
545. Név- és tárgymutató • 56
[...] 900 hrsz telkének sza­bályozása 1529 István és társai felfolyamodása átiratási díj [...] bizotts tag választása 1 7 Bozóky Ádám dr II ker választm [...] segélye ügyében interpelláczió 140 Buday István kegydíjazása 461 1054 Budaeőrsi úton [...]
546. 11. 1930. junius 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1078 • 1079 • 1080
[...] ügyosztályba Schrőder Ferenc Tarr Béla Bozóky Ádám dr Verebély Jenő dr [...] Antal Auer Pál dr Nagy István Bezegh Huszágh Miklós Paulheim Ferenc [...]
547. 20.1 1923. december 12. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1716
[...] bizottsági tag vezetése mellett dr Bozóky Ádám Hilberth Vilmos Nagy István Paulheim Ferenc Perczel Béla és [...]
548. 17. 1931. november 6. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 236 • 237 • 238 • 239 • 240 • 241 • 242
[...] dr Szőke Gyula dr Takács István dr Temesi Győző dr Térfi [...] alpolgármester továbbá Biró Dezső dr Bozóky Ádám Dési Géza dr Gosztonyi [...]
549. Név- és tárgymutató
[...] János dr bizotts póttag vá­lasztása Bozóky Ádám II ker választm tag válasz­tása 15 S 2 István hely vásárbiró részére tiszteletdíj megszavazása 892 István II ker választm tag választása [...]
550. 12.2 1931. május 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 101 • 102 • 103 • 104
[...] bejelenti az elnök hogy dr Bozóky Ádám bizottsági tag hatheti szabadságot [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...]