Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karának ülései, 1935-1936 (HU-SEKL 1.a 63.)

1935.09.06. rendkívüli 1.

- 20. ­-w \J 7. Grimm Károly 24. Nékám Károly 8. Horváth Éva 25. Nagy Ervin 9. Himpfner Ferenc 26. Osvald Árpádina .0, Heckel Emilia 27. Péntek Pál .1. Jánossy Anna 28. Páncél György .2. Jekelfalvy Erna 29. Paksy Tibor .3. Kelecsónyi Ilona 30. Römer Arthur L4. Kiss Katalin 31. Rieger Ilona .5. Kirnek Mária 32. Rieger Clarissa L6. Kiss Ilona 33, Ragetli János L7. Kenessey Ferenc 34. Ravasz László L8. Kedvessy György 35. Szlávik Edith L9. Kechelmann Judit 36. Szendrő Oszkár 20. Miklós Stefánia 37. Tombor Valéria 21. Miklóssy M. Frida 38. Zádor István 22. Macskássy Gizella 39. Zay Ilona 23. Maddis Valdemár 40. Zalka Margit Feltételesen ajánlja felvételre: 1, Bozóky István 11. Ötvös Géza 2. Guttinger Antal 12. Rapstein Imre '3. Csausz Ilona 13. Reizinger István 4. Czeilig Alajos 14. Stavarz László 5. Dudich György 15. Sóhalmy Attila 6. Fóky Imre 16. Seress Zoltán 7. Göllner László 17. Siebert Frigyes 8. Netkovszky László 18. Szinnyey János 9. Németh József 19. Szabó Mária 10. Nagy Ákos 20. Zempléni Miklósné Mint gyógyszerész dissertans felvételt nyert: 1. Bártfay Miklós 2. Gömbös Lóránt 3. Horváth Dénes 4. Kessler Julianna A bizottság jelzi, hogy a fennálló rendelet értelmében a meg­engedett 30 % I.é. nőhallgatói számot nem, s a Nmélt. Miniszter ur ál­tal engedélyezett 120 felvehető hallgatói létszámot csak 4—el haladta túl, ide nem számítva a létszám felett felvehető idegen állampolgárokat. Javasolja a Bizottság, hogy a t. kar — törvényadta jogánál fog­va - az engedélyezett 120 létszámhoz még 15 I. é. felvehetésének jogát kérje. A bizottság legjobb tudásával és lelkiismeretességével igyekezett a felvétel kérdését intézni, de tisztában van azzal, hogy az absolut igaz­ságot, ily korlátolt létszám mellett, sohasem érhetné el. Budapest, 1935. szeptember 6. Szabó József s.k. Blaskovics László s.k. Báró dr. Kétly László s.k. Bélák Sándor s.k. bizottsági elnök, bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom