Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

Név- és tárgymutató

tm BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTARA Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága által az 1928. évben tartott közgyűlések jegyzőkönyveinek TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓJA Acélhang munkásdalárda segélye 1508 Acsay Ferenc fizetési besorozása 586 Adóügyek: — adókerületek közlekedési költsége ... 1392 — állami és községi adókl927. évi pót­hitele 281 — bizonylatok megkönnyítésének kiadá­sáról interpelláció 1115 — felszólamlási helyek betöltése 1113 — fogyasztási adó eltörléséről javaslat . 448 — forgalmi adó kezelésénél felmerült pót­hitel 1373 — forgalmi adó revíziója és a fázisrendszer behozatala 95,96, 930 — húsfogyasztási adó eltörlésére indít­vány 448 — ínségadó kulcsának megállapítása és beszedése 124 Aero Szövetség telekbérlete 1467 Agulár Endre dr. orvosi oklevele 880 Aigner Dezső dr. orvosi okleveleié 77 Alapítványok: — Agh Géza-féle 435, 437 — Bakáts István-féle 75 — elértéktelenedett alapítványok meg­szüntetése 120 — Ferenc József koronázási jubileumi - díjak odaítélése 23, 24, 25, 793 — Halász Mária-féle alapítvány el nem fogadása 1140 — Kóbor Mária-féie 436 — Kun-Széke y-féle alapítvány 117 — községi felső kereskedelmi iskoláknál létesített alapítványok megállapítása . 119 — Ludovika Akadémia 414 — Magyar László-féle 118 — Szaszovszky József-féle 76 Alapszabályok: — Asztalosipartestület 456 — Ácsmesterek Országos Szövetsége ... 933 — Balatoni Szálloda- és Penziótulajdono­sok Egyesülete 20 — Bankárok és Pénzváltók Egyesülete 188 — Bérautófuvarozók Ipartársulata 450 — Bútorkereskedők Orsz. Egyesülete 1341, 1345 — Bőrkereskedők Orsz Szövetsége 1344 — Cipészek és Cipőkereskedők Egyesülete 455 — Dohányárúsok Egyesülete 931 — Építőanyagkereskedők Szövetsége ... 1340 — Építőmesterek Ipartestülete .... 187, 1338 — Fatermelők stb. Ipartestülete 1342 — Fehérneműgyárosok Országos Egyesü­lete ......".... 1347 — Fényképészek Ipartestülete 1343 — Fogtechnikusok Egyesülete 452 — Gummijavítók Országos Szövetsége.. 1479 — Hitelezői Védegylet 324 — Kávémérők Ipartársulata 186 — Keresztény Piaci árúsok Egyesülete 934 — Kéményseprők Egyesülete 90 — Kéményseprők Ipartársulata 325 — Konserv Iparosok Egyesülete 757 — Kövezciparosok Ország s Szövetsége. 7ó8 — Kőmívesmesterek Országos L gyes..lete 322 — Közszállítók Országos Szövetsége ... 86 — Magyar Kereskedelmi csarnok 1339 — Magyar Lengyel Kereskedelmi Kamara 189, 457 — Magyar Tarifőrök Országos Szövetsége 19 — Nemesfémiparosok és Kereskedők... 323 — Országos Kézműipari Testület 1481 — Pensiók Egyesülete 1480 — Sokszorosító, Faszobrász stb 932 — Sütőmunkások Nemzeti Szövetsége.. 89 — Szállodások és Vendéglősök Ipartársu­lata 759 — Turul bérautófuvarozók Egyesülete.. 87 — Vendéglősök Orsz. Egyesülete 1346 133

Next

/
Oldalképek
Tartalom