Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. szeptember 22., 1945/46. tanévi első rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. Az ülés megnyitása. - 2. Dr. Eszláry Károly magántanári próbaelőadása. Dr. Eszláry Károly magántanárrá nyilvánítása és felterjesztése a VKM-hez. - Az ülés berekesztése.

y Készült a magyar Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Farának 194-5* évi szeptember hé 22-én tartott I. rendkivüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Óriás Nándor e.i. dékán elnöklete alatt; dr. Vinkler János, dr. Schau- rek Rafael, dr. Molnár Kálmán, dr. nolub József, dr. Abay Gyula ny.r. és dr. Losonczy István ny.rk. tanárok. ■» • 's ■ ■ Igazoltan távol; Dr. Bozóky Géza, dr. Irk Albert és dr. Krisztics Sándor ny.r. tanárok. A jegyzőkönyvet dr. Losonczy István ny.rk. tanár vezeti. 1./ Elnöklő dékán az ülést megnyitja és üdvözli a « Kar megjelent tagjait. 2./ 229A944-45« és 517A938-39. D. sz. Dr. Óriás Nándor e.i. * dékán jelenti, hogy a Kar 19^5* szeptember 19-én tartott I. rendes ülésé« ben hozott határozata értelmében a mai rendkivüli ülés tárgya dr. Eszláry Károly magántanári próbaelőadása és határozathozatal annak elfogadása felett. Elnök bejelenti továbbá, hogy dr. Eszláry Károly a magán­tanári próbaelőadás megtartására megjelent és felkéri a kari tagokat, hogy a próbaelőadás meghallgatására a IV. sz. tanterembe vonulni szíveskedjenek. Az elnök a próbaélőadáe időtartamára az ülést felfüggeszti. A IV. sz. tanteremben együttlevő hallgatóság előtt az elnök fel­kéri dr, Eszláry Károlyt magántanári próbaelőadásának megtartására. Dr.Eszláry Károly "Pénzügyi jogrendünk reformja az újjáépítésben" cimrael tartja meg próbaelőadását. A Kar elnök vezetésével visszavonul s dékán a rendkivüli kari ülést újból megnyitja, felteszi a kérdést, v>ogy elfogadja-e a kar dr. Jegyzőkönyv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom