5 találat (0,204 másodperc)

Találatok

1. 1929-11-17 / 46. szám
[...] Dr Kovács Lajos szolgabiró és vitéz Domahidy Sándor gazd felügyelő Jékey [...] és sokat tapsolt A rendezésért Farkas Sándorné tiszteletes asszonyt és Farkas Sándor tiszteletest illeti köszönet Az [...]
2. 1926-08-15 / 34. szám
[...] a következő 1 Meg­nyitó beszéd vitéz dr Szoboszlay István alapitótag 2 [...] hölgyek jelentek meg Asszonyok Arndt Sándorné Bállá Zsigmondné Vit ka özv [...] Józsefné Décse Károlyné Darabos Józsefné Farkas Lajosné Öpályi Fábián Lajosné Fogarassy [...] Mikes Lászlóné Magyar Endréné Neubauer Sán­dorné Osváth Béláné Papp Jó­zsefné Nyírmeggyes [...]
3. 1930-11-30 / 48. (557.) szám
[...] Vítek Árpád káposzta kockacukor Szi­lágyi Sándorné 60 személyre turós béles Fogadják [...] 3 P adomány Szend reyné vitéz Sándor Lajos 2 P ado­mány [...] Lászlóné Csiszár Józsefné Tóth Sándor Farkas Lajosné Varga Gyula Szilágyi Andrásné [...] Simon István 1 kenyér Bartha Sándorné 1 kenyér Szilágyi Sán­dorné 1 kg griz 4 kg [...]
4. 1930-01-12 / 2. (481.) szám
[...] Szabó Emmus illetve Bakos Viktor Farkas Ignác Jakab Zoltán Katona Ernő [...] Fe­renc Olcsvaapáti Molnár Károly Popovics Sándorné Szilágyi Dezső 2 2 Almer [...] Hajda Sándor Rédey József Szilágyi Sándorné dr Tom csa Ernő 1 [...] a pócs­petri róm kath iskolához vitéz Gaál Lajos v zajtai jelenleg [...]
5. 1929-05-05 / 18. szám
[...] voltak s nevükben özv Madarassy Sándorné mondott búcsúbeszédet mely után a [...] és társadalmi osztályok nevében igy vitéz Gyulai Ágoston a kör vitézei hadi özvegyei és ár­vái Sándor [...] A pazar kiállítású lap főszer­kesztője Farkas Imre művészeti szerkesztője Pólya Tibor [...]