12 találat (0,120 másodperc)

Találatok

1.
[...] fogva nyugdíjellá­tásért folyamodván miután e kérése az 1887 évi márcz 15 [...] Bleszl Ferencz I könyvvezetővé Kartaly István segédtiszt II könyvvezetővé és Rudolf István gyakor­nok segédtisztté léptettek elő Még [...]
2. Prokopp János (23. oldal)
Kérése teljesítetlen maradt Nyilván ez a [...] írt a Bécsbe induló Linzbauer István számára Kettejük szoros kapcso­latát mutatja [...]
3. A szent Benedek-apátság (12. oldal)
[...] hogy még sokáig viselje Lipovniczky István esztergomi kanonok s a magyar [...] czegprimás sürgetésére s a város kérése folytán Esztergomban felgymnasium nyittatván e [...]
4. 1899 (58. oldal)
[...] ki a kórházgondnoki állásra Gottmann István Kottra Károly és Muzsik József [...] szükségesnek Az Eszter­gomi Takarékpénztár változatlan kérése az volt hogy egy külön [...]
5. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
6. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
7. (201. oldal)
[...] Mint a későbbiekből kitűnik Szent István megkeresztelésének jelenetét kellett megfestenie 1823 [...] végezte 16 Reá vonatkozik Hesz kérése figyelmeztessék a takácsot ne szőj [...]
8. TAKÁCS JÓZSEF: Toronyórakezelők Esztergomban a XIX. század első felében (227. oldal)
[...] nem bírná elvégezni 6 3 Kérése nyomán szeptember 1 től ismét [...] 29 i tanácsülésre beidéz­ték Dikatz István harangozót és megintették ügyeljen a [...] hogy az órát készítő Miller István felelősségét soha föl sem 227 [...]
9. Képzőművészeti és önkormányzati kapcsolatok (39. oldal)
[...] szintén sikerült elérni hogy Andráskó István műtermét Andráskó Péternek juttassák A [...] veszteség érte Kollár György Végvári István János Vertei József és Kaposi [...] további fontos eddig nem teljesült kérése egy grafi­kai műhely létrehozására irányult [...]
10. A Céh csoportos kiállításai (28. oldal)
[...] meg előzetes tematikát a vezetőség kérése inkább a múltbeli és a [...] p 96 A kiállításon Andráskó István festő tiszteletbeli tag Bangó Miklós [...] Funk Péter restaurátor képzőművész Gerstner István festő Ka­posi Endre festő Kovács [...]
11. MÁSODIK RÉSZ • II. fejezet: A felszabadult esztergom első évtizede (1945-1956) • Jegyzetek (82. oldal)
[...] kikiáltásának napján a városi vezetők kérése ellenére némák maradtak az esztergomi [...] Uo 1 Közzétette DR BADI ISTVÁN megbízott polgármester Lalszky nyomda Esztergom [...]
12.
[...] a tervet csak a Majer István rajzából ismerjük 40 kép de [...] után nyomban intéz­kedett Packh ismételt kérése ellenére feloszlatta az épí­tési hivatalt [...]