4 találat (0,042 másodperc)

Találatok

1. 1914-01-10 / 3. szám
[...] a ka­tolikus legényegyesületek elvérzenek Ambrus István dr t az egri főkápí [...] ember tüzet gyújtó lény Ein feuer zündenes Wesen A különben materialista [...] a királyi kéziratot mellyel Ambrus Istvánt a megüresedett utolsó mesterkanonoki állásra [...] Böhm János dr méltatta Ambrus Istvánnak 32 éven át foly­tatott erős [...]
2. 1889-11-12 / 46. szám
[...] braune Maid Dein Auge wie Feuer blintzt Wenn das meine so [...] az egyesület nevében özv Mészáros Istvánná elnök Belépti dij 1 frt [...]
3. 1910-11-05 / 37. szám
[...] Károly drt és egy járványorvost Feuer Egon dr szigorlóornost küldötte ki [...] Fischer Fe­renc bádogos Gyöngyös Bajezer István iparos Eger Kovács csatlós Mihály [...] én rablás vétségével vádolt Márton István és társa fiatalkorúak 11 én [...]
4. 1914-03-14 / 21. szám
[...] Berkes Antal Bernáthy N Bélaváry István Dely Alice Feszty Árpád Fesztyné Jókai Róza Feuer Artúr Fridiinger Jenő Jámbor Lajos [...] Rőczey Rezső Rudnay Gyula Szász István Szepessy Guszta Jenő Szentmiklóssy Zoltán [...] sérettel Nemzeti dal Szavalja Petravich Ist­ván VI 0 t Ünnepi beszéd [...]