Váczi Közlöny 1881-1895

Váczi Közlöny 1879-1919

Vácott az első hírlap igen korán az 1870-es évek első hónapjaiban megindult, bár ezt az akkori város politikai és gazdasági súlya alapján nem tételezhetnénk fel. A mégis elinduló lap köszönhető volt a város fejlődését szorgalmazó középpolgárságnak és a helyben működő Ambró Ferenc Ignác által alapított nyomdának. Ezt az évet követően szinte folyamatosan volt a városnak újsága, sőt volt olyan év, amikor egyszerre több hetilapot is kiadtak.

A 4 oldalas helyi és vidéki érdekű társadalmi, közigazgatási és irodalmi hetilap 1879-es beköszöntőjében elhatárolta magát a politikától, célul kizárólag a város szolgálatát tűzte ki. Népszerűvé ifj. Varázséji Gusztáv tette, aki elérte, hogy egy év alatt hatszáz előfizetője legyen, miközben budapesti lapokból csak háromszáz fogyott. A lap Serédy Géza Siketnéma Iparintézet Nyomdában készült, aki nemcsak nyomtatta, de a saját könyvkereskedését jelöli meg a szerkesztőség és kiadóhivatal címéül, s ő a bejelentett kiadó is. A felelős szerkesztők Kompolthy Tivadar és Tordai Lajos voltak. Váczi Közlöny nem éppen lelkendezve fogadja az 1887-ben induló Váczi Hírlapot, akiben jól látja a konkurenciát, s szót emel, hogy”ott, ahol a közvélemény kifejezői gyanánt két lap szerepel… bizonyos, hogy csakis az egyik lehet a közvélemény szava.”Az egyházi szerzők kivétel nélkül a Közlönyt támogatják. Az első párhuzamos évben még előfordult, hogy helyi szerzők még itt és ott is megjelennek, nem beszélve a hírek párhuzamosságáról. A Váczi Közlöny szelleme id. Varázséji Gusztáv szerkesztésével öregedet. Csányi János Váczi Hírlapja azonban magához vonzotta a Váczi Közlöny körüli írói csapatot. A Váczi Hírlap felfutott, módjában állt bizonyos városi információkat elzárni, hirdetési pénzeket megszerezni. Végül, amikor már a városi testület megalakulásáról szólnak a hírek, a két lap, a városházi hatalomra törekvő két külön tábort szolgál. A vesztes a Váczi Közlöny lesz, a tehetségesebb szerzők elhagyják a Közlönyt s lassan szaporodnak a vallási színezetű cikkek. Tudatosan és irányítottan alakul át a keresztény társadalom szócsövévé, illetve a városépítészeti cikkek elsősorban itt jelennek meg.

Szabó László: Vác XX. századi sajtótörténete. Vác. Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, 2002.
Kenyéri Kornélia: A váci sajtó története 1870-1945. Váci Könyvek 6.Váci Nyomda, Vác, 1992.