Szabadalmi Közlönyök mutatói (1896-1997)

A Szabadalmi Közlöny adatainak éves összesítését a tárgyévet követően megjelenő Név- és Tárgymutató tartalmazta. A kiadvány 1896 óta folyamatosan bővülő adattartalommal jelent meg, nyomtatásban 1997-ig, majd optikai lemezen 1998-ban és 1999-ben.

Névmutató része a tárgyévben közzétett szabadalmi bejelentések, megadott szabadalmak, védjegyek, használati- és ipari minták feltalálóinak/szerzőinek, illetve szabadalmasainak alfabetikus névjegyzéke. Tárgymutató részében téma/osztályozás szerint közölte a közzétett bejelentések, és a megadott szabadalmak, valamint a használati minták azonosításához szükséges bibliográfiai adatokat. A védjegy és ipari minta közlemények emelkedő lajstromszám szerint kerültek közlésre.

Ezek a tájékoztatási eszközök az adatbázisok megjelenéséig a többszempontú visszakeresés fontos és könnyen használható eszközeinek számítottak, azonban az SZTNH honlapján minden korlátozás nélkül elérhető E-kutatás adatbázis megjelenése szükségtelenné tette további megjelentetésüket (http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU)).

Oldaltérkép