Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1953

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ BULLETIN DES BREVETS ■ ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA JOURNAL OFFICIEL DE L’OFFICE NATIONAL DTNVENTIONS FELELŐS SZERKESZTŐ — RÉDACTEUR GÉRANT BÁNKUTI LAJOS 19 5 3 ANNÉE LVIII. ÉVFOLYAM TERVGAZDASÁGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1954

Next

/
Oldalképek
Tartalom