Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1938

82 /í;X S»'TM! KÖZLÖNYи BULETIN DES BREVETS Л M. KÍR. ZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA JOURNAL OFFICE DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS FELELŐS SZERKESZTŐ - RÉDACTEUR GÉRANT I LADOMÉRI SZMERTNIK ISTVÁN KIR. SZABADALMI BIRD — JUGE A LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS BUDAPEST, 1939. 1988. ANNÉE XLIII. ÉVFOLYAM

Next

/
Oldalképek
Tartalom