Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) küldetésének tekinti a szellemi tulajdon korszerű eszközrendszerének működtetését, a nemzeti tudásbázis és a kulturális vagyon hatékony védelmét, a kreativitás és az innováció felkarolását, a versenyképesség növelését, valamint a munkahelyteremtés támogatását.

Az SZTNH 1896-ban jött létre, kormányzati főhivatalként a Kormány irányítja, felette a felügyeletet az innovációs és technológiai miniszter látja el.

Az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozik az iparjogvédelmi, a szerzői jogi és a K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása mellett az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén.

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos állami dokumentációs és információs tevékenység körében a hivatal – többek között – gyűjti, informatikai eszközökkel feldolgozza és nyilvános szakkönyvtárában közreadja az iparjogvédelmi dokumentumokat, valamint a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos dokumentációs és tájékoztató szolgáltatásokat nyújt.

Az SZTNH a kulturális értékekhez való szabad hozzáférés biztosítása érdekében megkezdte a hivatal Frecskay János Szakkönyvtárában fellelhető és leggyakrabban használt dokumentumainak archiválási célú digitalizálását és széles körben való hozzáférhetővé tételét. E dokumentumok jelentős része a magyar kulturális identitás unikális szegmense, amely más magyarországi közgyűjteményben nem áll rendelkezésre.