Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1950

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ * BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES ( AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA JOURNAL OFFICIEL DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS FELELŐS SZERKESZTŐ — RÉDACTEUR GÉRANT BÁNKUTI LAJOS 1950 ANNÉE LV. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1952 TERVGAZDASÁGI KÖNYVKIADÓ KIADÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalom