Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1920

A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. SZERKESZTI LIPTAY EMIL 8EGÉDHIVАТАЫ IGAZGATÓ. 1920. - XXV. ÉVFOLYAM. BUDAPEST PALLAS RÉS VÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1921.

Next

/
Oldalképek
Tartalom