316 találat (0,305 másodperc)

Találatok

1. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (295. oldal)
MOLNÁR JÁNOS A BORSODI LATINOVITS KÁPOLNA FORRÁSKÖZLÉS A Latinovits család Baja városától délkeletre alig [...] Múltjában meghatározó szerepet játszott a Latinovits család Gazdagságát tekinté­lyét vagyonuk eredetét [...] A kutatások tanúsága szerint a Latino­vitsok a XVII század végén Dalmá­ciából [...] hadi érdemekért kapták cserébe A Latino­vits István számára adományozott nemesi cím [...]
2. ÖSSZEFOGLALÓK (321. oldal)
MOLNÁR JÁNOS A BORSODI LATINOVITS KÁPOLNA FORRÁSKÖZLÉS A forrásközlés a bácsborsodi Latinovits Illés féle kápolna 1895 ben készült leltárát adja [...] bevezető rövid ismertetést ad a Latinovitsok múltjáról amelyből kide­rül hogy a [...] arisztokrata mivoltot reprezentáló családi temetkezési kápolna megépítésé­nek főúri berendezésének az ismertetésén [...]
3. 2015-07-22 / 170. szám
[...] család múltját ősei történetét hagyatékát Latinovits leszármazott ajándéka Még gyermekként a [...] kezdtem jobban utána járni a Latinovitsok törté­Borsódi Latinovits Ödön a családi címerrel Fontosnak [...] így Dormánddal is ahol a Latinovitsok egykori kas­télyai kápolnái állnak A válasz nagyon egyszerű [...] ha­gyományőrzés Most a bácsbor sódi Latinovits kápolna van so­ron Van eredménye a [...]
4. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (307. oldal)
[...] öl terület beültetve fenyőfákkal A kápolna a fentebb jelzett területtel Borsodi és Katymári Latinovits Illés örököseinek nyugvóhelye címen van bekebe­lezve K A kápolna 800 frt alaptőkéje és 426 [...] Pál mint az alapító néhai Latinovits Illés örököseinek egyike A borsodi Latinovits Illés féle Kápolna leltára 1895 Láttam Johannes Kuts [...]
5. 2010-11-17 / 267. szám
[...] is vegyen részt mint a Latinovits család hazánkban való letelepe­désének első [...] a múlt században is számos Latinovits élt Az előadó elmond­ta hogy [...] a romos ál­lapotában is impozáns Latinovits kápolnát A falu központjában le­vő kápolna így az épített örökség értékes [...] a község díszé­vé válhatna A kápolna feltárását idén augusztusban már elvégez­ték [...]
6. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (299. oldal)
A Latinovitsok egyik ága Latinovits Gedeon az 1830 as években [...] polgármesteri hivatal működik benne A kápolna A borsodi Latinovitsok az itteni kastélyokat rezidenciaként lakták [...] az impozáns gótikus stílusú temetkezési kápolnát Az épület annak berendezése főúri [...] kivitelezésre az épület megvalósítására A kápolna megépítését követően Latinovits Illés levélben köszönte meg az [...]
7. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (302. oldal)
[...] lelkész olyan leírást készített a kápolna berendezéséről felszereltségéről amely pontosan tükrözi [...] dicsőséges mennybemenetelének tiszteletére egy díszes kápolnát nagy áldozatkészséggel építtetett A kőműves [...] tornyostul bizonyára 15 méter A kápolnába 4 illetve a küszöböt is [...] és Gróf Auersperg Eugenia szül Latinovits Latinovits Adolf és Alice temet­keztek A [...]
8. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (308. oldal)
[...] megírt dokumentum nem tartalmazza a kápolna tornyát dí­szítő közel két méteres [...] kamra található benne Valamennyi a Latinovits családhoz tartozik A koporsókat tartalmazó [...] múltra emlékeztet A tetőzetétől megfosztott kápolna bel­sejéről annak állapotáról valamikori festéséről [...] álmát özv Borsodi és Katymári Latinovits Illésné született Latinovits Judit született 1824 január 6 [...]
9. 2011-07-11 / 160. szám
[...] csecsemő mumifikálódott holtteste mely a Latinovitsok sír­kápolnájából való me­sélte Latinovits Ödön aki évtizedek óta azon [...] ko­porsóba A másik sír a kápolnát építtető Borsodi és Szatmári Latinovits Illés 1897 ben el­hunyt neje [...] nem bolygattak meg vandálok A kápolnát építtető Latinovits Illés feleségének díszes ko­porsóját főhajtást [...]
10. Vattay
[...] Művelődési Ház Budapest M Galéria Latinovits Zoltán emlé­kére Budapest Tömő utcai kápolna Latinovits Zol­tán emlékére 1977 Budapest Piarista [...] Gimnázium 1978 Budapest Tömő utcai kápolna Budapest M Galéria Bálint Endre [...] Művelődési Központ Budapest MOM Kultúrház Latinovits Zoltán emlékére csoport Sárvár Nádasdy [...]
11. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (303. oldal)
[...] egy egy ablak van A kápolna egy 74 méter hosszú farácsozatos [...] együtt a borsodi és katymári Latinovits Illés örökö­sei nyughelye címen betelekkönyveztetett A kápolnát Méltóságos és Főtisztelendő Latinovits Gábor vál püspök Szt Jobbi [...] be vannak rámázva és a kápolnában őriztetnek A kápolna valamint a harang vörösre festett [...]
12. C) A Főegyházmegye területi tagolódása és plébániái (1777-1923) (217. oldal)
[...] épült templomot 1902 ben bővítették Latinovitsok rezidenciáján lévő magánkápolna 1865 ben épült A Vodkának nevezett forrásnál kápolna épült Nagyboldogasszony tiszteletére 1884 ben a hívek valamint Latinovits János adományaként A kápolnánál miséket is tartanak a hívek [...] Kegyúr a Borsodi és Katymári Latinovits család tagjai Ecclesia ad S [...]
13. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (296. oldal)
[...] a család egyik központja ahol Latinovits Sándor az 1860 as években [...] mi tette lehetővé a borsodi kápolna megépítését és annak főúri berendezését Az első Latinovitsok a XVIII század közepétől a [...] mind nagyobb birtokot Ránk maradt Latinovits Sándornak egy 1832 ben történt [...]
14. 1938-09-19 [189]
[...] képvi­selő szombaton választókerületébe Mélykútra utazott Latinovits János fő­ispán kíséretében Helyi választmányi [...] ünnepeitek a kferület képviselőjét és Lati­novits főispánt Vasárnap delel ott Jánoshalmán a kápolna felszentelésén vettek részt Marschall Ferenc és Latinovits főispán Utána a Nemzeti Egy­ség [...]
15. C) A Főegyházmegye területi tagolódása és plébániái (1777-1923) (140. oldal)
[...] határain belül van egy díszes kápolna kriptával együtt melyet Borsodi és Katymári Latinovits Illés építtetett 1880 ban Nagyboldogasszony tiszteletére Kegyúr a Borsodi Latinovits család tagjai Ecclesia ad Inventionem [...] cum crypta sumptibus denati Eliae Latinovits de Borsód et Katymár erecta [...] Inclyta Familia Latinovitsiana 1813 Familia Latinovits de Borsód 1889 Nyelv délszláv [...]
16. 2013/1 • Liszka József: Kremsi napló 2. (naplójegyzetek (1_35. oldal)
[...] messze középkori eredetű Szent Erzsébet kápolna amely ma temetkezési kápolnaként szolgál A kis beltérben egymás [...] elrohantam szóval egyedül voltam a kápolnában S egyszercsak belém nyilallt a [...] idegen halottat Aztán megszólalt bennem Latinovits félelmetesen nyüszítő hangján Ady híres [...] de ettől megnyugodtam A temetkezési kápolna egész hideg idegensége nyilván az [...]
17. 2011-09-09 / 209. szám, péntek
[...] 35 éve halott a színészkirály Latinovits Zoltán Az életben játszotta el [...] kötötte őket össze Amikor már Latinovits Latinovits mint Szindbád halála után erről [...] Körszínházban megkapja Cipolla szerepét s Latinovitsnak remekül áll ez a személyiségzavaros [...] ingyenes idegen vezetéssel mint a Kápolna tú­ra illetve reneszánsz egyházi dalos [...]
18. TANULMÁNYOK • MOLNÁR JÁNOS: A BORSODI LATINOVITS-KÁPOLNA (FORRÁSKÖZLÉS) (301. oldal)
[...] végéről van ismét említés a kápolnáról Az egyházközség lelkésze Bátori János [...] a borsodi erdőben lévő Borsodi Latinovits Illés féle kápolna tornyát az 1889 július 24 [...]
19. 1880-08-26 / 35. szám
[...] 8 órakor a ly ceumi kápolnában Veni Sancte 6 án rendes [...] P N ban olvassuk a Latinovits család Katymár község szomszédságában levő [...] A jó Íz­lés már a kápolna külsején felismerhető volt s a [...] város tanácsterme részére festi A kápolna szen­telést Latinovits Gábor kanonok végezte Egyetemet Pozsonynak [...]
20. Épületek, intézmények, városrészek, személyek mutatója (115. oldal)
[...] és Villamosüzemek meg­vásárolta a volt Latinovits kúriát A földszinten az irodák [...] András tervei alapján készült a Latinovits utcai ma Déri Mik­sa köz [...] Nagy Márton ter­vezte Zárdakápolna A kápolna ma már nem létezik az [...]