7 találat (0,254 másodperc)

Találatok

1. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (34. oldal)
kifizetni Zechmeister Istvánt pedig ezt követően a házassági [...] Kőkapunál Stainthor a Sárkány Sarkhan István háza mellett fekvő házának az [...] mivel úgy találták hogy Wenczel kérése hogy a házat minthogy maga [...]
2. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (53. oldal)
[...] elől nem zárkózik el csak kérése szerint kapja meg a 16 [...] állította Schlosser Györgyöt és Schopf Istvánt és kihallgatásukat kérte azon ügyben [...] múlva a férj meghalt Schopf István ugyanezt mondja 53
3. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (82. oldal)
[...] kifogásait a két idősebb gyerek kérése ellen Továbbá bemutat­ta Preinruss Preinrues [...] 219 IV 94 95 Schneider István Meggyesről Mödwisch megjelent és a [...]
4. Regeszták (185. oldal)
[...] Saghody Gábor ellen a másolatok kérése miatt a következő törvényszéki ülésről [...] a szekereket pedig elsősorban Török István úr magnificus és a Rába [...]
5. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (94. oldal)
[...] őket törvényesen megilleti Végzés Mokh kérése teljes egészében méltányos azért végezzék [...] feltétellel hogy azt megművelje Veiel István ugyanazt vallja Minthogy a másik [...]
6. A krónika magyar fordítása (134. oldal)
[...] látja és érzi hogy keserves kérése néhány ezer lélek nevében semmit [...] fent említett panaszok miatt Bocskai Istvánt egész Felsőmagyarország és Erdély Prágába [...]
7. Település — Társadalom — Politika — Kultúra (Források és tanulmányok Sopron város és megye történetéhez) • Kubinyi András: Városaink háborús terhei Mátyás alatt (156. oldal)
[...] igéri 22 Gyakori az ágyuk kérése Itt tűzmestereket lőszert szekere­ket is [...] az amikor 1484 ben Bátori István vajda a szászoknak Nagyszebenből négy [...]