Faut Márk és Klein Menyhért krónikája 1526-1616; C sorozat, 1. kötet - Sopron Város Történeti Forrásai (Sopron, 1995)

A krónika magyar fordítása

a votumokat avagy szavazatokat összegyűjtötték, kiderült, hogy sokkal több az evangélikus rend az országban, mint a pápista, és előbb a vallási kérdések megbeszéléséről akarnak tárgyalni és határozni, ez erősen bosszantotta a csuhásokat, és a többieket feladták a főhercegnél. A főherceg ismételten kérte, hogy tegyék meg az uralkodó kérésére és engedelmességből, hogy először és kiemelten a hadiadót tárgyalják, mert itt a veszély. A főherceg arra fog törekedni, hogy a vallási kérdésekben is jó (29 r ) döntés szülessen még az országgyűlés bezárása előtt. Erre fel a rendek hosszú tárgyalások után beleegyeztek a 100.000 fontdénár megajánlásába, hogy őfelsége a magyar hadnépet ebből fenntartsa. Amint ez megtörtént, és semmilyen válasz nem érkezett Prágából a sérelmek megszüntetésére, őfensége pedig már az elutazáshoz készülődött, egyvalaki felállt az egész országgyűlés előtt, jelentette, hogy őt két vagy három megye küldte ide, hogy végszükségüket az ország, és különösen őfensége elé vigye, hogy milyen borzalmasan bánnak velük vallásuk miatt, különösen Belgiojoso, Pez, Grafenegg, a vallonok és mások, ó azonban látja és érzi, hogy keserves kérése néhány ezer lélek nevében semmit sem ér, még kevésbé (29 v ) kap ő vagy az ország valamilyen választ Prágából vagy őfenségétől a panaszok miatt, mellyel biztatták őket, ezért ő ünnepélyesen protestál Isten és az egész ország előtt. Amennyiben végül ennyi pápista hadinép, a vallonok és parancsnokaik zsarnoksága miatt az országban lázadás vagy felkelés törne ki, ő és a megyék nem akarnak vétkesek lenni, ha védekezésbe kellene fogniuk. Erre a tiltakozásra az evangélikus urak és rendek mind felkiáltottak, hogy ők is teljesen ezen a véleményen vannak, hogy a türelem megsértése bőszíti fel őket. Erre a pápisták ismét bekiabáltak, hogy ha a lutheránusok lázadásba fognának a király ellen, ezt megbosszulnák, mire az evangélikusok kinevették és megfenyegették őket. Jegyezd meg, hogy a fent említett panaszok miatt Bocskai Istvánt egész Felsőmagyarország és Erdély Prágába küldte a császárhoz ebben és az előbb említett évben, hogy mindezt élőszóval jelentse a császárnak, de Wolf Unverzagt és Doctor Pez sohasem bocsátotta eléje, még csak nem is láthatta a császárt. Ezek a tanácsosok pedig csak gúnyolták Bocskait, hogy ha a prágai tartózkodást hosszúnak találná, Liviust vagy más szép könyvet küldenek a szórakoztatására. Mire Bocskai bosszúsan, dolgavégezetlen, ezen országrészek sürgető követelésére ismét hazautazott, előtte azonban az udvarban és a titkos tanácsosoknál Prágában erősen protestált. Bosszússága aztán nemcsak ezt az országot, hanem minden szomszédos országot napjainkig teljesen megváltoztatott, a csuhások fennhéjázása és gőgje pedig Stájerországban és Ausztriában is lehanyatlott. (31 v )

Next

/
Oldalképek
Tartalom