89 találat (0,265 másodperc)

Találatok

1. Mutatók (328. oldal)
[...] Ládházy Ambrus Ládházy Imre Ládházy István Mátyus Imre Móré István Négyessy Papos Mihály Pazsaghy János [...] visszakövetelésére 724 941 1128 1363 kérése jószágok számbavételére 1131 kérése jószágok visszakövetelésére 24 123 134 [...] 727 939 1997 2173 2179 kérése per felülvizsgálatára 1181 kérése prókátor visszavonására 631 1167 kérése szökött jobbágy visszaköve­telésére 31 111 [...]
2. Mutatók (340. oldal)
[...] Mihály Hatvány Já­nos Hegymegy Holczman István Négyessy Pál Petres Mihály Bolyky [...] 2145 2149 2180 2210 2217 kérése 2 30 117 194 204 [...] 1450 1674 1946 2010 2137 kérése földek kiigazítására 442 1995 kérése ingóságok visszakövetelésére 1851 2150 kérése jegyajándék kiszámolásához 728 779 kérése jobbágybúcsúztafásra 56 128 129 224 [...]
3. (141. oldal)
Esküdt és szolgabíró kérése vérbírságra 348 Esküdt és szolgabíró kérése 479 Esküdt és szolgabíró kierendelése [...] Ördög Péter Rinót Mihály More István More János Plinyi Mihály Bakos [...] Heránt Gergely Tornallyi Zsigmond Lád­házy István Bolyky Mátyás Bolyky Melkior Berenczy [...]
4. (148. oldal)
Szolgabíró és esküdt kérése ítélet meghallgatására 425 Szolgabíró és esküdt kérése vérbírságra 348 Szolgabíró és esküdt [...] Szolgabíró házhoz kikérése 294 Szolgabíró kérése 44 Szolgabírói idézés 26 28 [...] vármegyeiek lásd Négyessy Pál Hóczmán Ist­ván Szilizy Kristóf és Bárczy György [...]
5. TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓ - ZIMÁNYI KATALIN (582. oldal)
[...] diósgyőri uradalom faluja 176 KAPOSI István 1642 1666 1678 1684 református [...] 14 KÁPY Klára 1643 Nyáry István felesége 78 Karló nevű malom [...] gyűlés 43 kassai kapitánytól sereg kérése a mis­kolciak ellen 92 KASZA [...] 497 508 509 528 KATONA István geleji 1646 erdélyi püspök 455 [...]
6. Mutatók (332. oldal)
[...] 2109 2138 istálló építése 1460 István király törvénye 592 írnok 2022 [...] 2141 2157 kiadásának követelése 2 kérése 6 291 630 654 1356 [...] 1209 megsemmisítése 1670 1671 megsemmisítésének kérése 1888 megsemmisülése 1658 végrehajtása 187 [...]
7. Dokumentumok (24. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesúri sóvám­ját [...] maradok Nagyságod­nak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltóságos Erdéllyi Fejedelemhez Felső [...]
8. Dokumentumok (24. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesűri sóvám­ját [...] maradok Nagyságod­nak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltőságos Erdéllyi Fejedelemhez Felső [...]
9. (194. oldal)
[...] 81 Tolvajok martalócok elleni védelem kérése 99 101 116 119 Török [...] felkelésre 9 Török pusztításától véde­lem kérése 18 66 98 Törvényszék 118 [...] 122 140 158 Végrendelet Bocskai Istvá­né 7 Végvárak meglátogatása mustrája 156 [...]
10. (238. oldal)
[...] Hely és dátum nélkül Andrássy István kérése II Rákóczi Ferenc fejedelemhez hogy [...] maradván Felségednek alázatos szóigája Andrásy István m p 236 Hely és [...]
11. (122. oldal)
55 TÁMOGATÁS KÉRÉSE AZ ADALÉKOK ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ [...] vármegyei főjegyző és dr Szirmay István vármegyei tiszti fő­ügyész tagokból egy [...] vármegyei főjegyző és dr Szirmay István vármegyei
12. Dokumentumok • 1705 (21. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesúri sóvámját [...] maradok Nagyságodnak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltóságos Erdéllyi Fejdelemhez Felső [...]
13. Kállay István: Kossuth ügyvédi évei Zemplén megyében, 1824-1832 (105. oldal)
[...] éveit hűen foglalja össze Barta István A fiatal Kossuth c munkája [...] m 4 A kivilágosítás elucubratio kérése véleményem szerint ebben az esetben [...] 17 sz iratot 16 Barta István Kossuth Lajos összes munkái VI [...]
14. STUDIA ACHIVISTICA • HŐGYE István: A Buttler-család levéltára és Buttler János „különös házasságának" dokumentumai (166. oldal)
[...] Sá­muel Tábla Birák Nemes Pálfy István Alfiscalis Nemes Dókus József Alszolgabirő [...] haszonvétel végett hiteleztetné meg Mely kérése a folyamodónak a felforgó környülállások [...]
15. (_9. oldal)
[...] 1913 ban 119 55 Támogatás kérése az Adalékok Zemplén vármegye történetéhez [...] december 8 143 65 Beregszászy István Zemplén megyei tanfelügyelő felhívása a [...]
16. Dobrossy István: A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara kiemelkedő elnökegyéniségei (1880-1940) (159. oldal)
[...] Előtte a kereskedelmi szakosztály Engel István elnök vezetésével majd az iparos [...] került ki az iparosok külön kérése volt hogy az országos szak­tekintélynek [...]
17. A magyar honfoglalás 1000. és 1100. évfordulójának megünneplése Miskolcon (165. oldal)
[...] elemi iskola használatba vételi engedély kérése 1896 A VÁROSHÁZ TÉRTŐL A [...] emeletes épületet 1896 ban Radvány István építet­te A szép s a [...]
18. Fazekas Csaba: „Mi, Isten képét viselő szegények . . ." (Források a miskolci koldusok 18-19. századi történetéhez) (232. oldal)
[...] Tettes Fő Szolga Bíró Ragályi István Úr parancsolattyából kemény büntetés alatt [...] adó fizető dolgos néptűi unalmas kérése által Kenyerét ki préselvén a [...]
19. Takács Béla: A sárospataki diáktűzoltóság története a XVIII-XIX. században (34. oldal)
[...] mert csak annyi a igazgatótanács kérése hogy az ifjúsággal a legszükségesebb [...] 1889 90 iskolai évben Tatár István képezdei kertész vezetésével 22 taggal [...] a tűzoltásban Sajnos azonban Tatár Istvánt menesztették az állásából mert kiderült [...]