Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. (Miskolc, 1996)

A magyar honfoglalás 1000. és 1100. évfordulójának megünneplése Miskolcon

másik építkezés a volt Furman-féle telken, hom­lokzattal a templom felé néz, s egy földszintes, 4 tarttermes, 2 bejárattal ellátott és két tanítói szo­bát magábafoglaló iskola épület." Ez a hatalmas alapterületű, L alakú bérház Knoblandi Richárd és Bende Ákos építészmérnökök tervei alapján épült Tervezték a hasonlóan 6. számot viselő evangélikus parókia tetőzetének a bérházéhoz való igazítását, de ez nem valósult meg. A régi épület nyugati homlokzatának meg­maradt a bejárata, s északi részének ablakai. Az összeépítés a déli rész négy-négy ablakát érintet­te. (Ez a parókia és a könyvtárnak is helyet adó épület egyidős a templomtorony építésével, te­hát 1864-ben készült.) A millenniumra felépült bérpalota végleg elválasztotta a templomkertet az akkor már Luther térnek nevezett piactól, s ezzel kezdetét vette a tér önálló, eseményekben bővelkedő története. A Hunyadi utca nyomvona­lának meghúzásával kialakult a város harmadik tere. / Az elemi iskola használatba-vételi engedély kérése, 1896 A VÁROSHÁZ TÉRTŐL A VÁROSMAJOR FELÉ: A RADVÁNY-HÁZ ÉS AZ IGAZSÁGÜGYI PALOTA A Városház tér Kis-Hunyad sarkán álló emeletes épületet 1896-ban Radvány István építet­te. A szép, s a városkép szempontjából is karak­teres épület lezáró együttese a térnek, de két év­vel korábban épült mint „párja" a túlsó oldalon, vagyis a teret a Hunyadi utca irányában lezáró, 12. számú, bérháznak épült saroképület. Ez indí­tó eleme a Kis-Hunyad-Dayka Gábor utcáig ter­jedő, értékes épületeket magábafoglaló szaka­szának. Építtetője 1832-1918 között élt tudós szak­ember, a századforduló haladó gondolkodású „közgazdasági vezére". Több, mint három évti­zeden keresztül volt a Borsod-Miskolczi Gőzma­lom Rt. igazgatója, a Hitelintézet alelnöke, és a Miskolczi Takarékpénztár elnöke. A miskolci Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt, amikor a millennium évében székházukat felavatták. Politikai munkássága még kevésbé ismert, de a szabadelvű gondolatok, mentalitás képviselője volt. Hasonló kerületben indult a képviselői vá­lasztáson, mint Herman Ottó, s vele szemben maradt vesztes. Emlékét a mindszenti evangéli­kus temetőben monumentális síremlék őrzi. Egykori háza valóban megfogalmazója, tü­körképe a századvég öntudatosodó miskolci polgára ízlésvilágának. Az épület egykor megha­tározó homlokzati elemei lepusztultak, de a fennmaradt archív képek mérnöki pontossággal

Next

/
Oldalképek
Tartalom