4. oldal, 440 találat (0,262 másodperc)

Találatok

61. 1936-08-19 / 33 [1522]
[...] volt apelláta Az öregebbik Hegyi István megszokta hosszú gazdálkodása során hogy [...] novem­ber elején az öregebbik Hegyi Istvánnak valami gazdasági ügy miatt fel [...] Félt hogy a fia megtagadja kérése teljesítését Igy ballagott el három [...] árepült a hir n egyi István olimjki bajnokságot nyert Magyarországnak Ezt [...]
62. 1929-08-24 [1353]
[...] aég aindig altogadásáról vitatkoznak senann kérése a Toung terv életbeléptetésére elfogadás [...] d d ismertetik A Üzt István aapi szerencsétlenséget erősen n gyitott [...]
63. 1933-06-28 [1398]
[...] királyság jelv lnye mindig Szent István koronája és ezért a király szemé­lyvnek és a irály háznak Kérése másodsorba
64. 1934-10-23 [1414]
[...] gya iusi tható E meg keresé 3 folytán a magyar hatóságuk [...] folyamatba A Lüttichben letartóztatott Perics István vallomásával kapcsolatban az Az Est [...]
65. 1934-07-06
[...] Domokos társelnök Schreiner János Sternád István 7 itéz Marton Béla alelnök [...] Kiss Károly Lumnitzer Sándor Hamvasi István Szeder János Főtitkár Kenderessy Kálmán [...] Törökország felvételi kérelme a csehek kerese uiabb Európrserleg kiiráaa érdekében topábbá [...]
66. 1935-12-04
[...] nyújtotta f X dr Bárány istvánnak dr Bonáth Leónak Stamófer Sándornak [...] v kZ ia egyesületeinek nevéber kérésé len szavakkal üdvözölte névnapja alkalmiból [...]
67. 1940-11-07
[...] 376 Fallor 360 ín Bartek István dr az MLSz fegyelmi egyesbirája [...] közép egy részéhez azzal hogy kérése met és óhajomat a magyar [...]
68. 1936-09-01 [1489]
[...] százalékos pótadót és 5 százalékos kerese i adót javasol a kisgyűlés [...] halad az 1938 évi Szent István jubileumra való tekintettel A jövő [...]
69. 1928-01-19 [1902]
[...] a lap vájjon a kisantant kérése az egész magyar katonai lefegyverzés [...] Ennek során letartóztatták egy Silai István nevü orvostanhallgatót mert megtekart vesztegetni [...]
70. 1928-12-05 [1904]
[...] közöl amely szerint 3 ethlen István grófnak továbbá a magyar pénzügyminiszternek [...] lap hogy Bethlennek ez a ké­rése ás a régóta húzódó optáns [...]
71. 1943-08-07 [1979]
[...] nyolcvanévi munkásságát és megemlékezik Mojzes István püspökről aki annyi esztendőn át [...] a szövetségesek­nek a semlegesekhez intézett kérése az egész emberiség kivánsaga Pillanatnyilag [...]
72. 1940-01-25 [1893]
[...] 1940 január 24 Veder dr kérése Zimmer Öméltóságához Február 1 4 [...] L Badics dr üzeni Eáber István uraak a Rádió hanglemez­osztálya vezetőjének [...]
73.
[...] ur figyelmét arra hogy Csáky István gróf a külügy­i m üiiszter [...] 0 Bl Mo Szarvas dr kérése Kozma őexoellentiájához X Kárpáti Magyar [...]
74.
[...] L Badics dr üzeni Fáber István urnák a Rádió hanglemez­osztálya vezetőjének [...] 1 Kszckció l Veder dr kérése Zimmer tknéltóságához Február 1 4 [...]
75.
[...] i inr Az iilcson Kolosoy István párt alolnöko mondott boszédot A [...] Ve Dö Rn 3 Veder kérése Zinmcr saa kcezt 5 irhoz [...]
76.
[...] 14 es szánni táviratben közölt kérése a következő voltf Töb osLÖri [...] a sürgősön szükség van Antal István miniszter fényké ére lc hstölog [...]
77. 1929-01-07 [001]
[...] azt adta elő hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé 5 rt [...] előleget is neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott Magát a [...] egy Ízben Ballá dr Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta Te Pista [...] arra a kérdésére hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi azt [...]
78. 1929-03-04 [007]
[...] megin­dult az eljárás Vajda Imre István volt textilnagykereskedő ellen vámjövedéki ki­hágás [...] alatt ma tartott Vajda Imre István ügyében tárgyalást a tárgyaláson Vaj­da [...] meg és amikor a minisztériumban kérése kedvező elintézése végett fent járt [...] bűnösnek mondván ki Vajda Imre Istvánt őt 990 162 pengő és [...]
79. 1929-03-11 [007]
[...] á r c z y István volt miniszter nagyon sok kii [...] talán éppen az ő földöntúli kérése folytán már nincsen messze Ezért [...]
80. 1929-06-24 [015]
[...] stl szalámigyáraknak vi­szont az a kérése hogy a viákról felhozott sertéshúst [...] tt A bizottság Kai tenbach István ötödéves szobrász wj növendéknek S [...]