Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei IV. 1981–1989 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/4. Budapest, 2001)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

Szóbeli bejelentések: — Személyi kérdések. (Devcsics Miklós, Postás Sándor, Karvalits Ferenc, Szabó István, Kopácsi Sándor) — Grósz Károly részvétele a Nógrád megyei, Kovács Jenő részvétele a Hajdú-Bihar megyei pártértekezleten. — Fejti György részvétele a Magyar Néphadsereg pártértekezletén. — A Nagy Imre és társai bírósági eljárásával összefüggő pártdokumentumokból összeállított gyűjtemény. — „Testvérmegyei" kapcsolatok létesítése Temes és Csongrád, illetve Arad és Békés megye között. — Vastagh Pál kitérése a Temes megyei Pártbizottság meghívása elől. Augusztus 31. (288. f. 5/1076. ő. e.) 1. Eszmecsere a KB szeptember 1-jei ülésének napirendjén szereplő politikai kérdésekről. (A háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások tapasztalatai; a pártkongresszusig terjedő időszak politikai menetrendje, a kongresszus előkészítése; az un. „sarkalatos törvények"; a választások időpontja; a köztársasági elnöki intézmény bevezetése; a pártmunka súlypontjának a lakóterületre helyezése.) 2. Szóbeli bejelentések: — A KB-tagságból való felmentések kérése ( Karvalits Ferenc, Kovács László/Bányaip. Dolg. szaksz. főtitk.) — A KB üléséről kiadandó közleményt szerkesztő bizottság tagjai. Szeptember S. (288. f. 5/1077.5. e.) 1. A háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások. 2. A kongresszus forgatókönyve. 3. Az MSZMP országgyűlési képviselő jelöltjeinek kiválasztása. 4. Az MSZMP művelődési programja. 5. Az 1989. évi gazdasági folyamatok, a gazdaságpolitika 1990. évi programjának irányelvei. 6. A szövetkezeti mozgalom kérdései. 7. Különfélék: — A KB következő ülésének összehívása. — Tabajdi Csaba ügye. — Szóbeli bejelentések: — Szabó István látogatása Kínában. — A KEB-tagságból való felmentés kérése. (Koszorús Ferenc) — A szovjet nagykövet tájékoztatója az SZKP válaszáról a lengyelországi helyzet megvitatását kezdeményező román levélre. — A kongresszus költségeinek csökkentése. — Iványi Pál látogatása Franciaországban, részvétele a V Humanité-ünnepségen. — A programnyilatkozat tervezetének megvitatása. — A Magyar Rádió és a Magyar Televízió pártszervezeteivel kapcsolatos PB-határozat végrehajtásának felfüggesztése. — Barabás János részvétele az ideológiai KB-titkárok berlini értekezletén; látogatása Moszkvában. — Fejti György megbeszélése a szociáldemokrata párt vezetőivel az időközi választásokkal összefüggő jelölési kérdésekről. — Fejti György látogatása Olaszországban, konzultációja az Olasz KP és az Olasz Szocialista Párt illetékes szakértőivel a választási kampány menedzselésének tapasztalatairól. — A Népszabadság pártszervezetének csatlakozása a reformkorok felhívásáho.z. — Glossza megjelentetése a Népszabadságban az MDF kispesti szervezetének felhívásáról. — A Münnich Ferenc Társaság közgyűlése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom