Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei IV. 1981–1989 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/4. Budapest, 2001)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

— A fegyveres erők és testületek 1989. évi kiadásának mérséklése. — A társadalmi munkatársak foglalkoztatása. — A KB ülés dokumentumait véglegesítő szerkesztő bizottság összetétele. — A KB következő ülésének meghívottai. — Berecz János tájékoztatója bécsi megbeszéléseiről, a magyar és az osztrák párt közös rendezvényéről egyes elméleti-elvi kérdések megbeszélésére; részvétele a HNF és az MSZBT Országos Elnökségének ülésén. — Szabó István látogatása a XVI. kerületben. — Tatai Ilona részvétele a Somogy Megyei Pártbizottság ülésén. — Csehák Judit találkozása az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatójával. — Nyers Rezső látogatása a XIX. kerületben; beszélgetése a szociáldemokrata mozgalom néhány képviselőjével. — Pozsgay Imre részvétele Bécsben az Osztrák-Magyar Baráti Társaság fogadásán, a Bács-Kiskun megyei pártértekezleten és Debrecenben a rádió új stúdiójának felavatásán. — A pozsonyi polgármester budapesti látogatása. — Grósz Károly, Németh Miklós és Nyers Rezső találkozása az Európai Gazdasági Közösség küldöttségének vezetőjével. — A norvég parlament külügyi és alkotmányügyi küldöttségének látogatása. — Részvétel Havannában a kubai forradalom 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. — Részvétel a Kambodzsai Népköztársaság kikiáltásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. — Részvétel a Litván KP megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. — Pozsgay Imre találkozása az Axel Springer Rt. lapkiadó konszern elnökével. — Szűrös Mátyás tájékoztatója a Számítástechnikai Kutató Intézetben időszerű nemzetközi kérdésekről; találkozása népront-titkárokkal Debrecenben. — Fejti György tájékoztatója az Alkotmány alaponcepciójának elkészültéről; részvétele a KISZ KB ülésén és Sátoraljaújhelyen páltértekezleten. — Szakasits Árpádné jogi és politikai rehabilitásának megvizsgálása. — Gyurkó Lászlónak a pártdokumentumokba való betekintésére vonatkozó kérése. — Grósz Károly részvétele Davos-ban a világgazdasági fórumon. December 15. (288. f. 5/1047. ő. e.) 1. Személyi kérdések. (Iványi Pál, Lakos Sándor, Straub F. Bruno) December 15. (288. f. 8/569. ő. e.) RÖPSZAVAZÁS Tömpe István temetésének megszervezéséről. December 27. (288. f. 5/1048. ő. e.) 1. A politikai nyilvánossággal kapcsolatos tézisek vitái, a KB állásfoglalása. 2. A nem szocialista viszonylatú pártközi kapcsolatok 1989.évi terve. 3. A párt- és az állami vezetők személyi biztosítása. 4. Személyi javaslatok. (Köszöntések párttagsági, illetve születési évfordulón: Sarlós István, Sebes Sándor, Polyák János, Földes László, Úszta Gyula, Bakó Ágnes, Deák Lívia, Hollós Ervin, Vince József, Sebes Sándorné, Mező Imréné, Szabó Piroska, Tamás Aladár, Németi Irén, Apró Antalné, Ligeti László, Futó Erzsébet, Csaplár Péter, Háy Károlyné, Olt Károlyné; továbbá Gyulavári Pál, Horváth Lajos, Piti Zoltán, Újvári Sándor, Kőmíves Miklós, Márta Ferenc, Kiss Dezső, Enrico Tarigo, Kárpáti László, Koncz János, Forgács Imre, Kádár József, Tóth László, Szőnyi Péter, Major László) 5. Különfélék:

Next

/
Oldalképek
Tartalom