3. oldal, 440 találat (0,261 másodperc)

Találatok

41. 1935-05-08 [0346]
[...] k lts ég­vetést elfogadta BVhlen István azzal kezdte felszólalását hogy a [...] a felsőház jelenlegi összetételét Bethlen István gróf második kérdése az veit [...] a kérdése Az a á kérése hogy az igazságügyi kormány ne [...] A harmadik kérdés amellyel betűien István gróf foglal­kozott a sajtóreform kérdése [...]
42. 1936-01-04 [0361]
[...] Józsefné Demush Sándor Euchon Béla Kerese iborné Parniczky lemér Dr Rajna [...] Spiegel Emil Endrédy Antal Szabó István Liedermann 0 o 1 l penr özvegy dr Miller Istvánná 90 fillér Józsa l J [...]
43. 1936-07-25 [0374]
[...] Az országos Liszt Ferenc Társaság kérése a magyar társadalomhoz Július 31 [...] magán sző iamote t Lacző István Reichert Jőzsái Littasy György ás [...]
44. 1937-11-15 [0405]
[...] iroda kopenhágai jelentése szerint Balogh István romániai gyemántkereskedő a Báthory lengyel [...] Nem Evelyn ez az egyetlen kérése amelyet nem tejesit­heteK Nem engedhetem [...]
45. 1937-12-06 [0407]
[...] szentmise volt ar clyet Hász István római katolikus tábori püspök celebrált [...] belügyi államtitkár dr bárcziházi Bárczy István titkos tanácsos miniszterelnökségi államtitkár vitéz [...] János honvédelmi állam­titkár dr Madarász István pápai prelátus miniszteri osztályfőnök a [...] a földmivelésügyi minisztérium részéről dr Kerese Tibor honvédelmi minisztériumi osztályfőnök dr [...]
46. 1939-02-15 [0435]
[...] Külkereskedelmi Hivatal kiküldöttje és Görgey István országgyűlési képviselő mondott beszédet A [...] a nemzeti spanyol kormány elismerésének kérése körül Mandel Bay L i [...]
47. 1939-05-16 [0442]
[...] tetszéssel és tapssal fogadták Csáky István gróf külügyminiszter látogatást tett a [...] a soproni szőlősgazdák kívánságait Csáky István gróf lailügymimszter németnyelvű beszédet inté­ző [...] ember számára a nemzeti büszkeség kér­ése Csak egy kérést kell hozzátok [...]
48. 1939-12-14 [0455]
[...] be az újságírói társada­lomban Három kérése van a társadalomhoz értsék meg [...] Szűcs Géza éosi plébános Valló István dr polgármesterhelyettes Közi Horváth József [...]
49. 1940-05-18 [0466]
[...] Makó május 18 f Antal István dr igazságügyi államtitkár holnap délelőtt [...] alacsonyabb árakon Kijelenti­hogy ez a kérése ideiglenes védekező intézkedés és hozzátette [...]
50. 1941-02-12 [0483]
[...] A Hadimúzeum igazgatóságának közlése és kérése Lipóczi Lamos Aladá nyugalmazott jószágfelügyelő [...] Hadi­nuzeumnak Bu daeest Grcf Bethlen István bástyasétány 40 vagy a legközle­lebbi [...]
51. 1945-10-11 [0020]
[...] dél­után a minisztertanácsi teremben Balogh István miniszterelnökségi államtitkár társaságában fogadta Budapest [...] az élelmiszer de az a kérése hogy azt a keveset ami [...]
52. 1946-02-11 [0027]
[...] tinieztertan os elé terjeszt Kies István azs lg yniiniszter A pénz [...] na azÜijeres foglalkozása vagy egyéb kerese tforriá olyan l rmérzetü l [...]
53. 1946-03-22 [0030]
[...] a következő nyilatkozatot tette A kerese Jtek és a közsziikséc leti [...] rendezőbizottaághoz amelynek élén 3 alogh István miniszterelnükségi ál­lamtitkár áll egymásután érkeznek [...] öntsék be a bizottságnak Balogh István államtitkár miniszterelnökség nemcsak részvételi szán­dékukat [...]
54. 1946-10-10 [0043]
[...] attak szabadszokazarvozetónok küldöttségét Séf csi István és dr Kwvacs Lajos veze [...] kilátásba he­lyezte nogy a küldöttség kérésé t egvizs gálj MTI mm [...]
55. 1947-08-19 [0064]
[...] kért fel közbenjá­rásra a Szent István napi körmenettel k pcsolatban A [...] r­ulnökság jegállepitja hogy a Szent István n pi kö menet utvona­lának [...] raogt rtfsához Az Jtetio Oatholica kérése a Iniszt relnök és a [...]
56. 1947-10-21 [0069]
[...] bizottságot 54 A magyar Sátor István volt a Prágában leleplezett nemzet [...] megkétszereződött az amerikai munkás heti kerese 58 te Óceántudományi kongresszus Kopenhágában [...]
57. 1948-01-16 [0077]
[...] New Yorkba 8 érkezett Vásárhelyi István államtitkár Stockholmban 8 Az argentin kormány kérése a Svéd Vörös Kereszthez 8 [...]
58. 1948-01-16 [0077]
[...] o ó vároaalbo llTl Vásárhelyi István államtitkár Stockholmban Gya e Fi [...] 16 kegye Távirati Irafla Vásárhelyi István pénzügyi államtitkár Takács Andorral a [...] foly­tasson t Az argentin kormány kérése a 8 vád Vörös Kereszthez [...]
59. 1948-02-18 [0080]
[...] Veres Vátar honvádalmi miniszter Dobi István a Független Kisgezcspárt elnöke és [...] kiadott közlemény sz rint Strensky kérése nem volt fcoljesi tfu t [...]
60. 1925-11-19 / 91 [1507]
[...] János földmivelésügyi minisz­ter és Bethlen István gróf minisztereinek szólott az utóbbi [...] k 9 sérelem orvoslására irányuló kérése az illetékes miniszter és több [...] OL d Z A Szent István Akadémia vasárnap ünnepi ülést tartott [...] államfőt aki válaszában gróf Tisza Istvánról Biharvármegye nagy áiárel emlékesét t [...]