Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei III. 1971–1980 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/3. Budapest, 2000)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

— Szigorú takarékossági szempontok érvényesítése az újévi üdvözletek küldésénél. — Az V. ötéves tervvel kapcsolatos tömegpolitikai munka megbeszélése a megyei első titkárok értekezletén. — Benke Valéria ismertetője Kádár János könyvéről a „Béke és Szocializmus" c. folyóirat számára. — A Magyar Rádió ötven éves fennállása alkalmából Aczél György által tartott beszéd közlése a Kritika című folyóiratban. — Óvári Miklós találkozása a jugoszláv pártküldöttséggel, a „Kommunist" c. folyóirat főszerkesztő-helyettesével, politikai tájékoztatója az Eötvös Kollégiumban, majd utazása az NDK-ba. — Katona Imre részvétele a kubai KP kongresszusán. — Biszku Béla részvétele a SZOT kongresszusán, találkozása a román külügyminiszterrel. December 16. (288. f. 8/541. ő. e.) RÖPSZAVAZÁS Mózes Viktor temetésének megszervezéséről. December 22. (288. f. 7/492. ő. e.) 1. A párt- és az állami központi vezető szervek soron következő üléseinek napirendi pontjai, a heti munka koordinálása. 2. Az 1975. évi üdültetés és az 1976. évi meghívások. 3. A párt és a KISZ V. ötéves beruházási terve. 4. A párt és a KISZ 1976. évi költségvetése. 5. Országos Nőpolitikái Konferencia összehívása. 6. A párt-, társadalmi és tömegszervezetek 1976. évi kitüntetési keretének felosztása. 7. Személyi javaslatok. (Farkas István, Györgyi Béla, Jassó Mihály, Molnár István, Barát Józsefné, Tisza Rita, Szabó Imre, Sőtér István, Kulcsár Kálmán, Pach Zsigmond Pál, Kovács József, Krucsai Balázs) 8. Különfélék: — A Külügyi Osztály létszámának felemelése, a nemzetközi kommunista mozgalommal foglalkozó alosztály megszervezése. — Huszár István interjúja a Szovjet Televízió számára. — Szóbeli bejelentések: — Lázár György látogatása Nógrád megyében. — Az ötéves terv megvitatása a minisztériumok aktívaértekezletén. — Győri Imre részvétele a Győr megyei Pártbizottság kibővített ülésén. — A Libanoni KP részére nyújtandó polgári segély. — Maróthy László látogatása Pest megyében. 1976 Január 5. (288. f. 7/493. ő. e.) 1. A párt- és az állami központi vezető szervek soron következő üléseinek napirendi pontjai, a heti munka koordinálása. 2. Személyi javaslatok. (Illés Tibor, Kádár Béláné, Kiss Emil) 3. Különfélék: — A magyar, lengyel, csehszlovák, bolgár és az NDK televíziójának közös nyilatkozat-kérése Brezsnyevtöl az SZKP XXIV. kongresszusa előtt. — Az MSZMP küldöttségének részvétele az Olasz Szocialista Párt kongresszusán. — Az MSZMP küldöttségének görögországi látogatása. — Szóbeli bejelentések: — Óvári Miklós részvétele a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából adandó fogadáson. — Gyenes András cikke a Népszabadság számára a XI. pártkongresszus nemzetközi kérdéseivel kapcsolatos témakörben. — Az év végi munkarend és a munkaszüneti napok betartásának megvizsgálása. — Győri Imre megállapodása a szovjet nagykövettel a PB és a Titkárság tagjainak tiszteletére adott vacsora időpontjáról és a résztvevők köréről. — Biszku Béla találkozása a Béke Világtanács főtitkárával. — Győri Imre találkozása a Jamaicai Népi Nemzeti Párt főtitkárával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom